Đại lý Celduc Vietnam,Temperature controller and current monitoring ECOM0010 Celduc Vietnam

ECOM0010

Temperature controller and current monitoring

celduc relais vietnam | Celduc Vietnam

ESUC0150

Current sense module 1-10A / Alim. 8-32Vdc.

celduc relais vietnam | Celduc Vietnam

ESUC0450

Current sense module 2-40A / Alim. 8-32Vdc.

celduc relais vietnam | Celduc Vietnam

ESUC0480

Current sense module 2-40A / Alim. 24-48Vdc.

celduc relais vietnam | Celduc Vietnam

EUSB4850

Converter USB-RS232 to RS485

celduc relais vietnam | Celduc Vietnam

SAL941460

12A/12-280VAC/Input 3-32VDC/Led

celduc relais vietnam | Celduc Vietnam

SAL942460

23A/12-280VAC/Input 3-32VDC/Led

celduc relais vietnam | Celduc Vietnam

SAL961360

15A/24-600VAC/Input 6-32VDC/Led

celduc relais vietnam | Celduc Vietnam

SAL962360

23A/24-600VAC/Input 6-32VDC/Led

celduc relais vietnam | Celduc Vietnam

SAL963460

30A/24-600VAC/Input 3,5-32VDC/Led

celduc relais vietnam | Celduc Vietnam

SAL965460

32A/24-600VAC/Input 3,5-32VDC/Led

celduc relais vietnam | Celduc Vietnam

SAM943460

35A/12-280VAC/Input 3-32VDC/Led

celduc relais vietnam | Celduc Vietnam

SAM963360

32A/24-600VAC/Input 6-32VDC/Led

celduc relais vietnam | Celduc Vietnam

SAM965360

45A/24-600VAC/Input 6-32VDC/Led

celduc relais vietnam | Celduc Vietnam

SUL765070

32A/24-510VA/VDR/Input 3,5-32VDC/Led/Random

celduc relais vietnam | Celduc Vietnam

SUL842070

23A/12-275VAC/VDR/Input 3-32VDC/Led

celduc relais vietnam | Celduc Vietnam

SUL842770

23A/12-275VAC/VDR/Input 17-30VAC/DC/Led

celduc relais vietnam | Celduc Vietnam

SUL842970

23A/12-275VAC/VDR/Input 180-240VAC/Led

celduc relais vietnam | Celduc Vietnam

SUL865070

32A/24-510VA/VDR/Input 3,5-32VDC/Led

celduc relais vietnam | Celduc Vietnam

SUL865770

32A/24-510VA/VDR/Input 18-30VAC/DC/Led

celduc relais vietnam | Celduc Vietnam

SUL865970

32A/24-510VA/VDR/Input 180-240VAC/Led

celduc relais vietnam | Celduc Vietnam

SUL867070

35A/24-510VA/VDR/Input 3,5-32VDC/Led

celduc relais vietnam | Celduc Vietnam

SUL942460

23A/12-280VAC/Input 3-32VDC/Led

celduc relais vietnam | Celduc Vietnam

SUL963460

30A/24-600VAC/Input 3,5-32VDC/Led

celduc relais vietnam | Celduc Vietnam

SUL965460

32A/24-600VAC/Input 3,5-32VDC/Led

celduc relais vietnam | Celduc Vietnam

SUL967460

35A/24-600VAC/Input 3,5-32VDC/Led

celduc relais vietnam | Celduc Vietnam

SUM865070

45A/24-510VAC/VDR/Input 3,5-32VDC/Led

celduc relais vietnam | Celduc Vietnam

SUM867070

45A/24-510VAC/VDR/Input 3,5-32VDC/Led

celduc relais vietnam | Celduc Vietnam

​ANS là đại lý phân phối chính hãng Celduc Vietnam cung cấp sản phẩm Celduc

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Celduc tại Vietnam