Sử dụng phần mềm Process pilot để kiểm soát sự biến thiên trong quá trình hoạt động của máy thổi 

► Thông tin ứng dụng:

Hoạt động như một “Nhân viên vận hành máy thực sự, Điều chỉnh máy thổi để duy trì sự phân bổ độ dày mục tiêu và CV trên mỗi sản phẩm, Quản lý sự thay đổi trong quy trình 1 cách tự động, Việc kiểm soát máy thổi được điều chỉnh chủ động để tối ưu hóa việc phân phối vật liệu, Việc điều chỉnh đa chức năng được thực hiện liên tục và đồng thời.

► Đặc điểm nổi bật:

  • Sản phẩm tạo ra đạt chất lượng cao và bền.
  • Tiết kiệm thời gian chết máy và phế phẩm.
  • Tăng năng suất dây chuyền sản phẩm.

 

 

► Sản phẩm đề xuất

 PROCESS PROFILER +PROCESS PILOT AGR VIETNAM

 

 

Video Agr Process Pilot

Liên hệ tư vấn:

mail contact sales.ans@ansvietnam.com

       support@ansgroup.asia

  phone contact 028 3517 0401

         0908 016 350