Cảm Biến Di Động Để Đánh Giá Đường Băng MARWIS LUFFT Việt Nam

Giới thiệu cảm biến Marwis Lufft:

* Thiết bị cung cấp các báo cáo tình trạng đường băng chính xác, tuân thủ Định dạng báo cáo toàn cầu (GRF) mới tuân thủ ICAO, để nâng cao độ an toàn trên đường băng và mở rộng hiệu quả trong hoạt động tại sân bay.

 

* Điểm nổi bật của sản phẩm:Báo cáo tình trạng đường băng kỹ thuật số (RCR) và quy trình báo cáo SNOWTAM; Tuân thủ ICAO GRF; truy cập dữ liệu và kết quả dễ dàng và nhanh chóng.

 

* Các thông số được đo: Điều kiện đường (khô, ẩm, ướt, băng, tuyết, bùn, ướt hóa học), nhiệt độ mặt đường, nhiệt độ môi trường, độ cao màng nước lên đến 6 mm, nhiệt độ điểm sương, độ ẩm tương đối, tỷ lệ băng, ma sát (được tính toán) , Mã tình trạng đường băng (RCC)