Cảm Biến Đo Lượng Mưa Radar WS100 LUFFT Việt Nam

Giới thiệu cảm biến WS100 Lufft:

Sử dụng thùng lật và “đếm” số lượng? Hoặc cân số lượng? Hoặc đo vận tốc rơi và phân tích kích thước hạt?

 

* Mỗi phương pháp đo lường - dù là xô nghiêng, nguyên lý trọng lượng, laser hay radar.