Đo Laser trong ngành thép:

Đo mặt phẳng sản phẩm: máy đo chiều cao profin và độ dày không tiếp xúc với các sản phẩm có mặt phẳng như thép tấm và thép dải, bao gồm 2 dòng máy chính:

  • CALIX S (model: CALIX S 10; CALIX S 30): đặc biệt thích hợp cho các phép đo biên trên dây chuyền sản xuất và cho các dải thép nhỏ
  • CALIX XL (model: CALIX XL 30): các phép đo ở đường tâm của sản phẩm hoặc chiều rộng vật liệu
  1. Đo độ dài sản phẩm: máy đo độ thẳng mặt cắt của thép và thép thanh, dây, ống và ống dẫn, gồm:
  • Straightness check X-line: kiểm tra độ thẳng của thanh thép trong dây chuyền sản xuất hiện hành; đường kính và đường tròn của vật thể

  • Contour check shape: máy dùng phương pháp 3D để đo các sản phẩm dài -cuộn bằng cảm biến ánh sáng laser (với các dòng sản phẩm: CC SHAPE 50, CC SHAPE 100, CC SHAPE 150, CC SHAPE 250)

  • Contour check round and edge: máy đo góc cạnh ( biên dạng) , phạm vi đo lường (thang đo lên đến 500mm-1200 độ  ) bằng phương pháp hiệu ứng màn chắn (một số dòng sản phẩm : CC ROUND 45, CC ROUND/EDGE 90, CC ROUND/EDGE 120/150, CC ROUND/EDGE 180/230, CC ROUND/EDGE 500)

 

  • Contour check bar and tube: máy đo hình học nội tuyến chính xác của mặt cắt tròn, kích thước trung bình