Đại lý Celduc Vietnam,Single Phase Solid State Relays SC7 for inductive loads SC741110 Celduc Vietnam

SC741110

12A/230Vac/Ctrl 3-30Vdc/Random

Single Phase Solid State Relays SC7 for inductive loads

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SC762110

25A/400Vac/Ctrl 4-30Vdc/Random

Single Phase Solid State Relays SC7 for inductive loads

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SC764110

45A/400Vac/Ctrl 4-30Vdc/Random

Single Phase Solid State Relays SC7 for inductive loads

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SC764910

45A/400Vac/Ctrl 90-240VAC/Random

Single Phase Solid State Relays SC7 for inductive loads

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SC769110

125A/400Vac/Ctrl 4-30Vdc/Random

Single Phase Solid State Relays SC7 for inductive loads

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SC841110

12A/230Vac/Ctrl 4-30V

Single Phase Solid State Relays SC8 / SCD for all types of loads

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SC841910

12A/230Vac/Ctrl 90-240Vac/dc

Single Phase Solid State Relays SC8 / SCD for all types of loads

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SC842110

25A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc

Single Phase Solid State Relays SC8 / SCD for all types of loads

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SC844110

40A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc

Single Phase Solid State Relays SC8 / SCD for all types of loads

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SC862110

25A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc

Single Phase Solid State Relays SC8 / SCD for all types of loads

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SC864110

50A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc

Single Phase Solid State Relays SC8 / SCD for all types of loads

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SC864810

50A/400Vac/Ctrl 17-60Vac

Single Phase Solid State Relays SC8 / SCD for all types of loads

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SC864910

50A/400Vac/Ctrl 90-240Vac/dc

Single Phase Solid State Relays SC8 / SCD for all types of loads

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SC867110

75A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc

Single Phase Solid State Relays SC8 / SCD for all types of loads

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SC869110

125A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc

Single Phase Solid State Relays SC8 / SCD for all types of loads

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SC942110

25A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc

Single PhaseSolid State Relays SC9 for resistive loads

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SC942160

25A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/Led

Single PhaseSolid State Relays SC9 for resistive loads

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SC965160

50A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc/Led

Single PhaseSolid State Relays SC9 for resistive loads

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SC967100

75A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc

Single PhaseSolid State Relays SC9 for resistive loads

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

​ANS là đại lý phân phối chính hãng Celduc Vietnam cung cấp sản phẩm Celduc

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Celduc tại Vietnam