Đại lý Givi Misure, Givi Misure Vietnam, THESI 310 Bộ điều khiển vị trí , Position Controllers  Givi MisureEN 58 Bộ mã hóa quay, Rotary Encoders Givi Misure 

80

MP

Magnetic band for various applications

Dải từ cho các ứng dụng khác nhau

Givi Misure Vietnam

81

MP 100

Magnetic brand MP

Thương hiệu từ tính MP

Givi Misure Vietnam

82

MP 200

Magnetic brand MP

Thương hiệu từ tính MP

Givi Misure Vietnam

83

MP 200 Z

Magnetic brand MP

Thương hiệu từ tính MP

Givi Misure Vietnam

84

MP 200 R

Magnetic brand MP

Thương hiệu từ tính MP

Givi Misure Vietnam

85

MP 200 A

Magnetic brand MP

Thương hiệu từ tính MP

Givi Misure Vietnam

86

MP 254

Magnetic brand MP

Thương hiệu từ tính MP

Givi Misure Vietnam

87

MP 254 R

Magnetic brand MP

Thương hiệu từ tính MP

Givi Misure Vietnam

88

MP 500

Magnetic brand MP

Thương hiệu từ tính MP

Givi Misure Vietnam

89

MP 500 Z

Magnetic brand MP

Thương hiệu từ tính MP

Givi Misure Vietnam

90

MP 500 R

Magnetic brand MP

Thương hiệu từ tính MP

Givi Misure Vietnam

91

MR

Magnetic ring for MTS and MTV sensors

Vòng từ cho cảm biến MTS và MTV

Givi Misure Vietnam

92

MR 200

Magnetic ring MR 200

Vòng nam châm MR 200

Givi Misure Vietnam

93

MR 500

Magnetic ring MR 500

Vòng nam châm MR 201

Givi Misure Vietnam

94

GVS 215

Self-aligned incremental magnetic scale

Thang đo từ tính tăng dần tự căn chỉnh

Givi Misure Vietnam

95

GVS 215 T50

Incremental magnetic scale GVS 215

Thang đo từ tính gia tăng GVS 215

Givi Misure Vietnam

96

GVS 215 T25

Incremental magnetic scale GVS 215

Cân từ tính lũy tiến GVS 215

Givi Misure Vietnam

97

GVS 215 T10

Incremental magnetic scale GVS 215

Cân từ tính lũy tiến GVS 215

Givi Misure Vietnam

98

GVS 215 T5

Incremental magnetic scale GVS 215

Cân từ tính lũy tiến GVS 215

Givi Misure Vietnam

99

GVS 215 T1

Incremental magnetic scale GVS 215

Cân từ tính lũy tiến GVS 215

Givi Misure Vietnam

100

GVS 219

Self-aligned absolute magnetic scale

Thang đo từ tuyệt đối tự căn chỉnh

Givi Misure Vietnam

101

GVS 915

Incremental magnetic scale for large machines

Thang đo từ tính gia tăng cho máy lớn

Givi Misure Vietnam

102

GVS 915 V

Incremental magnetic scale GVS 915 V

Cân từ tính lũy tiến GVS 915 V

Givi Misure Vietnam

103

GVS 915 T

Incremental magnetic scale GVS 916 T

Cân từ tính lũy tiến GVS 915 T

Givi Misure Vietnam

104

GVS 919

Absolute magnetic scale for large machines

Thang đo từ tuyệt đối cho máy lớn

Givi Misure Vietnam

105

 

Rotary Encoders

Bộ mã hóa quay

Givi Misure Vietnam

106

EN 30

Incremental encoder Ø 30 mm

Bộ mã hóa lũy tiến Ø 30 mm

Givi Misure Vietnam

107

EN 38

Incremental encoder Ø 38 mm

Bộ mã hóa lũy tiến Ø 38 mm

Givi Misure Vietnam

108

EN 58

Incremental encoder Ø 58 mm

Bộ mã hóa lũy tiến Ø 58 mm

Givi Misure Vietnam

109

AEN 58

Absolute encoder Ø 58 mm

Bộ mã hóa tuyệt đối Ø 58 mm

Givi Misure Vietnam

110

EN 413

Incremental encoder Ø 41.3 mm

Bộ mã hóa lũy tiến Ø 41,3 mm

Givi Misure Vietnam

111

 

Digital Readouts

Đầu dò kĩ thuật số

Givi Misure Vietnam

112

VI 518

Single-axis digital readout, for absolute and incremental systems

Đầu đọc kỹ thuật số một trục, dành cho hệ thống tuyệt đối và gia tăng

Givi Misure Vietnam

113

VI 700

Multi-axis digital readout, with LED display

Đầu dò kỹ thuật số đa trục, với màn hình LED

Givi Misure Vietnam

114

VI 722 - VI 723

Digital readout VI700

Đầu đọc kỹ thuật số VI700

Givi Misure Vietnam

115

VI 722 L - VI 723 L

Digital readout VI701

Đầu đọc kỹ thuật số VI701

Givi Misure Vietnam

116

VI 733 - VI 734

Digital readout VI702

Đầu đọc kỹ thuật số VI702

Givi Misure Vietnam

117

VI 733 L - VI 734 L

Digital readout VI703

Đầu đọc kỹ thuật số VI703

Givi Misure Vietnam

118

VI 900

Multi-axis digital readout, with touch-screen color LCD, for absolute and incremental systems

Đầu đọc kỹ thuật số đa trục, với màn hình LCD màu cảm ứng, dành cho hệ thống tuyệt đối và gia tăng

Givi Misure Vietnam

119

 

Position Controllers

Bộ điều khiển vị trí

Givi Misure Vietnam

120

THESI 310

Single-axis position controller

Bộ điều khiển vị trí trục đơn

Givi Misure Vietnam

121

THESI 310 DI

Thesi 310 position controller

Bộ điều khiển vị trí Thesi 310

Givi Misure Vietnam

122

THESI 310 AN

Thesi 310 position controller

Bộ điều khiển vị trí Thesi 311

Givi Misure Vietnam

123

THESI 320

Two-axis position controller

Bộ điều khiển vị trí hai trục

Givi Misure Vietnam

124

THESI 320 DI

Thesi 320 position controller

Bộ điều khiển vị trí Thesi 320

Givi Misure Vietnam

125

THESI 320 AN

Thesi 320 position controller

Bộ điều khiển vị trí Thesi 321

Givi Misure Vietnam

 

XEM THÊM THÔNG TIN HÃNG TẠI ĐÂY

XEM SẢN PHẨM HÃNG TẠI ĐÂY 

XEM SẢN PHẨM KHÁC TẠI ĐÂY 

ANS là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:
  Messenger

  Zalo: 091 147 2255