Noris Vietnam, Đại lý Noris, Cảm biến tốc độ loại FA52,  FAHZ53 Noris, cảm biến tốc độ FAM52, cảm biến tốc độ FA54, FA13 Noris, Cảm biến tốc độ loại FA5

Cảm biến tốc độ Noris

1. FA52: Cảm biến tốc độ loại FA52 là bộ mã hóa tốc độ đa kênh không tiếp xúc với mặt bích và ống cảm biến bằng thép không gỉ. Chúng đo tần số theo nguyên lý dòng điện xoáy hoặc hiệu ứng Hall khác nhau. Chúng thu được tốc độ của bánh răng sắt từ (loại FAH) hoặc dẫn điện (loại FAW), e. g. bánh răng có hình dạng răng khác nhau, đầu vít, lỗ khoan, khẩu độ, rãnh hoặc dải xung trên trục trơn (phụ kiện). Thiết kế nhỏ gọn và chắc chắn cũng như các thử nghiệm liên quan theo DIN EN 50155 khiến chúng trở nên lý tưởng cho các ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ vận tải, ví dụ như đo tốc độ tại động cơ kéo, hộp số hoặc bộ bánh xe. Các cảm biến có sẵn với nhiều tín hiệu đầu ra khác nhau.

https://www.noris-group.com/products-solutions/sensors/speed-sensors/fa52/

 • Do thiết kế và phê duyệt kiểu theo DIN EN 50155, đặc biệt phù hợp với công nghệ vận tải

 • Phiên bản dòng điện xoáy: Quét tất cả các vật liệu dẫn điện (thép hoặc nhôm)

 • Với tín hiệu đầu ra điện áp hoặc dòng điện

 • Với tối đa 4 cảm biến cách điện trong một vỏ

 • Vỏ chắc chắn và chất lượng cao: Chịu áp suất IP69 và được kiểm tra riêng ở áp suất 5 bar

 • Khả năng chống rung và sốc tuyệt vời và bảo vệ kép cho đầu cảm biến

 • Không có tải trước từ tính và do đó không tích tụ chip kim loại

 • Ổ cắm kết nối thẳng hoặc ngang; có sẵn ống bảo vệ

 • Phát hiện tốc độ rất thấp (tốc độ gần bằng 0)

2. FAHZ53: Cảm biến tốc độ loại FAHZ53 là bộ mã hóa tốc độ 2 kênh không tiếp xúc với mặt bích và ống cảm biến bằng thép không gỉ. Chúng đo tần số theo nguyên tắc hiệu ứng Hall khác nhau. Những cảm biến tốc độ này phù hợp để quét các vật liệu sắt từ, ví dụ: bánh răng có hình dạng răng khác nhau, đầu vít, lỗ khoan, khẩu độ, rãnh hoặc dải xung trên trục trơn (phụ kiện). Thiết kế nhỏ gọn và chắc chắn cũng như các thử nghiệm liên quan theo DIN EN 50155 khiến chúng trở nên lý tưởng cho các ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ vận tải, ví dụ: đo tốc độ tại động cơ kéo, hộp số hoặc bộ bánh xe.

https://www.noris-group.com/products-solutions/sensors/speed-sensors/fahz53/

 • Đặc biệt thích hợp cho công nghệ vận tải do thiết kế và thử nghiệm điển hình theo EN 50155

 • Cảm biến tốc độ với hai tín hiệu sóng vuông, tín hiệu lệch 90° để phát hiện hướng quay

 • Vỏ chắc chắn và chất lượng cao: Chịu áp suất IP68 và được kiểm tra riêng ở áp suất 5 bar

 • Khả năng chống rung và sốc tuyệt vời

 • Ổ cắm dây dẫn thẳng

3. FAM52: Dòng cảm biến tốc độ FAM52 sử dụng nguyên lý đo từ điện trở. Với nguyên tắc đo này, có thể đạt được độ phân giải tín hiệu cao hơn. Do đó, nó phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu kết quả đo rất chính xác. Phạm vi đầu vào được thiết kế cho tần số từ 0 đến 30 kHz. Tần số đầu ra có thể được nhân lên nếu cần thiết để tăng độ phân giải. Đặc biệt, khả năng điều chỉnh theo thương số mang lại các phương án điều khiển mới cho các dự án tái trang bị. Vỏ mặt bích loại 52 đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng trong công nghệ vận tải. Với thử nghiệm điển hình theo DIN EN 50155, có thể thực hiện các ứng dụng trên phương tiện đường sắt.

Do nguyên lý đo, có thể đạt được kết quả đo có độ chính xác cao. Cảm biến có thể phát hiện bất kỳ số điểm ngưỡng nào. Khi sử dụng với bánh răng, tần số đầu ra có thể được nhân với hệ số 2 hoặc 4. Nếu được yêu cầu, có thể chia đều khẩu phần. Khi sử dụng với bánh xe cực từ, có thể có hệ số nhân cao hơn (hệ số 6 hoặc 8).

https://www.noris-group.com/products-solutions/sensors/speed-sensors/fam52/

 • Tín hiệu đầu ra có độ phân giải cao (nhân tần số)

 • Khi sử dụng với bánh xe cực để đo chính xác hơn, thậm chí có thể có các tỷ lệ như hệ số nhân

 • Vỏ chắc chắn và chất lượng cao: Chịu áp suất IP69 và được kiểm tra riêng ở áp suất 5 bar

 • Cảm biến tốc độ với hai tín hiệu sóng vuông, tín hiệu lệch 90° để phát hiện hướng quay

 • Có sẵn dưới dạng biến thể với bốn tín hiệu đầu ra

 • Mức độ miễn nhiễm EMC cao cho môi trường điện khó khăn

 • Ổ cắm dây dẫn thẳng hoặc bên, có sẵn với hệ thống bảo vệ dây dẫn

 • Đặc biệt thích hợp cho công nghệ vận tải do thiết kế và thử nghiệm điển hình theo EN 50155

4. FA13: Cảm biến tốc độ loại FA13 là bộ mã hóa tốc độ một hoặc hai kênh không tiếp xúc với ống ren bằng thép không gỉ. Chúng đo tần số theo nguyên lý hiệu ứng hội trường chênh lệch (loại FAH) hoặc nguyên lý cảm ứng từ (loại FAJ). Những cảm biến tốc độ này phù hợp để quét các vật liệu sắt từ, ví dụ: bánh răng có hình dạng răng khác nhau, đầu vít, lỗ khoan, khẩu độ, rãnh hoặc dải xung trên trục trơn (phụ kiện). Thiết kế nhỏ gọn và chắc chắn cũng như các phê duyệt đóng tàu liên quan khiến sản phẩm này trở nên lý tưởng cho các ứng dụng hàng hải.

https://www.noris-group.com/products-solutions/sensors/speed-sensors/fa13/

 • Do thiết kế và phê duyệt của nó đặc biệt phù hợp với ngành đóng tàu

 • Cảm biến tốc độ với tín hiệu đầu ra sóng vuông

 • Vỏ thép không gỉ chất lượng cao và chắc chắn: IP66/68/69

 • Khả năng chống rung và sốc tuyệt vời

 • Mức độ miễn nhiễm EMC cao cho môi trường điện khó khăn

 • Chiều dài, ren và kết nối điện thay đổi

 • Tùy chọn với hai tín hiệu đầu ra được cách ly bằng điện

 • Tùy chọn với tín hiệu trạng thái bổ sung để phát hiện hướng quay

5. FA54: Dòng cảm biến tốc độ FA54 là loại cảm biến mặt bích nhỏ gọn và chắc chắn được tất cả các hiệp hội cấp tàu thông thường phê duyệt. Chúng thích hợp để quét các vật thể sắt từ, chẳng hạn như bánh răng, đầu bu lông, mũi khoan/lỗ khoan, khoảng trống, rãnh hoặc dải xung.

Các biến thể cảm biến khác nhau cho phép đo với tối đa hai kênh đo và tối đa bốn tín hiệu đầu ra để đo tần số từ 0 đến 20 kHz. Vì vậy, chúng thích hợp để phát hiện điểm dừng và phát hiện hướng quay bằng cách sử dụng tín hiệu dịch pha. Độ dài ống cảm biến khác nhau và các ổ cắm kết nối cũng như giải pháp được thiết kế riêng theo yêu cầu của bạn cho phép thích ứng với hầu hết mọi ứng dụng.

https://www.noris-group.com/products-solutions/sensors/speed-sensors/fa54/

 • Vỏ chắc chắn và chất lượng cao: kín áp IP68

 • Khả năng chống rung và sốc tuyệt vời

 • Mức độ miễn nhiễm EMC cao cho môi trường điện khó khăn

 • Ổ cắm dây dẫn thẳng hoặc bên, có sẵn với hệ thống bảo vệ dây dẫn

 • Lên đến bốn tín hiệu đầu ra, theo yêu cầu có sẵn với một tín hiệu trạng thái để phát hiện hướng quay, theo yêu cầu với hai tín hiệu đầu ra được cách ly bằng điện

 • Do thiết kế và phê duyệt của nó đặc biệt phù hợp với ngành đóng tàu

6. FA5: Cảm biến tốc độ loại FA5 là bộ mã hóa tốc độ 2 kênh không tiếp xúc với ống cảm biến bằng thép không gỉ. Họ đo tần số theo nguyên lý hiệu ứng Hall khác biệt. Chúng đạt được tốc độ của vật liệu sắt từ, ví dụ: bánh răng có hình dạng răng khác nhau, đầu vít, lỗ khoan, khẩu độ, rãnh hoặc dải xung trên trục trơn (phụ kiện). Thiết kế nhỏ gọn và chắc chắn cũng như các thử nghiệm liên quan theo DIN EN 50155 khiến chúng trở nên lý tưởng cho các ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ vận tải, ví dụ: đo tốc độ tại động cơ kéo, hộp số hoặc bộ bánh xe. Các cảm biến có sẵn với nhiều tín hiệu đầu ra khác nhau.

https://www.noris-group.com/products-solutions/sensors/speed-sensors/fa5/

 • Đặc biệt thích hợp cho công nghệ vận tải do thiết kế và thử nghiệm điển hình theo EN 50155

 • Vỏ chắc chắn và chất lượng cao: Chịu áp suất IP68 và được kiểm tra riêng ở áp suất 5 bar

 • Khả năng chống rung và sốc tuyệt vời

 • Mức độ miễn nhiễm EMC cao cho môi trường điện khó khăn

 • Ổ cắm dây dẫn thẳng hoặc bên, có sẵn với hệ thống bảo vệ dây dẫn

 • Phát hiện tốc độ rất thấp (tốc độ gần bằng 0).

👉Xem thêm thông tin hãng tại đây 

👉 Xem thêm sản phẩm khác tại đây 

ANS là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:
  Messenger

  Zalo: 091 147 2255