CÁC DÒNG SẢN PHẨM ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC

SU, SY: đồng hồ nước điện tử                  

 

 

SD15S: Đồng hồ đo nước dân dụng                                                   

TR- IV: bộ kiểm tra đồng hồ nước cầm tay                         

E- series: đồng hồ nước điện tử                             

CX: thiết bị đo lưu lượng khí điện từ điện dung                

VN, VNS: thiết bị đo lưu lượng khí điện từ điện dung

  

OF-Z: cảm biến lưu lượng vi mô                                           

OF-WN/ OF-WP: cảm biến vi dòng