Đại lý Delta Ohm Vietnam,HD2402 Delta Ohm,Máy đo ảnh bức xạ đa cảm biến, Delta Ohm Vietnam,HD2402 Delta Ohm Vietnam,HD2402 – Máy đo ảnh bức xạ đa cảm biến,HD2402  Multisensor Photo-Radiometer

Đại lý Delta Ohm Vietnam,HD2402 Delta Ohm,Máy đo ảnh bức xạ đa cảm biến, Delta Ohm Vietnam

HD2402 Multisensor Photo-Radiometer,HD2402 – Máy đo ảnh bức xạ đa cảm biến

Thiết bị HD2402 Delta Ohm là một thiết bị ghi dữ liệu quang kế di động để đo bức xạ quang không kết hợp theo Chỉ thị Châu Âu 2006/25/EC và Nghị định số 81, ngày 9 tháng 4 năm 2008. Thiết bị này gồm một loạt các cảm biến để bao phủ các phần khác nhau của phổ và một tia laser nhỏ được dùng để chỉ ra nguồn phát quang được phân tích.

Thiết bị HD2402 có thể được cấp nguồn bằng cách kết nối với máy tính, nhận nguồn từ cổng USB của máy tính, hoặc qua một nguồn cấp ngoài có đầu ra USB. Thiết bị này có thể được cấu hình, tải và phân tích dữ liệu đã lưu hoặc dữ liệu thời gian thực bằng phần mềm DeltaLog13 và máy tính. Thiết bị này có kích thước nhỏ gọn, dễ sử dụng và có độ chính xác cao.

HD2402 – Máy đo ảnh bức xạ đa cảm biến

Phép đo AOR (Bức xạ quang nhân tạo) theo Chỉ thị Châu Âu 2006/25/EG

 

HD2402 là thiết bị ghi dữ liệu máy đo bức xạ hình ảnh di động để đo bức xạ quang học không kết hợp theo Chỉ thị Châu Âu 2006/25/EC và Nghị định Lập pháp số 81, ngày 9 tháng 4 năm 2008.
Thiết bị này bao gồm một loạt cảm biến để bao phủ các phần khác nhau của quang phổ và một tia laser nhỏ được sử dụng để chỉ ra nguồn được phân tích.

  • Cảm biến trắc quang đo độ rọi (lux mét) trong dải quang phổ 380÷780 nm

  • Cảm biến đo phóng xạ cho dải UV (220÷400 nm) với hệ số cân phổ S(λ)

  • Cảm biến đo phóng xạ dải UVA (315÷400 nm)

  • Cảm biến đo phóng xạ cho dải 400÷700 nm (xanh dương) với hệ số cân phổ B (λ)

  • Cảm biến đo phóng xạ dải IR (700÷1300 nm) với hệ số trọng lượng quang phổ R(λ)

  • Cảm biến nhiệt điện để đo bức xạ trong dải phổ hồng ngoại 400÷2800 nm

HD2402 có thể được cấp nguồn bằng cách kết nối nó với PC, nhận nguồn trực tiếp từ cổng USB của PC hoặc thông qua nguồn điện bên ngoài có đầu ra USB (mã SWD05). Cáp kết nối CP24 được trang bị đầu nối M12 ở phía thiết bị và đầu nối USB loại A ở phía PC hoặc với nguồn điện.

Sử dụng phần mềm DeltaLog13 và PC, HD2402 có thể được định cấu hình (lịch, ngày, giờ, bắt đầu và thời lượng ghi nhật ký), đồng thời bạn có thể tải xuống và phân tích dữ liệu được lưu trữ hoặc thu thập dữ liệu thời gian thực. Sau khi được định cấu hình, bộ ghi dữ liệu có thể được ngắt kết nối khỏi PC và được kết nối với nguồn điện của nó để thu thập và lưu trữ dữ liệu theo các cài đặt đã lập trình.

Tải xuống hướng dẫn sử dụng
Thủ công

Tải xuống bảng dữ liệu
Bảng dữliệu

Tới trang phần mềm deltalog-13
deltalog-13
 

 

 

 

LIST CODE ORDER

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2105.1
pHmeter-Thermometer (not include Probe)

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit2
HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound Level Meter and Analyzer
Including Accessories and carrying case

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

DO9765T
 pH or mV Configurable Transmitters

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2402
 Multisensor Photo-Radiometer
Includes: DeltaLog13 software downloadable from Delta OHM website.
Supplied with: CH20–ROA hardware key to enable the software, CP24H connecting cable, SWD05 power supply, VTRAP20 tripod, instruction manual, carrying case and compliance report.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2402
 Multisensor Photo-Radiometer
Includes: DeltaLog13 software downloadable from Delta OHM website.
Supplied with: CH20–ROA hardware key to enable the software, CP24H connecting cable, SWD05 power supply, VTRAP20 tripod, instruction manual, carrying case and compliance report.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD52.3D147
Multi-Output 2-AXIS Ultrasonic Anemometter

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2402
 Multisensor Photo-Radiometer
Includes: DeltaLog13 software downloadable from Delta OHM website.
Supplied with: CH20–ROA hardware key to enable the software, CP24H connecting cable, SWD05 power supply, VTRAP20 tripod, instruction manual, carrying case and compliance report.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit2
HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound Level Meter and Analyzer
Including Accessories and carrying case

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit2
HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound Level Meter and Analyzer
Including Accessories and carrying case

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2022
Sound level calibrator, class 2 according to IEC 60942:2003, suitable for ½” and ¼” (1) standard microphones. Does not require any correction for static pressure, humidity and temperature. Calibration frequency 1000 Hz, level 114dB.
ISO 17025 calibration certificate according to IEC 60942 included.
(1) HD2020AD4 adaptor for ¼” microphones not included.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2020AD4
 Adapter for ¼” microphones. Can be used with HD2020 and HD2022 soundcalibrators

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

LPPYRA10
Spectrally Flat Class A (secondary standard) pyranometer according to ISO 9060:2018 supplied with shade disk, cartridge with silica-gel crystals, 2 spare sachets, levelling device and Calibration Report.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD52.3D
2 Axis Ultrasonic Anemometer (Basic Version)

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2402
Multisensor Photo-Radiometer
Includes: DeltaLog13 software downloadable from Delta OHM website.
Supplied with: CH20–ROA hardware key to enable the software, CP24H connecting cable, SWD05 power supply, VTRAP20 tripod, instruction manual, carrying case and compliance report.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit1
HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound Level Meter and Analyzer
Includes:
-HD2010UC/A sound level meter class 1 and octave band analyzer.
-UC52/1 pre polarized condenser microphone ½” 
-HDSAV windscreen
-HD2010PNE2 preamplifier (HD2010PNE2W with opt. HD2010.OE)
-HD2110USB cable (alternatively, on request, HD2110RS serial cable for
RS232 connection)
-Carrying case
-Rechargeable batteries + SWD10 stabilized mains power supply
-IEC 61672 and IEC 61260 manufacturer conformity declaration

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2302.0
Portable luxmeter for measuring illuminance, luminance, PAR, irradiance (across VIS-NIR, UVA, UVB and UVC spectral regions or measurement of irradiance effective according to the UV action curve)

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit2
HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound Level Meter and Analyzer
Including Accessories and carrying case

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2021T.CA
Photometric Radiometric Transmitters

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit2
HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound Level Meter and Analyzer
Including Accessories and carrying case

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2302.0
Portable luxmeter for measuring illuminance, luminance, PAR, irradiance (across VIS-NIR, UVA, UVB and UVC spectral regions or measurement of irradiance effective according to the UV action curve)

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD988TR1-I
Configurable temperature transmitter with 4...20 mA output
Measuring range -200°C +650°C, minimum range 25°C.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2303.0
Anemometer-Thermometer for air speed measurement

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

AP472S1
Vane probe with K type thermocouple

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

AP472S2
 Vane probe ∅ 60 mm with handle
ISO 17025 Calibration Certificate is included.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit2
HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound Level Meter and Analyzer
Including Accessories and carrying case

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2022
Class 2 sound level calibrator according to IEC 60942:2003. Suitable for ½” standard micro-phones. Does not require any correction for static pressure, humidity and temperature. Calibration frequency 1000Hz, sound pressure level 114dB.
ISO 17025 Calibration Certificate is included.

100% Italy Origin

Delta Ohm

HD4807TV
Wall mounting digital active temperature transmitter

100% Italy Origin

Delta Ohm

HD4807TC1.10
Wall mounting digital active temperature transmitter
Output 4-20mA.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit1

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit1
Includes:
HD2010UC/A sound level meter class 1 and octave band analyzer,
UC52/1 pre polarized condenser microphone ½”
HDSAV windscreen,
HD2010PNE2 preamplifier (HD2010PNE2W with opt. HD2010.OE)
HD2110USB cable (alternatively, on request, HD2110RS serial cable for RS232 connection),
Carrying case,
IEC 61672 and IEC 61260 manufacturer conformity declaration

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2128.1
Thermocouple thermometer for probes type K, J, T, R, N, S, B, E, two inputs.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD32.8.8
8 inputs data logger for thermocouples

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

TP751
Thermocouple temperature probe

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

PW
K thermocouple extension cable. Length 2m, miniature connector

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

CP22
Connecting cable USB 2.0 type A connector – type B connector

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

BAG32.2
Carrying case for instrument HD32.7 or HD32.8 and its accessories

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

SWD10
100-240Vac/12Vdc-1A stabilized mains power supply

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD52.3D
2-axes ultrasonic static anemometer sensor.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

CP52.10
Connecting cable with 19-pole M23 female connector on one side, open wires on the other side. L = 10 m.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2402
Multisensor Photo-Radiometer

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2402
Multisensor Photo-Radiometer
Includes: DeltaLog13 software downloadable from Delta OHM website.
Supplied with: CH20–ROA hardware key to enable the software, CP24H connecting cable, SWD05 power supply, VTRAP20 tripod, instruction manual, carrying case and compliance report.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC.Kit1
Integrating portable sound level meter performing statistical analyses

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010.O2
Advanced Data Logger

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010.SFI
Option IEC61672 Accredia accredited calibration for HD2010UC

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

VTRAP
 Tripod with 1550 mm maximum height

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

ST5484E-123-0020-00
Seismic Vibration Transmitter

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit2
HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound Level Meter and Analyzer
Including Accessories and carrying case

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2022
Class 2 sound level calibrator according to IEC 60942:2003. Suitable for ½” standard micro-phones. Does not require any correction for static pressure, humidity and temperature. Calibration frequency 1000Hz, sound pressure level 114dB.
ISO 17025 Calibration Certificate is included.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit2
HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound Level Meter and Analyzer
Including Accessories and carrying case

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2022
Class 2 sound level calibrator according to IEC 60942:2003. Suitable for ½” standard micro-phones. Does not require any correction for static pressure, humidity and temperature. Calibration frequency 1000Hz, sound pressure level 114dB.
ISO 17025 Calibration Certificate is included.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2303.0
Anemometer-Thermometer for air speed measurement

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

AP472S1
Vane probe with K type thermocouple

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

AP472S2
 Vane probe ∅ 60 mm with handle
ISO 17025 Calibration Certificate is included.

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Bán hàng ANS Việt Nam:

   khoa@ansgroup.asia

 Trực tiếp Zalo: 03 8780 8781 - Huỳnh Lê Ngọc Khoa       

  

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng DELTA OHM tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây