Đại lý Celduc Vietnam,Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range SGB8630305 Celduc Vietnam

SGB8630305

ZC THREE PHASE SSR CONTACTORS 2X23,5A/24-600VAC/CTRL 4-32VDC

Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGB8650306

ZC THREE PHASE SSR CONTACTORS 2X41A/24-600VAC/CTRL 4-32VDC

Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGB8850200

ZC TWO PHASE SSR 2X50A/24-640VAC/CTRL 4-30VDC

Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGB8890200

ZC TWO PHASE SSR 2X125A/24-640VAC/CTRL 4-30VDC

Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT7650500

NZC THREE PHASE SSR 2X50A/24-520VAC/CTRL 4-30VDC

Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT7690500

NZC THREE PHASE SSR 2X125A/24-520VAC/CTRL 4-30VDC

Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT8638500

ZC THREE PHASE SSR 3X35A/24-520VAC/CTRL 24-255VAC/DC

Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT8650810

ZC THREE PHASE SSR 2X50A/24-520VAC/CTRL 4-30VDC/T°

Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT8658500

ZC THREE PHASE SSR 3X50A/24-520VAC/CTRL 24-255VAC/DC

Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT8658502

ZC THREE PHASE SSR CONTACTORS 3X24A/24-520VAC/CTRL 24-255VAC/DC

Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT8670500

ZC THREE PHASE SSR 3X75A/24-520VAC/CTRL 4-30VDC

Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT8678500

ZC THREE PHASE SSR 3X75A/24-520VAC/CTRL 24-255VAC/DC

Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT8690500

ZC THREE PHASE SSR 3X125A/24-520VAC/CTRL 4-30VDC

Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT8698500

ZC THREE PHASE SSR 3X125A/24-520VAC/CTRL 24-255VAC/DC

Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT8698503

ZC THREE PHASE SSR CONTACTORS 3X48A/24-520VAC/CTRL 24-255VAC/DC

Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT8698504

ZC THREE PHASE SSR CONTACTORS 3X64A/24-520VAC/CTRL 24-255VAC/DC

Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT8850200

ZC THREE PHASE SSR 3X50A/24-640VAC/CTRL 4-30VDC

Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT8858200

ZC THREE PHASE SSR 3X50A/24-640VAC/CTRL 24-255VAC/DC

Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT8859200

ZC THREE PHASE SSR 3X50A/24-640VAC/CTRL 90-280VAC/DC

Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT8879200

ZC THREE PHASE SSR 3X75A/24-640VAC/CTRL 90-280VAC/DC

Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT9654302

ZC THREE PHASE SSR CONTACTORS 3X24A/24-600VAC/CTRL 4-30VDC

Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT9834300

ZC THREE PHASE SSR 3X35A/24-660VAC/CTRL 4-30VDC

Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT9854300

ZC THREE PHASE SSR 3X50A/24-660VAC/CTRL 4-30VDC

Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT9854320

ZC THREE PHASE SSR 3X50A/24-660VAC/CTRL 4-30VDC

Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT9874300

ZC THREE PHASE SSR 3X75A/24-660VAC/CTRL 4-30VDC

Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SMB8650510

ZC TWO PHASE SSR 3X50A/24-520VAC/CTRL 4-30VDC

Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SMB8670910

ZC TWO PHASE SSR 3X75A/24-520VAC/CTRL 4-30VDC

Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SMB8850210

ZC TWO PHASE SSR 3X50A/24-640VAC/CTRL 4-30VDC

Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SMR8621520

REVERSER MOTOR 3X5AC53/24-520V/CTRL 12-30VDC

Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SMT8620520

ZC THREE PHASE SSR 3X24A/24-520VAC/CTRL 4-30VDC

Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SMT8628520

ZC THREE PHASE SSR 3X24A/24-520VAC/CTRL 24-255VAC/DC

Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SMT8628521

ZC THREE PHASE SSR 3X17A/24-520VAC/CTRL 24-255VAC/DC

Two and Three Phase Solid State Relays SGB/SGT/SMB/SMT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

​ANS là đại lý phân phối chính hãng Celduc Vietnam cung cấp sản phẩm Celduc

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Celduc tại Vietnam