Cảm Biến Chủ Động Thông Minh ARS31-UMB LUFFT Việt Nam

Giới thiệu cảm biến ARS31-UMB Lufft:

* Cảm biến thời tiết tích cực trên đường ARS31-UMB phát hiện nhiệt độ đóng băng độc lập với vật liệu làm tan băng và dễ dàng bảo trì thông qua vỏ hai phần.

* Các thông số đo được: điểm đóng băng

* Công nghệ đo lường:làm mát và sưởi ấm chủ động (yếu tố Peltier)

* Điểm nổi bật của sản phẩm:Thiết kế vỏ hai phần cho phép bảo trì/hiệu chuẩn lại dễ dàng, mức tiêu thụ năng lượng thấp cho phép vận hành bằng năng lượng mặt trời, điểm đóng băng được xác định độc lập với vật liệu làm tan băng.

* Giao diện: RS485