Đaị lý Delta Ohm Vietnam,HD32.8.8 Delta Ohm,Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ 8 đầu vào – Cặp nhiệt điện,Delta Ohm Vietnam,HD32.8.8 Delta Ohm Vietnam,HD32.8.8 – Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ 8 đầu vào – Cặp nhiệt điện,HD32.8.8 ,8 inputs data logger for thermocouples

Đaị lý Delta Ohm Vietnam,HD32.8.8 Delta Ohm,Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ 8 đầu vào – Cặp nhiệt điện,Delta Ohm Vietnam

HD32.8.8,8 inputs data logger for thermocouples

HD32.8.8 – Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ 8 đầu vào – Cặp nhiệt điện

Bộ ghi dữ liệu chắc chắn với 8 đầu vào cho cặp nhiệt điện loại K, J, T, N, R, S, B và E.

 

Bộ ghi dữ liệu chắc chắn với 8 đầu vào cho cặp nhiệt điện loại K, J, T, N, R, S, B và E với đầu dò nhiệt độ đầu nối thu nhỏ.

Những đặc điểm chính:

 • Có thể định cấu hình đơn vị đo °C, °F, °K.

 • Bộ nhớ flash được tổ chức thành 64 phần với tổng dung lượng 800.000 lần mua lại được chia cho tất cả các đầu vào hiện tại. Lưu trữ có thể được quản lý theo hai cách:

  • khi bộ nhớ khả dụng đầy, dữ liệu sẽ bị ghi đè bằng cách bắt đầu từ bộ nhớ cũ nhất (bộ nhớ tròn),

  • lưu trữ dừng khi bộ nhớ khả dụng đầy.

 • Hiển thị đồng thời trong nhóm 4.

 • Tối đa, tối thiểu hoặc trung bình của các giá trị được lưu trữ.

 • Khoảng thời gian lưu trữ có thể lựa chọn: 2, 5, 10, 15, 30 giây, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 phút và 1 giờ.

 • Ghi dữ liệu: tức thời hoặc hoãn lại, với khả năng chọn bắt đầu và kết thúc lưu trữ.

 • Tải xuống dữ liệu: RS232C, 1200…38400 baud hoặc USB 1.1 – 2.0.

 • Phần mềm tải và xử lý dữ liệu DeltaLog9.

 • Màn hình đồ họa có đèn nền LCD 128 × 64 pixel.

 • Thiết lập nhạc cụ thông qua bàn phím; không cần kết nối với PC.

 • Mật khẩu bảo mật để khóa bàn phím.

 • Nguồn điện: 4 pin kiềm 1.5V loại C-BABY, hoặc nguồn điện ngoài 12VDC-1A hoặc qua cổng USB của PC.

 • Mức tiêu thụ @6VDC:

  • <60μA khi thiết bị tắt

  • <60μA ở chế độ ngủ với 8 đầu dò được kết nối

  • <40mA với tất cả các đầu dò được kết nối

Sử dụng bộ ghi dữ liệu HD32.8.8 và HD32.8.16: tại hiện trường cho các chiến dịch đo lường trên các hệ thống phức tạp có nhiều điểm đo lường, cơ sở thử nghiệm, trong lĩnh vực dược phẩm và thực phẩm, lập bản đồ lò nướng, trung tâm điều hòa không khí, v.v.

 

Tải xuống hướng dẫn sử dụng
Thủ công

Tải xuống bảng dữ liệu
Bảng dữliệu

Tới trang phần mềm deltalog-9
deltalog-9

 

 

 

 

 

LIST CODE ORDER

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2105.1
pHmeter-Thermometer (not include Probe)

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit2
HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound Level Meter and Analyzer
Including Accessories and carrying case

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

DO9765T
 pH or mV Configurable Transmitters

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2402
 Multisensor Photo-Radiometer
Includes: DeltaLog13 software downloadable from Delta OHM website.
Supplied with: CH20–ROA hardware key to enable the software, CP24H connecting cable, SWD05 power supply, VTRAP20 tripod, instruction manual, carrying case and compliance report.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2402
 Multisensor Photo-Radiometer
Includes: DeltaLog13 software downloadable from Delta OHM website.
Supplied with: CH20–ROA hardware key to enable the software, CP24H connecting cable, SWD05 power supply, VTRAP20 tripod, instruction manual, carrying case and compliance report.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD52.3D147
Multi-Output 2-AXIS Ultrasonic Anemometter

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2402
 Multisensor Photo-Radiometer
Includes: DeltaLog13 software downloadable from Delta OHM website.
Supplied with: CH20–ROA hardware key to enable the software, CP24H connecting cable, SWD05 power supply, VTRAP20 tripod, instruction manual, carrying case and compliance report.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit2
HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound Level Meter and Analyzer
Including Accessories and carrying case

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit2
HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound Level Meter and Analyzer
Including Accessories and carrying case

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2022
Sound level calibrator, class 2 according to IEC 60942:2003, suitable for ½” and ¼” (1) standard microphones. Does not require any correction for static pressure, humidity and temperature. Calibration frequency 1000 Hz, level 114dB.
ISO 17025 calibration certificate according to IEC 60942 included.
(1) HD2020AD4 adaptor for ¼” microphones not included.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2020AD4
 Adapter for ¼” microphones. Can be used with HD2020 and HD2022 soundcalibrators

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

LPPYRA10
Spectrally Flat Class A (secondary standard) pyranometer according to ISO 9060:2018 supplied with shade disk, cartridge with silica-gel crystals, 2 spare sachets, levelling device and Calibration Report.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD52.3D
2 Axis Ultrasonic Anemometer (Basic Version)

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2402
Multisensor Photo-Radiometer
Includes: DeltaLog13 software downloadable from Delta OHM website.
Supplied with: CH20–ROA hardware key to enable the software, CP24H connecting cable, SWD05 power supply, VTRAP20 tripod, instruction manual, carrying case and compliance report.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit1
HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound Level Meter and Analyzer
Includes:
-HD2010UC/A sound level meter class 1 and octave band analyzer.
-UC52/1 pre polarized condenser microphone ½” 
-HDSAV windscreen
-HD2010PNE2 preamplifier (HD2010PNE2W with opt. HD2010.OE)
-HD2110USB cable (alternatively, on request, HD2110RS serial cable for
RS232 connection)
-Carrying case
-Rechargeable batteries + SWD10 stabilized mains power supply
-IEC 61672 and IEC 61260 manufacturer conformity declaration

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2302.0
Portable luxmeter for measuring illuminance, luminance, PAR, irradiance (across VIS-NIR, UVA, UVB and UVC spectral regions or measurement of irradiance effective according to the UV action curve)

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit2
HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound Level Meter and Analyzer
Including Accessories and carrying case

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2021T.CA
Photometric Radiometric Transmitters

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit2
HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound Level Meter and Analyzer
Including Accessories and carrying case

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2302.0
Portable luxmeter for measuring illuminance, luminance, PAR, irradiance (across VIS-NIR, UVA, UVB and UVC spectral regions or measurement of irradiance effective according to the UV action curve)

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD988TR1-I
Configurable temperature transmitter with 4...20 mA output
Measuring range -200°C +650°C, minimum range 25°C.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2303.0
Anemometer-Thermometer for air speed measurement

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

AP472S1
Vane probe with K type thermocouple

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

AP472S2
 Vane probe ∅ 60 mm with handle
ISO 17025 Calibration Certificate is included.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit2
HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound Level Meter and Analyzer
Including Accessories and carrying case

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2022
Class 2 sound level calibrator according to IEC 60942:2003. Suitable for ½” standard micro-phones. Does not require any correction for static pressure, humidity and temperature. Calibration frequency 1000Hz, sound pressure level 114dB.
ISO 17025 Calibration Certificate is included.

100% Italy Origin

Delta Ohm

HD4807TV
Wall mounting digital active temperature transmitter

100% Italy Origin

Delta Ohm

HD4807TC1.10
Wall mounting digital active temperature transmitter
Output 4-20mA.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit1

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit1
Includes:
HD2010UC/A sound level meter class 1 and octave band analyzer,
UC52/1 pre polarized condenser microphone ½”
HDSAV windscreen,
HD2010PNE2 preamplifier (HD2010PNE2W with opt. HD2010.OE)
HD2110USB cable (alternatively, on request, HD2110RS serial cable for RS232 connection),
Carrying case,
IEC 61672 and IEC 61260 manufacturer conformity declaration

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2128.1
Thermocouple thermometer for probes type K, J, T, R, N, S, B, E, two inputs.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD32.8.8
8 inputs data logger for thermocouples

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

TP751
Thermocouple temperature probe

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

PW
K thermocouple extension cable. Length 2m, miniature connector

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

CP22
Connecting cable USB 2.0 type A connector – type B connector

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

BAG32.2
Carrying case for instrument HD32.7 or HD32.8 and its accessories

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

SWD10
100-240Vac/12Vdc-1A stabilized mains power supply

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD52.3D
2-axes ultrasonic static anemometer sensor.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

CP52.10
Connecting cable with 19-pole M23 female connector on one side, open wires on the other side. L = 10 m.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2402
Multisensor Photo-Radiometer

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2402
Multisensor Photo-Radiometer
Includes: DeltaLog13 software downloadable from Delta OHM website.
Supplied with: CH20–ROA hardware key to enable the software, CP24H connecting cable, SWD05 power supply, VTRAP20 tripod, instruction manual, carrying case and compliance report.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC.Kit1
Integrating portable sound level meter performing statistical analyses

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010.O2
Advanced Data Logger

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010.SFI
Option IEC61672 Accredia accredited calibration for HD2010UC

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

VTRAP
 Tripod with 1550 mm maximum height

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

ST5484E-123-0020-00
Seismic Vibration Transmitter

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit2
HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound Level Meter and Analyzer
Including Accessories and carrying case

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2022
Class 2 sound level calibrator according to IEC 60942:2003. Suitable for ½” standard micro-phones. Does not require any correction for static pressure, humidity and temperature. Calibration frequency 1000Hz, sound pressure level 114dB.
ISO 17025 Calibration Certificate is included.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit2
HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound Level Meter and Analyzer
Including Accessories and carrying case

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2022
Class 2 sound level calibrator according to IEC 60942:2003. Suitable for ½” standard micro-phones. Does not require any correction for static pressure, humidity and temperature. Calibration frequency 1000Hz, sound pressure level 114dB.
ISO 17025 Calibration Certificate is included.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2303.0
Anemometer-Thermometer for air speed measurement

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

AP472S1
Vane probe with K type thermocouple

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

AP472S2
 Vane probe ∅ 60 mm with handle
ISO 17025 Calibration Certificate is included.

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Bán hàng ANS Việt Nam:

   khoa@ansgroup.asia

 Trực tiếp Zalo: 03 8780 8781 - Huỳnh Lê Ngọc Khoa       

  

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng DELTA OHM tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây