Brand

SANKO

Web

https://www.sanko-denshi.co.jp/en/products/coating-thickness-meters/

 

 

 

 

 

 

Part number

Product name

Keyseo

https://www.sanko-denshi.co.jp/en/products/coating-thickness-meters/

 

 

SWT-7000IV

SWT-7000IV coating thickness meters/ Máy đo độ dày lớp phủ

SANKO, SWT-7000IV coating thickness meters/ Máy đo độ dày lớp phủ

SWT-7200IV

SWT-7200IV coating thickness meters/ Máy đo độ dày lớp phủ

SANKO, SWT-7200IV coating thickness meters/ Máy đo độ dày lớp phủ

SWT-7000IV + SFN-325

SWT-7000IV+SFN-325 coating thickness meters/ Máy đo độ dày lớp phủ

SANKO, SWT-7000IV+SFN-325 coating thickness meters/ Máy đo độ dày lớp phủ

Probes for SWT

Probes for SWT coating thickness meters/ Máy đo độ dày lớp phủ

SANKO, Probes for SWT coating thickness meters/ Máy đo độ dày lớp phủ

SAMAC-FN

SAMAC-FN coating thickness meters/ Máy đo độ dày lớp phủ

SANKO, SAMAC-FN coating thickness meters/ Máy đo độ dày lớp phủ

SAMAC-Pro

SAMAC-Pro coating thickness meters/ Máy đo độ dày lớp phủ

SANKO, SAMAC-Pro coating thickness meters/ Máy đo độ dày lớp phủ

SWT-7000IVF

SWT-7000IVF ELECTRO-MAGNETIC COATING THICKNESS METERS/Máy đo độ dày lớp phủ

SANKO, SWT-7000IVF ELECTRO-MAGNETIC COATING THICKNESS METERS/Máy đo độ dày lớp phủ

SAMAC-F

SAMAC-F ELECTRO-MAGNETIC COATING THICKNESS METERS/Máy đo độ dày lớp phủ

SANKO, SAMAC-F ELECTRO-MAGNETIC COATING THICKNESS METERS/Máy đo độ dày lớp phủ

SP-3300D

SP-3300D ELECTRO-MAGNETIC COATING THICKNESS METERS/Máy đo độ dày lớp phủ

SANKO, SP-3300D ELECTRO-MAGNETIC COATING THICKNESS METERS/Máy đo độ dày lớp phủ

Pro-S

Pro-S ELECTRO-MAGNETIC COATING THICKNESS METERS/Máy đo độ dày lớp phủ

SANKO, Pro-S ELECTRO-MAGNETIC COATING THICKNESS METERS/Máy đo độ dày lớp phủ

Pro-W

Pro-W ELECTRO-MAGNETIC COATING THICKNESS METERS/Máy đo độ dày lớp phủ

SANKO, Pro-W ELECTRO-MAGNETIC COATING THICKNESS METERS/Máy đo độ dày lớp phủ

SL-120C

SL-120C ELECTRO-MAGNETIC COATING THICKNESS METERS/Máy đo độ dày lớp phủ

SANKO, SL-120C ELECTRO-MAGNETIC COATING THICKNESS METERS/Máy đo độ dày lớp phủ

SL-5P

SL-5P ELECTRO-MAGNETIC COATING THICKNESS METERS/Máy đo độ dày lớp phủ

SANKO, SL-5P ELECTRO-MAGNETIC COATING THICKNESS METERS/Máy đo độ dày lớp phủ

SL-200E

SL-200E ELECTRO-MAGNETIC COATING THICKNESS METERS/Máy đo độ dày lớp phủ

SANKO, SL-200E ELECTRO-MAGNETIC COATING THICKNESS METERS/Máy đo độ dày lớp phủ

TL-50

TL-50 ELECTRO-MAGNETIC COATING THICKNESS METERS/Máy đo độ dày lớp phủ

SANKO, TL-50 ELECTRO-MAGNETIC COATING THICKNESS METERS/Máy đo độ dày lớp phủ

SM-Pen

SM-Pen ELECTRO-MAGNETIC COATING THICKNESS METERS/Máy đo độ dày lớp phủ

SANKO, SM-Pen ELECTRO-MAGNETIC COATING THICKNESS METERS/Máy đo độ dày lớp phủ

SWT-7000IV N

SWT-7000IV N EDDY CURREN COATING THICKNESS METERS/Máy đo độ dày lớp phủ

SANKO, SWT-7000IV N EDDY CURREN COATING THICKNESS METERS/Máy đo độ dày lớp phủ

 

 

 

https://www.sanko-denshi.co.jp/en/products/needle-and-iron-piece-detectors/

 

 

APA-6900

APA-6900 needle and iron piece detectors

SANKO, APA-6900 needle and iron piece detectors

APA-6900W

APA-6900W needle and iron piece detectors

SANKO, APA-6900W needle and iron piece detectors

SC1-600

SC1-600 needle and iron piece detectors

SANKO, SC1-600 needle and iron piece detectors

SC1-750

SC1-750 needle and iron piece detectors

SANKO, SC1-750 needle and iron piece detectors

SC1-600W

SC1-600W needle and iron piece detectors

SANKO, SC1-600W needle and iron piece detectors

SC1-1500

SC1-1500 needle and iron piece detectors

SANKO, SC1-1500 needle and iron piece detectors

SC1-2000

SC1-2000 needle and iron piece detectors

SANKO, SC1-2000 needle and iron piece detectors

SC1-2500

SC1-2500 needle and iron piece detectors

SANKO, SC1-2500 needle and iron piece detectors

APA-1500F

APA-1500F needle and iron piece detectors

SANKO, APA-1500F needle and iron piece detectors

SV-602

SV-602 needle and iron piece detectors

SANKO, SV-602 needle and iron piece detectors

SV-752

SV-752 needle and iron piece detectors

SANKO, SV-752 needle and iron piece detectors

SV1502/2002

SV1502/2002 needle and iron piece detectors

SANKO, SV1502/2002 needle and iron piece detectors

APA-3000

APA-3000 needle and iron piece detectors

SANKO, APA-3000 needle and iron piece detectors

SK-1200 II

SK-1200 II needle and iron piece detectors

SANKO, SK-1200 II needle and iron piece detectors

TY-30

TY-30 needle and iron piece detectors

SANKO, TY-30 needle and iron piece detectors

TY-20Z

TY-20Z needle and iron piece detectors

SANKO, TY-20Z needle and iron piece detectors

SK-2200

SK-2200 needle and iron piece detectors

SANKO, SK-2200 needle and iron piece detectors

MDS-100

MDS-100 needle and iron piece detectors

SANKO, MDS-100 needle and iron piece detectors

MDS-100V

MDS-100V needle and iron piece detectors

SANKO, MDS-100V needle and iron piece detectors

Dec-A

Dec-A needle and iron piece detectors

SANKO, Dec-A needle and iron piece detectors

 

 

 

https://www.sanko-denshi.co.jp/en/products/moisture-meters/

 

 

TRC-250A

TRC-250A pinhole detector

SANKO, TRC-250A pinhole detector

TRC-250B

TRC-250B pinhole detector

SANKO, TRC-250B pinhole detector

TRC-70A

TRC-70A pinhole detector

SANKO, TRC-70A pinhole detector

TRC-70B

TRC-70B pinhole detector

SANKO, TRC-70B pinhole detector

TRS-250

TRS-250 pinhole detector

SANKO, TRS-250 pinhole detector

TRS-70

TRS-70 pinhole detector

SANKO, TRS-70 pinhole detector

HOLYSTAR 15N

HOLYSTAR 15N pinhole detector

SANKO, HOLYSTAR 15N pinhole detector

HOLYSTAR 5N

HOLYSTAR 5N pinhole detector

SANKO, HOLYSTAR 5N pinhole detector

TRK-330N

TRK-330N pinhole detector

SANKO, TRK-330N pinhole detector

TO-250D

TO-250D pinhole detector

SANKO,TO-250D pinhole detector

TO-150C/250C

TO-150C/250C pinhole detector

SANKO, TO-150C/250C pinhole detector

TO-5DP

TO-5DP pinhole detector

SANKO, TO-5DP pinhole detector

Xem thêm sản phẩm tại đây


ANS là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255