MaxiMet Gill Intruments 

  • Cảm biến chất lượng cao cung cấp các phép đo đáng tin cậy
  • Có thể định cấu hình thành đầu ra một dòng để thu thập dữ liệu dễ dàng
  • Chế độ năng lượng thấp cho các ứng dụng nhạy cảm với nguồn điện
  • Bảo trì tối thiểu đảm bảo chi phí sở hữu thấp
  • Thiết kế tích hợp, đa cảm biến giúp giảm chi phí triển khai
  • Hỗ trợ toàn diện bao gồm tư vấn phần mềm và kỹ thuật

List code:

1957-0200-60-000

MaxiMet Popular Sensors

Cảm biến phổ biến MaxiMet

 1957-0200-60-100

MaxiMet Popular Sensors

Cảm biến phổ biến MaxiMet

 1957-0300-00-000

MaxiMet Popular Sensors

Cảm biến phổ biến MaxiMet

1957-0500-60-000

MaxiMet Popular Sensors

Cảm biến phổ biến MaxiMet

1957-0500-60-100

MaxiMet Popular Sensors

Cảm biến phổ biến MaxiMet

1957-0501-60-000

MaxiMet Popular Sensors

Cảm biến phổ biến MaxiMet

1957-0501-60-100

MaxiMet Popular Sensors

Cảm biến phổ biến MaxiMet

1957-0600-60-000

MaxiMet Popular Sensors

Cảm biến phổ biến MaxiMet

1957-0600-60-100

MaxiMet Popular Sensors

Cảm biến phổ biến MaxiMet

1957-0560-60-000

MaxiMet Popular Sensors

Cảm biến phổ biến MaxiMet

1957-0560-60-100

MaxiMet Popular Sensors

Cảm biến phổ biến MaxiMet

 1957-0240-60-000

MaxiMet Sensors

Cảm biến MaxiMet

 1957-0240-60-100

MaxiMet Sensors

Cảm biến MaxiMet

1957-0301-00-000

MaxiMet Sensors

Cảm biến MaxiMet

1957-0400-00-000

MaxiMet Sensors

Cảm biến MaxiMet

1957-0550-60-000

MaxiMet Sensors

Cảm biến MaxiMet

1957-0550-60-100

MaxiMet Sensors

Cảm biến MaxiMet

1957-0551-60-000

MaxiMet Sensors

Cảm biến MaxiMet

1957-0551-60-100

MaxiMet Sensors

Cảm biến MaxiMet

1405-PK-069

MaxiMet Accessories

Phụ kiện MaxiMet

026-03156

MaxiMet Accessories

Phụ kiện MaxiMet

1405-10-080

MaxiMet Accessories

Phụ kiện MaxiMet

1771-PK-115

MaxiMet Accessories

Phụ kiện MaxiMet

1405-30-056

MaxiMet Accessories

Phụ kiện MaxiMet

1957-10-065

MaxiMet Accessories

Phụ kiện MaxiMet

𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐋𝐈𝐄̂𝐍 𝐇𝐄̣̂:
📧 support@ansgroup.asia
🏭 135 Đường số 2, Khu Đô Thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh