Đại lý Delta Ohm Vietnam,HD2010UC/A.Kit1 Delta Ohm,HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound,Delta Ohm Vietnam,HD2010UC/A.Kit1 Delta Ohm Vietnam,HD2010UC/A.Kit1 – Máy đo và phân tích mức âm thanh tích hợp loại 1,HD2010UC/A.Kit1,HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound Level 

 

Đại lý Delta Ohm Vietnam,HD2010UC/A.Kit1 Delta Ohm,HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound,Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit1,HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound Level Meter and Analyzer

 

Thiết bị HD2010UC/A.Kit1 của Delta Ohm là một máy đo âm thanh tích hợp di động, có khả năng ghi dữ liệu đa tham số. Nó phù hợp cho các phân tích thống kê và phổ. Thiết bị này đã được thiết kế để kết hợp giữa sự linh hoạt tối đa, hiệu quả về chi phí và khả năng sử dụng.

Một số thông tin chi tiết về thiết bị:

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61672-1 Sınıf 1.

Phạm vi đo: từ 30dB đến 140dB (với micro ¼ 'lên đến 180dB).

Phạm vi tuyến tính: 80dB.

Trọng số tần số: A, C, Z (Lpeak cho C và Z).

Khoảng thời gian: Nhanh, Chậm, Xung.

Lưu trữ: 500 bản ghi đơn.

Thiết bị này cũng có thể được tích hợp với các tùy chọn khác để mở rộng phạm vi ứng dụng của nó vào bất kỳ thời điểm nào; người dùng có thể cập nhật firmware trực tiếp bằng cách sử dụng chương trình Noise Studio được cung cấp.

HD2010UC/A.Kit1 – Máy đo và phân tích mức âm thanh tích hợp loại 1

Máy đo và phân tích mức độ âm thanh tích hợp loại 1 (Loại được phê duyệt theo tiêu chuẩn IEC61672)  

HD2010UC/A  là máy đo mức âm thanh di động tích hợp Loại 1 thực hiện phân tích quang phổ hoặc thống kê .

Dụng cụ được thiết kế kết hợp tối đa tính linh hoạt trong sử dụng, giá rẻ và sử dụng đơn giản. Người ta đã chú ý đến khả năng điều chỉnh công cụ theo các sửa đổi về quy định và sự cần thiết phải đáp ứng nhu cầu của người dùng hôm nay và ngày mai. HD2010UC/A có thể được tích hợp với các tùy chọn khác để mở rộng phạm vi ứng dụng của nó bất kỳ lúc nào; người dùng có thể cập nhật chương trình cơ sở trực tiếp bằng chương trình Noise Studio được cung cấp.

HD2010UC/A tuân theo tiêu chuẩn IEC 61672-1 năm 2002 và IEC 61672-1 ed. 2.0 của năm 2013, thông số kỹ thuật IEC 60651 và IEC 60804 với dung sai loại 2 hoặc loại 1. Bộ lọc băng thông phần trăm không đổi (CPB) đáp ứng thông số kỹ thuật loại 1 của IEC 61620.

HD2010UC/A phù hợp với các ứng dụng sau:

 • Đánh giá, quan trắc độ ồn môi trường ,

 • Phân tích quang phổ theo dải quãng tám từ 31,5Hz đến 8kHz,

 • Phân tích quang phổ tùy chọn (HD2010.O1) theo dải quãng tám thứ ba từ 25Hz đến 12,5kHz,

 • Phân tích thống kê với tính toán mức phân vị từ L 1 đến L 99

 • Nắm bắt và phân tích các sự kiện âm thanh ,

 • Đo lường tại nơi làm việc ,

 • Lựa chọn thiết bị bảo vệ cá nhân (phương pháp SNR, HML và OBM),

 • Cách âm và xử lý tiêu âm,

 • Kiểm soát chất lượng sản xuất ,

 • Đo độ ồn của máy ,

 • Các phép đo âm thanh kiến ​​trúc và tòa nhà tùy chọn .

Bộ sản phẩm bao gồm: Máy đo mức âm thanh HD2010UC/A Class 1, micrô điện dung phân cực trước 1/2” UC52/1, kính chắn gió, bộ tiền khuếch đại, cáp USB hoặc RS232, hộp đựng, tuyên bố tuân thủ, phiên bản phần mềm cơ bản của Noise Studio.

Đối với Loại 2, xem HD2010UC/A.kit2 .


Bảng dữliệu


Thủ công


tiếng ồn-studio

 

 

LIST CODE ORDER

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2105.1
pHmeter-Thermometer (not include Probe)

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit2
HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound Level Meter and Analyzer
Including Accessories and carrying case

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

DO9765T
 pH or mV Configurable Transmitters

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2402
 Multisensor Photo-Radiometer
Includes: DeltaLog13 software downloadable from Delta OHM website.
Supplied with: CH20–ROA hardware key to enable the software, CP24H connecting cable, SWD05 power supply, VTRAP20 tripod, instruction manual, carrying case and compliance report.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2402
 Multisensor Photo-Radiometer
Includes: DeltaLog13 software downloadable from Delta OHM website.
Supplied with: CH20–ROA hardware key to enable the software, CP24H connecting cable, SWD05 power supply, VTRAP20 tripod, instruction manual, carrying case and compliance report.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD52.3D147
Multi-Output 2-AXIS Ultrasonic Anemometter

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2402
 Multisensor Photo-Radiometer
Includes: DeltaLog13 software downloadable from Delta OHM website.
Supplied with: CH20–ROA hardware key to enable the software, CP24H connecting cable, SWD05 power supply, VTRAP20 tripod, instruction manual, carrying case and compliance report.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit2
HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound Level Meter and Analyzer
Including Accessories and carrying case

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit2
HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound Level Meter and Analyzer
Including Accessories and carrying case

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2022
Sound level calibrator, class 2 according to IEC 60942:2003, suitable for ½” and ¼” (1) standard microphones. Does not require any correction for static pressure, humidity and temperature. Calibration frequency 1000 Hz, level 114dB.
ISO 17025 calibration certificate according to IEC 60942 included.
(1) HD2020AD4 adaptor for ¼” microphones not included.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2020AD4
 Adapter for ¼” microphones. Can be used with HD2020 and HD2022 soundcalibrators

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

LPPYRA10
Spectrally Flat Class A (secondary standard) pyranometer according to ISO 9060:2018 supplied with shade disk, cartridge with silica-gel crystals, 2 spare sachets, levelling device and Calibration Report.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD52.3D
2 Axis Ultrasonic Anemometer (Basic Version)

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2402
Multisensor Photo-Radiometer
Includes: DeltaLog13 software downloadable from Delta OHM website.
Supplied with: CH20–ROA hardware key to enable the software, CP24H connecting cable, SWD05 power supply, VTRAP20 tripod, instruction manual, carrying case and compliance report.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit1
HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound Level Meter and Analyzer
Includes:
-HD2010UC/A sound level meter class 1 and octave band analyzer.
-UC52/1 pre polarized condenser microphone ½” 
-HDSAV windscreen
-HD2010PNE2 preamplifier (HD2010PNE2W with opt. HD2010.OE)
-HD2110USB cable (alternatively, on request, HD2110RS serial cable for
RS232 connection)
-Carrying case
-Rechargeable batteries + SWD10 stabilized mains power supply
-IEC 61672 and IEC 61260 manufacturer conformity declaration

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2302.0
Portable luxmeter for measuring illuminance, luminance, PAR, irradiance (across VIS-NIR, UVA, UVB and UVC spectral regions or measurement of irradiance effective according to the UV action curve)

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit2
HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound Level Meter and Analyzer
Including Accessories and carrying case

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2021T.CA
Photometric Radiometric Transmitters

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit2
HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound Level Meter and Analyzer
Including Accessories and carrying case

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2302.0
Portable luxmeter for measuring illuminance, luminance, PAR, irradiance (across VIS-NIR, UVA, UVB and UVC spectral regions or measurement of irradiance effective according to the UV action curve)

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD988TR1-I
Configurable temperature transmitter with 4...20 mA output
Measuring range -200°C +650°C, minimum range 25°C.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2303.0
Anemometer-Thermometer for air speed measurement

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

AP472S1
Vane probe with K type thermocouple

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

AP472S2
 Vane probe ∅ 60 mm with handle
ISO 17025 Calibration Certificate is included.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit2
HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound Level Meter and Analyzer
Including Accessories and carrying case

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2022
Class 2 sound level calibrator according to IEC 60942:2003. Suitable for ½” standard micro-phones. Does not require any correction for static pressure, humidity and temperature. Calibration frequency 1000Hz, sound pressure level 114dB.
ISO 17025 Calibration Certificate is included.

100% Italy Origin

Delta Ohm

HD4807TV
Wall mounting digital active temperature transmitter

100% Italy Origin

Delta Ohm

HD4807TC1.10
Wall mounting digital active temperature transmitter
Output 4-20mA.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit1

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit1
Includes:
HD2010UC/A sound level meter class 1 and octave band analyzer,
UC52/1 pre polarized condenser microphone ½”
HDSAV windscreen,
HD2010PNE2 preamplifier (HD2010PNE2W with opt. HD2010.OE)
HD2110USB cable (alternatively, on request, HD2110RS serial cable for RS232 connection),
Carrying case,
IEC 61672 and IEC 61260 manufacturer conformity declaration

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2128.1
Thermocouple thermometer for probes type K, J, T, R, N, S, B, E, two inputs.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD32.8.8
8 inputs data logger for thermocouples

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

TP751
Thermocouple temperature probe

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

PW
K thermocouple extension cable. Length 2m, miniature connector

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

CP22
Connecting cable USB 2.0 type A connector – type B connector

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

BAG32.2
Carrying case for instrument HD32.7 or HD32.8 and its accessories

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

SWD10
100-240Vac/12Vdc-1A stabilized mains power supply

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD52.3D
2-axes ultrasonic static anemometer sensor.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

CP52.10
Connecting cable with 19-pole M23 female connector on one side, open wires on the other side. L = 10 m.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2402
Multisensor Photo-Radiometer

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2402
Multisensor Photo-Radiometer
Includes: DeltaLog13 software downloadable from Delta OHM website.
Supplied with: CH20–ROA hardware key to enable the software, CP24H connecting cable, SWD05 power supply, VTRAP20 tripod, instruction manual, carrying case and compliance report.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC.Kit1
Integrating portable sound level meter performing statistical analyses

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010.O2
Advanced Data Logger

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010.SFI
Option IEC61672 Accredia accredited calibration for HD2010UC

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

VTRAP
 Tripod with 1550 mm maximum height

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

ST5484E-123-0020-00
Seismic Vibration Transmitter

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit2
HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound Level Meter and Analyzer
Including Accessories and carrying case

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2022
Class 2 sound level calibrator according to IEC 60942:2003. Suitable for ½” standard micro-phones. Does not require any correction for static pressure, humidity and temperature. Calibration frequency 1000Hz, sound pressure level 114dB.
ISO 17025 Calibration Certificate is included.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit2
HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound Level Meter and Analyzer
Including Accessories and carrying case

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2022
Class 2 sound level calibrator according to IEC 60942:2003. Suitable for ½” standard micro-phones. Does not require any correction for static pressure, humidity and temperature. Calibration frequency 1000Hz, sound pressure level 114dB.
ISO 17025 Calibration Certificate is included.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2303.0
Anemometer-Thermometer for air speed measurement

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

AP472S1
Vane probe with K type thermocouple

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

AP472S2
 Vane probe ∅ 60 mm with handle
ISO 17025 Calibration Certificate is included.

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Bán hàng ANS Việt Nam:

   khoa@ansgroup.asia

 Trực tiếp Zalo: 03 8780 8781 - Huỳnh Lê Ngọc Khoa       

  

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng DELTA OHM tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây