Đại lý Aichi Tokei Denki Vietnam,Đồng hồ đo lưu lượng khí TBZ60-9.9 Aichi Tokei Denki 

Đồng hồ đo lưu lượng khí/ thiết bị đo lưu lượng khí Aichi Tokei Denki - TBZ60-9.9 Aichi Tokei Denki

 

Đồng hồ đo lưu lượng khí/ thiết bị đo lưu lượng khí Aichi Tokei Denki

Aichi Tokei Denki tự hào là nhà sản xuất thiết bị đo lưu lượng khí/ đồng hồ đo lưu lượng khí, cảm biến hàng đầu tại Nhật Bản

Đồng hồ đo lưu lượng khí tuabin Aichi Tokei Denki được phát triển để kiểm soát lưu lượng khí của từng thiết bị như nồi hơi, buồng đốt và các lò công nghiệp khác nhau                      

Ứng dụng

  • Quản lý và kiểm soát lưu lượng khí đốt Aichi Tokei Denki của các thiết bị đốt như buồng đốt, lò hơi và lò nung.

  • Quản lý và kiểm soát dòng chảy của máy tạo nước nóng và lạnh với kích thước nhỏ gọn đến trung bình

  • Quản lý và kiểm soát lưu lượng gas tủ lạnh.

  • Quản lý và kiểm soát dòng khí như một phần của thiết bị đo đạc nhà máy.

Ứng dụng trong các thiết bị thực nghiệm khác nhau liên quan đến dòng khí

THẢM KHẢO LIST CODE VÀ LIỆN HỆ ĐẶT HÀNG PHÍA DƯỚI 

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: TBZ60-9.9
Turbine Gas Meter

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: TBZ150-9.9
Turbine Gas Meter

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: TBX100/L
Turbine Gas Meter

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: TBZ300-0-L
Turbine Gas Meter

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: TBZ150-3.5
Turbine Gas Meter

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: C20N-015-1
Governor

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: A13P-2
Proportional Valve

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: VN05R
Small Electromagnetic Flowsensor

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: TBX30
Turbine Gas Meter

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: TBX30/R4     
Turbine Gas Meter

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: TBXD-SS-BC
External Connection Cable for TBX-D

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: TBX30/R4     
Turbine Gas Meter

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model:  TBZ60-3.5
Turbine Gas Meter

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: TBZ150-3.5N
Turbine Gas Meter

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: TBX100/R
Turbine Gas Meter

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: TBX100/L          
Turbine Gas Meter

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: TBZ60-0
Turbine Gas Meter

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: TBX30/L4
Turbine Gas Meter

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model:  OF10ZZT-AR
Microstream Sensor

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: TBX30/R3
Turbine Gas Meter

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: ND10-PATAAA-RC
Flow Sensor

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model:  ND05-PATAAC-RC
Flow Sensor

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: A20P-2
Proportional Valve

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: C25N-050-1
Governor

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: OF05ZZT-MR
Microstream Sensor

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: UX25-0DC-L  (Actual flow rate type)
Ultrasonic Flow Meter For Fuel Gas Control

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: UZ50-500DC-L-PRO
(Conversion flow rate type 500kPa)

Ultrasonic Flow Meter For Fuel Gas Control

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: TBZ300-9.9-L (Built-in lithium battery)
Turbine Gas Meter

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: TBZ300-9.9N-L
Turbine Gas Meter

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model:  ECX25
Electronic All Plastic Meter
* With TS fittings & 1.5m cable

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Option: Pulse output
* If pulse output is required

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: TRX25R-C/5P   
Ultrasonic Flow Meter For Compressed Air

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model:  NW20-PTN     
Flow Sensor NW

Xem thêm sản phẩm hãng AICHI TOKEI DENKI tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây