Cảm Biến Máy Đo Gió VENTUS-UMB LUFFT Việt Nam

Giới thiệu cảm biến VENTUS_UMB Lufft:

* Các ứng dụng chính của đo gió là trong lĩnh vực khí tượng và ứng dụng công nghiệp như trong kinh doanh tuabin gió. Để thiết kế một trang trại gió có lợi nhuận, các điều kiện gió tại địa phương được đo để thực hiện đánh giá vị trí gió chi tiết. Sau khi trang trại gió được thiết lập và vận hành, hiệu suất tốt nhất của trang trại phải được đảm bảo. Do đó, việc đo gió không chỉ dừng lại ở việc kết nối trang trại gió với lưới điện. Tuổi thọ dài, độ tin cậy và chức năng trong điều kiện khắc nghiệt là những yêu cầu quan trọng nhất trong hầu hết mọi ứng dụng mà cảm biến của chúng tôi đáp ứng.