Đại lý Temposonics Vietnam,RP5KA0250M01D701S1011G1-TD01 Temposonics,Temposonics® R-Series,RP5KA0250M01D701S1011G1-TD01 Temposonics Vietnam,Temposonics Vietnam,RP5KA0250M01D701S1011G1-TD01,Temposonics® R-Series ,R-Series V RP5 PROFINET IO RT & IRT

Đại lý Temposonics Vietnam,RP5KA0250M01D701S1011G1-TD01 Temposonics,Temposonics® R-Series

RP5KA0250M01D701S1011G1-TD01 Temposonics® R-Series
 

R-Dòng V RP5,R-Series V RP5 PROFINET IO RT & IRT

 

Thế hệ cảm biến vị trí kiểu cấu hình hiệu suất cao mới dành cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe, được gắn bên ngoài

  • Tương thích ngược

  • Tăng nhiệt độ hoạt động lên tới +85 °C (+185 °F)

  • Tăng khả năng chống sốc & rung

  • Cải thiện hiệu suất với độ chính xác và độ tin cậy cao

  • Đo đa vị trí với tối đa 30 nam châm

  • Đầu ra: Analog, SSI, PROFINET, EtherNet/IP™, POWERLINK, EtherCAT ®

  • Xuất thông tin trạng thái bổ sung của cảm biến vị trí thông qua trợ lý thông minh TempoLink ® hoặc trợ lý thông minh TempoGate ®

 

ĐẦU RA

ĐỘ DÀI HÀNH TRÌNH

NGHỊ QUYẾT

ĐA VỊ TRÍ

TRẠNG THÁI Ⓘ

PROFINET

25…6350 mm
(1…250 in.)

0,5 µm

Lên đến 30 vị trí

Tích cực

EtherNet/IP™

25…6350 mm
(1…250 in.)

1 µm

Lên đến 20 vị trí

Tích cực

SSI

25…6350 mm
(1…250 in.)

0,1 µm

-

Tích cực

LIÊN KẾT ĐIỆN

25…6350 mm
(1…250 in.)

0,5 µm

Lên đến 30 vị trí

Tích cực

EtherCAT ®

25…6350 mm
(1…250 in.)

0,5 µm

Lên đến 30 vị trí

Tích cực

tương tự

25…6350 mm
(1…250 in.)

16 bit

Lên đến 2 vị trí

Tích cực

LIST CODE ORDER NHIỀU

Sensor

Temposonics R-Series RHM0290MD601A01; U= 24VDC; Iout=4-20mA
SN: 91083925

Temposonics

100% USA Origin

Temposonics Vietnam

Code: RH5MA1370M01R151S1012B6
Temposonics® R-Series V Rod
Note: RHM1370MK151S2B6100 is not longer

100% USA Origin

Temposonics Vietnam

Code: RH5MA0680M01R151S1012B6
Temposonics® R-Series V Rod

100% USA Origin

Temposonics Vietnam

Code: 252182
Magnet slider

100% USA Origin

Temposonics Vietnam

Code: GBS0425MH101A0SC
Temposonics GST Sensor

100% USA Origin

Temposonics Vietnam

Code: RH5MA0610M01R151S1012B6
Temposonics® R-Series V Rod

100% USA Origin

Temposonics Vietnam

Code: RH5MA0680M01R151S1012B6
Temposonics® R-Series V Rod

100% USA Origin

Temposonics Vietnam

Code: RH5MA0350M01R151S1012B6
Temposonics® R-Series V Rod

100% USA Origin

Temposonics Vietnam

Code: RH5MA0300M01P101S1022G1
Temposonics® R-Series V Rod

100% USA Origin

Temposonics Vietnam

Code: RH5MA0550M01P101S1022G1
Temposonics® R-Series V Rod

100% USA Origin

Temposonics Vietnam

Code: LPC6L5Y1XX0XII3M00802S
Liquid Level Transmitter

100% USA Origin

Temposonics Vietnam

Code: LPC6L5Y1XX0XII3M00802S
Liquid Level Transmitter

Level transmitter

LPC6L5Y1XX0XII3MOO802S

TEMPOSONICS

100% USA Origin

MTS Sensor/Temposonics Vietnam

Code: EP00250MD341V03
Temposonics® E-Series

100% USA Origin

Temposonics Vietnam

Code: GHV0900MD601A0
Temposonics® G-Series

100% USA Origin

Temposonics Vietnam

Code: RP5SA1500M01D701S1012B1
Temposonics® R-Series V Profile
Note: RPS1500MD701S2B1100 is not longer

100% USA Origin

Temposonics Vietnam

Code: RP5SA1500M01D701S1012B1
Temposonics® R-Series V Profile
Note: RPS1500MD701S2B1100 is not longer

100% USA Origin

Temposonics Vietnam

Code: RP5SA1500M01D701S1012B1
Temposonics® R-Series V Profile
Note: RPS1500MD701S2B1100 is not longer

100% USA Origin

MTS Sensor/Temposonics Vietnam

Code: RPS0450MD531P105Z20
Temposonics R-Serie
Linearization with 252182 Slider Typ S
with linearity diagram printout 625096
Note: Recheck delivery time before order

100% China Origin

Canneed Vietnam

Code: CND-TT-200
Digital Torque Tester

100% China Origin

Canneed Vietnam

Code: CanNeed-MBT-300
Magnetic Bottle Thickness Gauge
Include:
-MBT-300-M Mainframe
-MBT-T Standard probe
-MBT-HS Probe Stand
-MBT-S-L Probe cable
-MBT-CAL Stainless steel and calibration assembly (applicable for the sample thickness of 0-6.35mm)
-Software
-Operation manual

100% USA Origin

Temposonics/MTS Vietnam

Replaced Code: RDVCD1650M01R021A100
Temposonics R-Series
Current Position
Accesssories included:
- 401133 O-Ring
Note: Recheck delivery time before order
RD4CD5S1650MR021A01 is obsoleted

100% USA Origin

Temposonics/MTS Vietnam

Code: RD4CD3S0150MP05S3G8199121
Temposonics R-Series
Details:
RD4 -> Temposonics® R-Series RD4 compact sensor with detached electronics
C -> Housing Style -> Metric threaded hex flange style, M18 x 1.5
D3 -> Sensor Rod Interconnection Cable -> 600 mm (23.6 in.), PUR jacket cable, hanging connector M16 male
S -> Electronics Housing -> Side cable electronics connection
0150 -> Stroke Length -> 150 mm
M -> Unit Of Measure -> Millimeters (Encode in 5 mm increments)
P__ -> Connection -> Integral high-performance cable, orange jacket with pigtail terminatio
S -> Output -> SSI Output
3 -> SSI Data Length -> 26 bits
G -> SSI Output Format -> Gray code
8 -> SSI Resolution -> 0.001 mm
1 -> SSI Performance -> Standard, no filter
99 -> SSI Signal Options -> Advanced output options
1 -> SSI Measurement Contents -> Position
2 -> SSI Direction and Sync Mode -> Forward sync1
1 -> SSI LCO and Communication -> LCO
Note: Recheck delivery time before order

100% USA Origin

MTS Sensor/Temposonics Vietnam

Code: GBM0150MD841S1G1102HC
Temposonics GST Sensor
Note: Recheck delivery time before order

100% USA Origin

MTS Sensor/Temposonics Vietnam

Code: 370699
Housing, angled w/shield
Note: Recheck delivery time before order

100% USA Origin

MTS Sensor/Temposonics Vietnam

Code: GBM0300MD841S1G1102HC
Temposonics GST Sensor
Note: Recheck delivery time before order

100% USA Origin

MTS Sensor/Temposonics Vietnam

Code: RPS0450MD531P105Z20
Temposonics R-Serie
Linearization with 252182 Slider Typ S
with linearity diagram printout 625096
Note: Recheck delivery time before order

100% USA Origin

MTS Sensor/Temposonics Vietnam

Replaced Code:   RP5KA0250M01D701S1011G1-TD01
Temposonics® R-Series
Details:
RP5 -> Sensor Model -> Temposonics® R-Series V Profile
K -> Housing Style -> Floating bar magnet (251298-2) (RP)
A -> Mechanical -> Standard
0250 -> Stroke Length -> 250 mm
M -> Unit Of Measure -> Millimeters
01 -> SSI Multi Magnet Quantity -> 1 Magnet
D70 -> Connection -> M16 connector male 7pin
1 -> System -> Standard
S -> Output -> SSI position
1 -> SSI Function-> position
0 -> SSI Performance -> standard
1 -> SSI Direction and Sync Mode -> forward asynchronous
1 -> SSI Data Length -> 25 bit
G -> SSI Output Format -> gray
1 -> SSI Resolution -> 0.005 mm
Note: Recheck delivery time before order
RPK0250MD701S1G1100 is obsoleted

100% USA Origin

Temposonics/MTS Sensor Vietnam

Code :  RH5MA0050M01D701S1052B6-TD01
Temposonics® R-Series V Rod
Note: RHM0050MD701S2B6101 is obsoleted
Recheck delivery time before order

100% USA Origin

Temposonics/MTS Vietnam

Code: LPC6L5Y1XX0XII3M00802S
Liquid Level Transmitter
Note: Recheck delivery time before order

100% Germany Origin

MTS Sensor/Temposonics Vietnam

Code:  EP00150MD341V03
Temposonics E-Series
Note: Recheck delivery time before order

100% Germany Origin

MTS Sensor/Temposonics Vietnam

Code: 403508
Mounting clamp
Note: Recheck delivery time before order

100% Germany Origin

MTS Sensor/Temposonics Vietnam

Code: 251416-2
Magnet
Note: Recheck delivery time before order

100% Germany Origin

MTS Sensor/Temposonics Vietnam

Code: 370685
Cable assy mold 5 pin (370673)
Item 370673 has been replaced with 370685
Note: Recheck delivery time before order

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Bán hàng ANS Việt Nam:

   khoa@ansgroup.asia

 Trực tiếp Zalo: 03 8780 8781 - Huỳnh Lê Ngọc Khoa