Đại lý Celduc Vietnam,Single Phase Solid State Relays celpac 2G Range SA842070 Celduc Vietnam

SA842070

25A/12-275VAC/VDR/Input 3-32VDC/Led

Single Phase Solid State Relays celpac 2G Range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SA941460

12A/12-280VAC/Input 3-32VDC/Led

Single Phase Solid State Relays celpac 2G Range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SA942460

25A/12-280VAC/Input 3-32VDC/Led

Single Phase Solid State Relays celpac 2G Range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SA963460

35A/24-600VAC/Input 3,5-32VDC/Led

Single Phase Solid State Relays celpac 2G Range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SA965460

50A/24-600VAC/Input 3,5-32VDC/Led

Single Phase Solid State Relays celpac 2G Range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SU765070

50A/24-510VAC/VDR/Input 3-32VDC/Led/Random

Single Phase Solid State Relays celpac 2G Range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SU842070

25A/12-275VAC/VDR/Input 3-32VDC/Led

Single Phase Solid State Relays celpac 2G Range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SU842770

25A/12-275VAC/VDR/Input 17-30VAC/DC/Led

Single Phase Solid State Relays celpac 2G Range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SU842970

25A/12-275VAC/VDR/Input 180-240VAC/Led

Single Phase Solid State Relays celpac 2G Range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SU865070

50A/24-510VAC/VDR/Input 3,5-32VDC/Led

Single Phase Solid State Relays celpac 2G Range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SU865770

50A/24-510VAC/VDR/Input 18-30VAC/DC/Led

Single Phase Solid State Relays celpac 2G Range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SU865970

50A/24-510VAC/VDR/Input 180-240VAC/Led

Single Phase Solid State Relays celpac 2G Range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SU867070

75A/24-510VAC/VDR/Input 3,5-32VDC/Led

Single Phase Solid State Relays celpac 2G Range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SU942460

25A/12-280VAC/Input 3-32VDC/Led

Single Phase Solid State Relays celpac 2G Range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SU963460

35A/24-600VAC/Input 3,5-32VDC/Led

Single Phase Solid State Relays celpac 2G Range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SU965460

50A/24-600VAC/Input 3,5-32VDC/Led

Single Phase Solid State Relays celpac 2G Range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SU967460

75A/24-600VAC/Input 3,5-32VDC/Led

Single Phase Solid State Relays celpac 2G Range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

​ANS là đại lý phân phối chính hãng Celduc Vietnam cung cấp sản phẩm Celduc

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Celduc tại Vietnam