Đo khí CO2 trong phòng sạch

► Thông tin ứng dụng

  1. Cảm biến phát phát hiện nồng độ carbon dioxide gây ức chế sự trao đổi chất và tăng trưởng của vi sinh vật.
  2. Cảm biến nên được lắp đặt càng gần càng tốt với các điểm có khả năng rò rỉ để phát hiện sớm.

► Đặc điểm nổi bật:

  • Sản phẩm dễ dàng sử dụng và vệ sinh
  • Đáng tin cậy và chính xác

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Sản phẩm đề xuất

GMP251-B2B0C5N1 VAISALA VIETNAM

 

Indigo 200 Series VAISALA VIETNAM

 

Liên hệ tư vấn:

mail contact sales.ans@ansvietnam.com

       support@ansgroup.asia

  phone contact 028 3517 0401

         0908 016 350