Đại lý Celduc Vietnam,Safety sensors and Magnets P2000100 Celduc Vietnam

P2000100

Magnet for PXS

Safety sensors and Magnets

Cảm biến an toàn | Celduc Vietnam

P3000100

Magnet for PSS

Safety sensors and Magnets

Cảm biến an toàn | Celduc Vietnam

P3S79119

Autonomous Safety sensor cable 10m

Safety sensors and Magnets

Cảm biến an toàn | Celduc Vietnam

P3S79129

Autonomous Safety sensor cable 2m

Safety sensors and Magnets

Cảm biến an toàn | Celduc Vietnam

P3S79159

Autonomous Safety sensor cable 5m

Safety sensors and Magnets

Cảm biến an toàn | Celduc Vietnam

P3S791M9

Autonomous Safety sensor M12

Safety sensors and Magnets

Cảm biến an toàn | Celduc Vietnam

P4S80119

Autonomous Safety sensor cable 10m

Safety sensors and Magnets

Cảm biến an toàn | Celduc Vietnam

P4S80129

Autonomous Safety sensor cable 2m

Safety sensors and Magnets

Cảm biến an toàn | Celduc Vietnam

P4S80159

Autonomous Safety sensor cable 5m

Safety sensors and Magnets

Cảm biến an toàn | Celduc Vietnam

P4S801M9

Autonomous Safety sensor M12

Safety sensors and Magnets

Cảm biến an toàn | Celduc Vietnam

PSS59050

Sensor NO + NC/Cable 5m

Safety sensors and Magnets

Cảm biến an toàn | Celduc Vietnam

PSS59150

Sensor NO + NC/Cable 5m/Led

Safety sensors and Magnets

Cảm biến an toàn | Celduc Vietnam

PSS79050

Sensor 2NO/Cable 5m

Safety sensors and Magnets

Cảm biến an toàn | Celduc Vietnam

PSS79150

Sensor 2NO/Cable 5m/Led

Safety sensors and Magnets

Cảm biến an toàn | Celduc Vietnam

PXS10350

Sensor 2NO+NC/Cable 5m/sans R fuse

Safety sensors and Magnets

Cảm biến an toàn | Celduc Vietnam

PXS59010

Sensor NO+NC/Cable 10m

Safety sensors and Magnets

Cảm biến an toàn | Celduc Vietnam

PXS59150

Sensor NO + NC/Cable 5m/Led

Safety sensors and Magnets

Cảm biến an toàn | Celduc Vietnam

PXS70150

Sensor 2NO+NC/Cable 5m/Led

Safety sensors and Magnets

Cảm biến an toàn | Celduc Vietnam

PXS79010

Sensor 2NO/Cable 10m

Safety sensors and Magnets

Cảm biến an toàn | Celduc Vietnam

PXS79020

Sensor 2NO/Cable 2m

Safety sensors and Magnets

Cảm biến an toàn | Celduc Vietnam

PXS79150

Sensor 2NO/Cable 5m/Led

Safety sensors and Magnets

Cảm biến an toàn | Celduc Vietnam

P0540000

Magnet for PSC42000

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

P3150000

Magnet dia. 3 length 15 moulded

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

P4159000

Magnet dia. 3 length 15 moulded

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

P4160000

Magnet dia. 5 length 25 moulded

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

P4200000

Magnet dia. 4 length 20 moulded

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

P6250000

Magnet dia. 6 length 25 moulded

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

PA320000

Magnet dia. 3 length 20 moulded

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

PT505000

Magnet M8 plastique for PTI4/PTI5

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

PT810000

Magnet M12 plastique for PTE/PTI2

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

U315P003S

Magnet dia. 3 length 15

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

U4200000

Magnet dia. 4 length 20

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

U6250000

Magnet dia. 6 length 25

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

U8300000

Magnet dia. 8 length 30

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

UB105000

Magnet dia. 10 length 50

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

UF207760

Ferrite Magnet 20,5x7,7x6mm

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

UF221105

Ferrite Magnet 22x11x5,3mm

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

UF341605

Ferrite Magnet Dia34x16x5mm/Red cover

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

UP051508

Bare Magnet Ax. 50x15x08mm

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

UP071508

Bare Magnet Ax. 70x15x08mm

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

UP102008

Bare Magnet Ax. 100x20x08mm

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

UP301508

Bare Magnet Ax. 300x15x08mm

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

UP302008

Bare Magnet Ax. 300x20x08mm

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

UR101000

Magnet NdFeBo dia.10x10mm

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

UR102540

Magnet NdFeBo dia.10x4x2,5mm

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

UR120500

Magnet NdFeBo dia.12x5

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

UR122000

Magnet NdFeBo dia.12x20

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

UR124540

Magnet NdFeBo dia.12x4x4,5mm

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

UR144360

Magnet NdFeBo dia.14x6x4,3mm,80°C

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

UR144361

Magnet NdFeBo dia.14x6x4,3mm,150°C

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

UR304000

Magnet NdFeBo dia.3x4

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

UR315000

Magnet NdFeBo dia.3x15

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

UR503000

Magnet NdFeBo dia.5x3

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

UR601000

Magnet NdFeBo dia.6x10

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

UR604010

Magnet NdFeBo dia.6x4

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

UR801000

Magnet NdFeBo dia.8x10

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

UZ189538

Ferrite Magnet 18x9,5x3,8mm

Standard Magnets

Miếng từ tiêu chuẩn | Celduc Vietnam

​ANS là đại lý phân phối chính hãng Celduc Vietnam cung cấp sản phẩm Celduc

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Celduc tại Vietnam