Đại lý PORA Vietnam,EPC CONTROLLER PR-102B PORA ,PORA Vietnam,PR-102B PORA ,EPC CONTROLLER PR-102B ,PR-102 Type,General(Hydraulic),EPC CONTROLLER,Model: PR-102B 

Đại lý PORA Vietnam,EPC CONTROLLER PR-102B PORA

PR-102 TypeGeneral(Hydraulic) EPC - EPC CONTROLLER Model: PR-102B

PR-102 Type

General(Hydraulic) EPC

It can control the edge position of the material with high precision.

It is composed of a detector which is a detection element with high sensitivity and an electric hydraulic regulator.

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRB-20Y4
POWDER BRAKE ; NATURAL AIR COOLED TYPE Y4

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PTC-303D
AUTOMATIC TENSION CONTROLLER

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRTL-100A
TENSION DETECTOR

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PR-DPA-100L.A
EPC CONTROLLER

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PR-BS-15B-150
actuator only 15W

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PR-DTC-2000
Tension controller manual

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRC-20A4
Powder Clutch cool type A4 (Replace for PRC-20A3)

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRB-1.2YN
POWDER BRAKE ; HOLLOW TYPE YN

100% Korea Origin

PORA Vietnam

EPC CONTROLLER
Model: PR-102B

100% Korea Origin

PORA Vietnam

BEPC sensor
Model: PR-B20N

100% Korea Origin

PORA Vietnam

HYDRAULIC EPC_EPC/ Edge Position Sensing
Model: PR-102 (3/4HP / 380V)

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PR-DTC-2100
Manual tension controller (Replace for PMTA-001A)

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRB-5Y4
POWDER BRAKE
NATURAL AIR COOLED TYPE Y4

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRC-20A4
Powder Clutch cool type A4 (Replace for PRC-20A3)

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRC-0.6A4
POWDER CLUTCH
NATURAL AIR COOLD TYPE AN

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PRTL-200A
TENSION DETECTOR (LOADCELL) ; 1 set = 2 pcs

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PR-DTC-4100.A
AUTOMATIC TENSION CONTROLLER
Bộ điều khiển lực căng tự động

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PR-BS-15-60
Motor actuator Only
Type 15W

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PR-BS-15-100
Motor actuator Only
Type 15W

100% Korea Origin

PORA Vietnam

HYDRAULIC EPC
 Model: PR-102  (380V)
Including:
HYDRAULIC UNIT WITH CONTROLLER (PR-102L)
- BEPC SENSOR WITH BRACKET (PR-L16WA)
 - LOW HYDRAULIC CYLINDER
 (50 OR 63*100/150/250)
- HOSE (3M*2EA)

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRTL-100PA
TENSION DETECTOR
1 Set = 2pcs

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PR-BS-15A-60 Actuator Only
Motor actuator Only ; Type 15W

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PR-DPA-200
EPC CONTROLLER

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRC-20A4
Powder Clutch cool type A4
(Replace for PRC-20A3)

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Replacement by PRB-20W4
Description: Powder Brake (Indirect Water Cooled Type W4)

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Code: PRC-40A5
Description: Powder Clutch (Natural Air Cooled Type)

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Code: PRC-40A5
Description: Powder Clutch (Natural Air Cooled Type)

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRB-10YF4
Powder Brake Forced Air Cooled type YF4

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRC-0.6A4
POWDER CLUTCH

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRC-0.3A4
POWDER CLUTCH

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRB-20Y4
POWDER BRAKE

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRC-20A4
POWDER CLUTCH

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRTL-200A
Loadcell (1 set = 2pc)

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PT-LM106D
Tension indicator (replace for obsoleted PT-104L)

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PTC-303D
Tension Controller

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PR-DTC-2000
tension controller manual

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PR-DTC-3000P
Taper tension controller

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PR-DTC-2000R
tension controller manual

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PRB-20Y4
Powder brake air cooled type Y4
(Replace for obsolete PRB-20)

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PR-DPA-100L.A
EPC Controller

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PRB-20Y4
Powder Brake

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PRB-10Y4
Powder Brake

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PR-DTC-2100
 TENSION CONTROLLER
 MANUAL TYPE

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PRB-2.5Y4
POWDER BRAKE

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PR-DTC-3000P
TAPER TENSION CONTROLLER

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PRB-5Y4
POWDER BRAKE

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PR-DTC-3100P
TAPER TENSION CONTROLLER

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PR-DTC-2100R
Tension controller manual type

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PRB-1.2Y4
Powder brake

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PR-DTC-2000R
Tension controller manual type

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PRB-40YF5
 POWDER BRAKE
FORCED AIR COOLED TYPE YF5

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PR-BM-90-150 Actuator
Motor Actuator

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PR-DPA-250
EPC CONTROLLER

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRC-0.3A4
Powder Clutch

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PR-DTC-2100
Tension controller
 manual type

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PR-DTC-2200
Tension controller
 manual type

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PR-DTC-2100
Tension controller
 manual type

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PRB-5Y4
Powder Brake

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PR-DTC-2000
Tension controller

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PRC-0.2AN
Clutch

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PRC-5A4
Powder Clutch

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PRB-2.5Y4
Powder Brake

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PR-DTC-2200
Tension controller manual type

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRC-0.6A4
POWDER CLUTCH

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng PORA tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây