Rexrorth/Aventics Vietnam,Bộ điều khiển MPC O3WG.V7.01.10  PN: 3460690100 Rexrorth/Aventics

Rexrorth/Aventics- CONTROL UNIT MPC–Bộ điều khiển MPC

Tên thiết bị:

CONTROL UNIT MPC–Bộ điều khiển MPC

Mã đặt hàng:

O3WG.V7.01.10  PN: 3460690100

Nhà sản xuất:

Rexrorth/Aventics Germany

 

Mã hàng tương đương inch 1.97 inch 2.48 inch

3460577632

3460577762

3460631000

3460670010

3460670012

3460673612

3460673622

3460687252

3460687272

3460690000

3460690020

3460690030

3460690100

3460690120

3460690300

3460690320

3460690400

3460691510

3460696010

3510020000

3510020002

3513000000

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645