Cảm Biến Thụ Động Thông Minh IRS31PRO-UMB LUFFT Việt Nam

Giới thiệu cảm biến IRS31PRO-UMB Lufft:

Cảm biến đường thụ động IRS31Pro-UMB thuyết phục nhờ thiết kế vỏ hai phần và khả năng phát hiện chính xác nhiệt độ mặt đường, độ cao màng nước, nhiệt độ đóng băng, tỷ lệ băng và nhiều thông số khác

* Các thông số đo được: Nhiệt độ mặt đường, độ cao màng nước lên tới 4mm, nhiệt độ đóng băng của các vật liệu làm tan băng khác nhau (NaCl, MgCl, CaCl), tình trạng đường (khô/ẩm/ướt/băng hoặc tuyết/ẩm với muối/ướt với muối ), ma sát, Tỷ lệ băng, 2 cảm biến độ sâu bổ sung.

* Công nghệ đo lường:Đo độ dẫn điện (tỷ lệ băng), đo radar (màng nước), NTC (nhiệt độ mặt đường).

* Điểm nổi bật của sản phẩm: Thiết kế vỏ hai phần cho phép bảo trì/hiệu chuẩn lại dễ dàng, mức tiêu thụ năng lượng thấp cho phép vận hành bằng năng lượng mặt trời, nguyên lý radar để đo màng nước.

* Giao diện:RS485, SDI-12, đầu ra analog