CÁC DÒN SẢN PHẨM ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ

TRX/TRZ: cảm biến lưu lượng siêu âm cho khí nén và ni tơ          

TRX: cảm biến lưu lượng siêu âm cho khí nén và ni tơ (đường kính 40A, 50A, 65A, 80A)

TRZ: cảm biến lưu lượng siêu âm cho khí nén (đường kính 100A, 150A, 200A)

AS-W/ AS-WE: cảm biến lưu lượng siêu âm cho khí ga                  

TBX/ TBZ: đồng hồ tua bin đo lưu lượng khí

 

A-N, A-H, C-N, C-H: van giảm áp

R Series                                                                                                                                

 

UX: cảm biến đo lưu lượng kiểm soát khí nhiên liệu

UX/ UZ: cảm biến đo lưu lượng kiểm soát khí nhiên liệu

NB: đồng hồ đo khí ga thông minh