ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG CS INSTRUMENT TẠI VIỆT NAM | CS INSTRUMENT VIỆT NAM

 

Ngày nay càng ngày càng nhiều công ty/ doanh nghiệp không chỉ muốn “đo lường” mà còn muốn “lưu trữ” thông tin và có tầm nhìn về nguồn năng lượng của họ cho tương lai ví dụ: khí gas tự nhiên, khí nén, nguồn điện, v.v.. Và CS instrument Vietnam có thể giúp quý khách hàng đáp ứng được những nhu cầu trên.

Ứng dụng sản phẩm của hãng CS instrument

  • Đo điểm sương - Dew point measurement
  • Đo khí nén - Compressed air consumption measurement
  • Phát hiện rò rỉ khí - Leakage detection
  • Đo lưu lượng cho hầu hết tất cả các loại khí - Consumption measurement of nearly all gaseous media
  • Đo năng lượng tiêu thụ, ứng dụng được hầu hết cho các nhà máy. - Energy measurements with current/effective power meters at plants
  • Đo và giám sát và dự báo về chỉ số năng lượng sử dụng trong tương lai. - Measurement and visualization of our parameters and further parameters
  • Phát triển hệ thống giám sát năng lượng - Development of an energy monitoring system

Dòng sản phẩm chính hãng CS instrument

CHART RECORDER -- Cảm biến khí gas có hiển thị

Intelligent chart recorder for compressed air and gases Measurement - control - indication - alarm - recording - evaluation

DS 500 + Accessories

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Intelligent mobile chart recorder
Energy analysis - consumption measurement - leakage calculation at compressed air systems

DS 500 mobile
+ Accessories

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Affordable mobile chart recorder, Energy analysis - flow measurement - leckage calculation at compressed air systems

DS 400 mobile

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Mobile current/effective power meter suitable for DS 500/ DS 400 mobile

CS PM 600

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

CS ENERIUM 30 Current/effective power meter
 for panel mounting

CS ENERIUM 30

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Hand-held instrument e.g. for flow measurement

PI 500

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

HUMIDITY/DEW POINT MEASUREMENT - cảm biến độ ẩm/ điểm sương

Portable dew point meter for relative humidity,
temperature, dew point measurement

DP 500 / DP 510

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Portable dew point meter with integrated pressure sensor

DP 400 mobile

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Dew point sensor for membrane and desiccant driers

FA 510/515
DS 52-Set

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Dew point sensor for refrigeration driers

FA 510/515
DS 52-Set

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Dew point set for compressed air and gases

DS 400

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Dew point measurement for refrigeration,
membrane and desiccant dryers

FA 500

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Dew point measurement in explosive areas

FA 515 Ex

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Accessories mains units

 

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Accessories for dew point measurement and calibration

 

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

FLOW/CONSUMPTION MEASUREMENT - Máy đo lưu lượng khí/ gas

Precise flow measurement for compressed air and gases
for heavy duty industrial applications

VA 550/570 (ATEX)

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Flow sensors for compressed air and gases

VA 500/520

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Flow station for compressed air and gases

DS 400

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Flow direction switch for compressed air systems

VA 409

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Useful accessories: Measuring sections, Drilling jig

 

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Useful accessories: Spot drilling collars, thickness meter

 

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Calibration of flow sensors

 

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Compressed air quality according to ISO 8573 - Cảm biến đo lường khí nén theo tiêu chuẩn ISO

Compressed air quality measurement
according to ISO 8573

OIL-Check/PC 400

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

LEAKAGE MEASUREMENT - Cảm biến đo rò rỉ khí

Leak detector with camera

LD 500 / 510

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Leak detector for compressed air systems

LD 400

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

PRESSURE MEASUREMENT - Cảm biến đo áp suất

Differential Pressure Sensor 1.6 bar diff

Differential pressure
sensor

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

DS 500 - Intelligent chart recorder - Bộ hiển thị & lưu trữ dữ liệu

Flow sensor VA 500 - cảm biến dòng (dành cho khí/ gas)

VA 500 flow sensor, with RS 485 interface (Modbus-RTU), with analogue output 4...20mA and pulse output (galvanically separated)

0695 5001

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Max. Version (185 m/s)

Z695 5003

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

HighSpeed version (224 m/s)

Z695 5002

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Display

Z695 5000

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

M-Bus (pulse output not available)

Z695 5004

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Sensor length 120 mm

ZSL 0120

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Sensor length 160 mm

ZSL 0160

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Sensor length 220 mm

ZSL 0220

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Sensor length 300 mm

ZSL 0300

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Sensor length 400 mm

ZSL 0400

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Sensor length 500 mm

ZSL 0500

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Sensor length 600 mm

ZSL 0600

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Sensor length 700 mm

ZSL 0700

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Ball valve I/I G 1/2" stainless steel

3300 0002

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

welding neck, L = 35 mm, male screw, R1/2",stainless steel 1.4301

3300 0006

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

welding neck, L= 35 mm, male screw, R1/2",stainless steel 1.44571

3300 0007

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

M12 – T plug for VA 500/520 to connect several sensors

020000823

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Real gas calibration for oxygen (O2) with cleaning - free of oil and grease

3200 0010

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Oil and fat free, special cleaning 

0699 4005

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

5 point precision calibration of new instrument with ISO certificate

3200 0001

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Real gas calibration

3200 0015

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Real gas calibration for mixed gases

on request

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

 

FLOW/CONSUMPTION MEASUREMENT - Máy đo lưu lượng khí/ gas

Flow sensor VA 520 with integrated measuring section - Cảm biến dòng khí gas phiên bản tích hợp chức năng đo dòng

 

VA520 Flow meter with integrated 1/4", DN 8 measuring section 1,4301

0695 0520

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

VA520 Flow meter with integrated 1/2", DN 15 measuring section 1,4301

0695 0521

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

VA520 Flow meter with integrated 3/4", DN 20 measuring section 1,4301

0695 0522

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

VA520 Flow meter with integrated 1", DN 25 measuring section 1,4301

0695 0523

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

VA520 Flow meter with integrated 1 1/4", DN 32 measuring section 1,4301

0695 0526

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

VA520 Flow meter with integrated 1 1/2", DN 40 measuring section 1,4301

0695 0524

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

VA520 Flow meter with integrated 2", DN 50 measuring section 1,4301

0695 0525

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Flow measurment VA 500/ VA 520 for below gases - Cảm biến dòng khí cho dòng khí lưu lượng thấp

Dew point sensors FA 510 - cảm biến điểm sương

Connection cables for VA/FA sensors - Cáp kết nối

Connection cable for VA/FA, 5 m with M12 plug

0553 0104

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Connection cable for VA/FA, 10 m with M12 plug

0553 0105

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Connection cable for VA/FA, 20 m with M12 plug

0553 0120

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Pressure sensors - cảm biến áp suất

Standard pressure sensor CS 16, 0...16 bar, ± 1 % accuracy of full scale

0694 1886

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Precision pressure sensor CS 16, accuracy ± 0.5 %

0694 3555

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Standard pressure sensor CS 40, 0...40 bar, ± 1 % accuracy of full scale

0694 0356

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Precision Pressure sensor CS 40, accuracy ± 0.5 %

0694 3930

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Standard pressure sensor CS 1.6 absolute, 0...1.6 bar abs.,± 0,5 % accuracy of full scale

0694 3550

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Standard pressure sensor CS 10 (0…10 bar), ± 1 % accuracy of full scale

0694 3556

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Standard pressure sensor CS 10 (0…10 bar), ± 0,5 % accuracy of full scale

0694 3554

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Precision pressure sensor CS 100, 0...100 bar, ± 0,5 % accuracy of full scale

0694 3557

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Precision pressure sensor CS 250, 0...250 bar, ± 0,5 % accuracy of full scale

0694 3558

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Precision pressure sensor CS 400, 0...400 bar, ± 0,5 % accuracy of full scale

0694 3559

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Precision pressure sensor CS, -1...+15 bar, ± 0.5 % accuracy of full scale

0694 3553

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Precision differential pressure sensor CS 0…400 mbar differential pressure,
accuracy: 0.075 % of full scale, static pressure max. 40 bar

0694 3560

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Precision pressure sensor CS (0..0.6 bar) accuracy ± 0.5 %

0694 3549

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Calibration of pressure sensor 5 points between 0 and 10/16 bar

3200 0004

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Precision differential pressure sensor for further measuring, ranges, e. g.
0…75 mbar, 0…2 bar, 0…8 bar, 0…21 bar, 0…70 bar, 0…200 bar, 0…420 bar

on request

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Temperature sensors - cảm biến nhiệt độ

Screw-in temperature  probe PT 100 class A, length: 300 mm, d=6mm,
with integrated transducer 4…20 mA = -50°C…+500°C (2-wire)

0604 0201

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Outdoor temperature probe, PT 100 class B (2-wire) in wall housing
(82x55x33 mm), temperature range: -50°C to +80°C

0604 0203

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Indoor temperature probe, PT 100 class B (2-wire) in wall housing (82x55x33 mm),
temperature range: -50°C to +80°C

0604 0204

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Temperature probe PT 100 class A (4-wire)  with cable, length: 300 mm, d=6 mm,
-70°C to +260°C, 5 m connection cable (PFA) with open ends

0604 0205

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Temperature probe PT 100 class A (4-wire) with cable, length: 100 mm, d=6
-70°C to +260°C, 5 m connection cable (PFA) with open ends

0604 0206

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Temperature probe PT 100 class A (4-wire) with cable, length: 200 mm, d=6
-70°C to +260°C, 5 m connection cable (PFA) with open ends

0604 0207

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Surface temperature probe, magnetic, magnet dimensions 39x26x25 mm, PT 100
class B (2-wire), -30 to +180°C, 5 m connection cable (PFA) with open ends

0604 0208

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Clamp screwing 6mm; G 1/2" PTFE clamp ring pressure tight up 10 bar
material: stainless steel, temperature range: max. +260°C

0554 0200

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Clamp screwing 6mm; G 1/2" stainless steel clamp ring
pressure tight up to 16 bar, material: stainless steel, temperature range: max. +260°C

0554 0201

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Connection cables for pressure/temperature sensors

Clamp-on ammeter 0...400 A TRMS incl. 3 m connection cable with open ends

0554 0510

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Clamp-on ammeter 0…1000 A RMS, 4…20 mA = 0…1000 A, 10-30 VDC, 3 m connection cable with open ends

0554 0518

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Calibration certificate for clamp-on ammeters, 5 calibration points

0554 3333

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

CS ENERIUM 30 Current/effective power meter for panel mounting - Đo dòng điện dạng gắn panel

CS ENERIUM 30 Current/effective power meter for panel mounting,
with RS 485 Interface

0554 5355

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Current transformer 100/5 A connectable to current/effective power
meter for panel mounting (for cabels up to Ø 21 mm)

0554 5344

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Current transformer 200/5 A connectable to current/effective power
meter for panel mounting (for cabels up to Ø 21 mm)

0554 5345

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Current transformer 300/5 A connectable to current/effective power
meter for panel mounting (for cabels up to Ø 22 mm)

0554 5346

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Current transformer 500/5 A connectable to current/effective power
meter for panel mounting (for cabels up to Ø 22 mm)

0554 5347

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Current transformer 600/5 A connectable to current/effective power
meter for panel mounting (for cabels up to Ø 22 mm)

0554 5348

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Current transformer 1000/5 A connectable to current/effective power
meter for panel mounting (for current bar up to 65 x 32 mm)

0554 5349

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Current transformer 2000/5 A connectable to current/effective power
meter for panel mounting (for current bar up to 127 x 38 mm)

0554 5350

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Connection cable for sensors 5 m, with open ends

0553 0108

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Connection cable for sensors 10 m, with open ends

0553 0109

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Connection cable variable length, open ends on both sides

0553 0126

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Flow sensors VA 500 - Cảm biến dòng khí gas

Flow measurment VA 500/ VA 520 for below gases - Cảm biến dòng khí cho dòng khí lưu lượng thấp

Dew point sensors FA 510 - cảm biến điểm sương

Calibration certificates for flow sensors / dew point sensors - Chứng chỉ hiệu chuẩn cho cảm biến dòng khí và điểm sương

Flow sensor VA 500 - cảm biến dòng (dành cho khí/ gas)

Flow sensor VA 500-Max. Version (185 m/s) sensor length 220 mm, incl.
5 m cable to mobile instruments

0695 1124

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Flow sensor VA 500 High-Speed Version (224 m/s), sensor length 220 mm
incl. 5 m cable to mobile instruments

0695 1125

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Sensor length 120 mm

ZSL 0120

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Sensor length  160 mm

ZSL 0160

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Sensor length  220 mm

ZSL 0220

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Sensor length  300 mm

ZSL 0300

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Sensor length  400 mm

ZSL 0400

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Sensor length  500 mm

ZSL 0500

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Sensor length  600 mm

ZSL 0600

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Sensor length  700 mm

ZSL 0700

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Ball valve I/I G 1/2" stainless steel

3300 0002

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

welding neck, L = 35 mm, male screw, R1/2",stainless steel 1.4301

3300 0006

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

welding neck, L= 35 mm, male screw, R1/2",stainless steel 1.44571

3300 0007

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

M12 – T plug for VA 500/520 to connect several sensors

020000823

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Real gas calibration for oxygen (O2) with cleaning - free of oil and grease

3200 0010

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Oil and fat free, special cleaning 

0699 4005

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

5 point precision calibration with ISO certificate

3200 0001

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Real gas calibration 

3200 0015

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

Real gas calibration for mixed gases

on request

CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument

 

Thông tin chi tiết sản phẩm vui lòng nhấp vào link tại đây