Vui lòng liên hệ ANH NGHI SƠN để nhận BÁO GIÁ ngay, 

List stock kho HMS Vietnam

100% Sweden Origin HMS/eWon Vietnam Model: EC61330_00MA
Industrial Internet Router: eWON COSY 131 
100% Sweden Origin HMS/eWon Vietnam Model: Flexy20500_00MA
Flexy 205 base
100% Sweden Origin HMS/eWon Vietnam Model: FLA3301_00
Serial card
100% Sweden Origin HMS/eWon Vietnam Model: FLB3204_00
4G EU extension board for eWON Flexy Industrial Internet Router
100% Sweden Origin HMS/eWon Vietnam FLX3402
Extension Card
100% Sweden Origin HMS Vietnam Netbiter EC350
Oder code: NB1005-C
100% Sweden Origin HMS/Anybus Vietnam Latest Version: AB7078-B
Anybus Communicator RS232/422/485 - PROFINET IRT
100% Sweden Origin HMS/Anybus Vietnam X-GATEWAY: AB7850-F
Anybus X-gateway PROFIBUS DP-V0 Slave -Modbus-RTU Slave
100% Sweden Origin HMS Vietnam Part No.: AB7694
Anybus X-gateway CC-Link to EtherCAT
100% Sweden Origin HMS Vietnam Model: AB9900-250-A
Anybus Modbus to BACnet gateway - 250 datapoints
(replace for AB990-250)
100% Sweden Origin HMS Vietnam IOX-8DIO
I/O Extender 8 digital I/O
100% Sweden Origin HMS Vietnam Model: AB7702-B
 Anybus EtherNet Modbus TCP to Modbus RTU Master gateway
100% Sweden Origin HMS Vietnam Model: AB7694-F
Anybus X-gateway CC-Link Slave-EtherCAT Slave
100% Sweden Origin HMS Vietnam Model: 1.01.0281.12001
USB to CAN V2 compact
100% Sweden Origin HMS Vietnam Model: AB9900-250-A
Anybus Modbus to BACnet gateway - 250 datapoints
100% Sweden Origin HMS Vietnam Model: IOX-8DIO
I/O Extender 8 digital I/O