LIST CODE PRODUCT BRAND 

 

Models

Name of products Vietnamese name Brand name Category 
SU50-200-KC (with SR-4) Electromagnetic Water Meter đồng hồ nước điện tử/ đồng hồ nước điện tử Aichi Tokei Denki Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam For liquid/ sản phẩm dùng để đo lưu lượng nước
SU50-200-KM  Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
SU50-200-KN Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
SU250-350-KC (with SR-4) Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
SU250-350-KM Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
SU250-350-KM-R Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
SU250-350-KN Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
SY-50 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
SY-75 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
SY-100 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
SY-150 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
SD15S Residential Water Meter_single jet 15mm/ 110mm lay length đồng hồ nước dân dụng Aichi Tokei Denki_1 chiều 15mm/110mm Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
SD15S Residential Water Meter_single jet 15mm/ 165mm lay length đồng hồ nước dân dụng Aichi Tokei Denki_1 chiều 15mm/165mm Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
SD15S Residential Water Meter_single jet 20mm/ 190mm lay length đồng hồ nước dân dụng Aichi Tokei Denki_2 chiều 20mm/190mm Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TR-Ⅳ Portable Water Meter Test Kit bộ kiểm tra đồng hồ nước cầm tay Aichi Tokei Denki Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
E-Series Electronics Water Meter đồng hồ nước điện tử Aichi Tokei Denki Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
CX-10 Capacitive Electromagnetic Flowsensor đồng hồ/ thiết bị đo lưu lượng khí điện từ điện dung Aichi Tokei Denki Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
CX-15 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
CX-20 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
VN05R Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
VN10R Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
VN20R Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
VNS05RE/RF Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
VNS10RE/RF Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
VNS20RE/RF Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
OF05ZAT Micro flow Sensor đồng hồ/ thiết bị cảm biến lưu lượng vi mô Aichi Tokei Denki Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
OF10ZAT Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
OF05ZZT Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
OF10ZZT Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
OF05ZAWN Microstream Sensor đồng hồ/ thiết bị cảm biến vi dòng Aichi Tokei Denki Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
OF05ZAWP Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
OF10ZAWN Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
OF10ZAWP Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
ND05-NATAAC-RC Flow Sensor đồng hồ/ thiết bị cảm biến lưu lượng Aichi Tokei Denki Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
ND05-PATAAC-RC Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
ND05-TATAAA-RC Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
ND10-NATAAA Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
NW05-NTN Instantaneous Flow-rate/ Integrating Flow Volume Flowmeter đồng hồ/ thiết bị đo lưu lượng dòng chảy tức thời Aichi Tokei Denki Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
NW05-PTN Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
NW05-TTN Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
NW10-NTN Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
NW05-NTP Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
NW05-PTP Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
NW05-TTP Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
NW10-NTP Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
NDV10 Small-size Flowsensor đồng hồ/ thiết bị cảm biến lưu lượng kích thước nhỏ Aichi Tokei Denki Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TRA40T Ultrasonic Flow Meter for Liquid đồng hồ/ thiết bị máy đo lưu lượng siêu âm cho chất lỏng Aichi Tokei Denki Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TRA50T Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TRA80T Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TRA100T Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
AGV-200 Electromagnetic Flow Meters for Agricultural Applications đồng hồ đo lưu lượng điện từ cho các ứng dụng công nghiệp Aichi Tokei Denki Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
AGV-250 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
AGV-300 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
AGV-350 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TRX25R-C/5P Ultrasonic Flow Meter For Compressed Air and Nitrogen đồng hồ cảm biến lưu lượng siêu âm cho khí nén và ni tơ Aichi Tokei Denki Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam for gas/ sản phẩm dùng để đo lưu lượng khí gas
TRX32R-C/5P Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TRX40R-C/5P Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TRX50R-C/5P Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TRX65R-C/5P Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TRX80R-C/5P Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TRZ100R-C/5P Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TRZ150R-C/5P Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TRZ200R-C/5P Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TRX40D-C/5P Ultrasonic Flow Meters For Compressed Air and Nitrogen (Diameters 40A, 50A, 65A, and 80A) đồng hồ cảm biến lưu lượng siêu âm cho khí nén và ni tơ (đường kính 40A, 50A, 65A, 80A) Aichi Tokei Denki Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TRX50D-C/5P Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TRX65D-C/5P Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TRX80D-C/5P Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TRX40B-C/5P Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TRX50B-C/5P Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TRX65B-C/5P Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TRX80B-C/5P Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TRZ100D-C/4P Ultrasonic Flow Meters For Compressed Air
(Diameters 100A, 150A and 200A)
đồng hồ cảm biến lưu lượng siêu âm cho khí nén (đường kính 100A, 150A, 200A) Aichi Tokei Denki Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TRZ150D-C/4P Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TRZ200D-C/4P Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
AS-W-25 Ultrasonic Flow Meter For Fuel Gas đồng hồ cảm biến lưu lượng siêu âm cho khí ga Aichi Tokei Denki Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
AS-W-32 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
AS-W-40 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
AS-W-50 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
AS-W-80 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
AS-W-100 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
AS-W-150 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
AS-W-200 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
AS-WE-40 Ultrasonic Flow Meter For Fuel Gas (CE-marked version) cảm biến lưu lượng siêu âm cho khí ga (đánh dấu CE) Aichi Tokei Denki Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
AS-WE-50 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
AS-WE-80 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
AS-WE-100 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
AS-WE-150 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
AS-WE-200 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TBZ60 Turbine Gas Meters for Flow Management đồng hồ đo tua bin quản lý lưu lượng khí Aichi Tokei Denki Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TBZ150 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TBZ300 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TBX30 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TBX100  Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TBX100F Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TBX150F Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
YKDS32 Strainer  đồ lọc Aichi Tokei Denki Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
YKDS40 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
YKDS50 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
YF50 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
YDF40 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
YDF50 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
YDF80 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
Types A-N Governor_Pressure-reducing valve series van giảm áp Aichi Tokei Denki Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
Types A-H Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
Types C-N Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
Types C-H Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
R Series Roots_Gas Meter  đồng hồ đo khí ga_R series Aichi Tokei Denki Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
UX15(25)-0DC UX_Ultrasonic Flow Meter For Fuel Gas Control đồng hồ cảm biến lưu lượng kiểm soát khí nhiên liệu Aichi Tokei Denki Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
UX15(25)-0AC Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
UX15(25)-0BT Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
UX40 UX/UZ_Ultrasonic Flow Meter For Fuel Gas Control đồng hồ/ thiết bị cảm biến đo lưu lượng kiểm soát khí nhiên liệu Aichi Tokei Denki Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
UX50 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
UZ40 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
UZ50 Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
NB Intelligent Gas Meter đồng hồ/ thiết bị đo khí ga thông minh Aichi Tokei Denki Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
MP-401 Digital Manometer for Town Gas and LP Gas áp kế kĩ thuật số Aichi Tokei Denki Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam