DỰ ÁN THÀNH CÔNG : ĐO NHIỆT ĐỘ CỦA DÂY CHUYỂN CÁN THÉP

Trong tất cả các khía cạnh của quy trình sản xuất thép, các phép đo nhiệt độ liên tục và điều chỉnh giá đỡ đảm bảo rằng chất lượng và thời gian hoạt động của dây chuyền theo một quy trình là tiêu chuẩn bắt buộc và không phải là ngoại lệ.

Công cụ đo lường: Cảm biến Raytek RAYMI31002MSF3 và hộp giao tiếp RAYMI3COMMI

Đơn vị thực hiện: ANS Việt Nam - Fluke Process Instruments Vietnam

Yêu cầu của khách hàng: Cải tiến giải pháp hiện tại của khách hàng là dùng can nhiệt để đo nhiệt độ.

Vấn đề gặp phải:

- Độ sai số cao

- Phản ứng nhiệt khá chậm hay độ nhạy nhiệt kém

- Chịu quá nhiệt kém, độ bền không cao.

- Độ tin cậy kém khi hoạt động liên tục

- Không phù hợp với các yêu cầu nhiệt độ chính xác

Giải pháp:

- Thay thế Can nhiệt hiện tại bằng cảm biến Raytek RAYMI31002MSF3 gắn trước mỗi giá đỡ, đảm bảo các chân đế được cấu hình phù hợp với nhiệt độ của thép.

- Ưu điểm lớn nhất của cảm biến hồng ngoại là khả năng đo nhiệt độ mà không cần chạm vào vật thể. Do đó, có thể dễ dàng đo được nhiệt độ bề mặt của các vật thể chuyển động hoặc khó tiếp cận.

Danh sách thiết bị dùng cho dự án:

STT Mã hàng/ Thông số Số lương Gia
1

Cảm biến RAYMI31002MSF3

250 đến 1,400°C (482  đến 2,552°F), 1.6 µm, 100:1 D:S, 2,200mm Focus, 10 m giây, 1m cáp
1 Liên hệ Fluke Process Instruments Việt Nam
2

Hộp giao tiếp RAYMI3COMMI

Hộp I / O nhiệt kế hồng ngoại dòng MI3 với giao tiếp USB 2.0
1 Liên hệ Fluke Process Instruments Việt Nam

ANS là đại lý chính thức Fluke Instruments tại Việt Nam

Xem thêm sản phẩm Fluke tại đây