Đại lý Celduc Vietnam,Level and Flow sensors PTFA0100 Celduc Vietnam

PTA10535

Flow switch, 2m, paddle 57mm

Level and Flow sensors

Cảm biến lưu lượng và mức | Celduc Vietnam

PTA10595

Flow switch, 2m, paddle 77mm

Level and Flow sensors

Cảm biến lưu lượng và mức | Celduc Vietnam

PTF01070

Vertical level Sensor Nylon 2wires 70mm

Level and Flow sensors

Cảm biến lưu lượng và mức | Celduc Vietnam

PTFA0100

Horizontal level Sensor PE 2wires 175mm

Level and Flow sensors

Cảm biến lưu lượng và mức | Celduc Vietnam

PTFA1015

Vertical level Sensor Nylon Cable 1,5m

Level and Flow sensors

Cảm biến lưu lượng và mức | Celduc Vietnam

PTFA1103

Vertical level Sensor Polypro 2wires 300mm

Level and Flow sensors

Cảm biến lưu lượng và mức | Celduc Vietnam

PTFA1104

Vertical level Sensor Polypro 2wires 300mm

Level and Flow sensors

Cảm biến lưu lượng và mức | Celduc Vietnam

PTFA1210

2 level sensor, vertical cable 25cm

Level and Flow sensors

Cảm biến lưu lượng và mức | Celduc Vietnam

PTFA2115

Vertical level Sensor Inox 2wires 1,5 m 300Vac/dc

Level and Flow sensors

Cảm biến lưu lượng và mức | Celduc Vietnam

PTFA2115R

Vertical level Sensor Inox 2wires 1,5 m 300Vac/dc

Level and Flow sensors

Cảm biến lưu lượng và mức | Celduc Vietnam

PTFA3115

Horizontal level Sensor PE 2wires 1,5 m 300Vac/dc

Level and Flow sensors

Cảm biến lưu lượng và mức | Celduc Vietnam

PTFA3315

Horizontal level Sensor Polypro 2wires 1,5 m 300Vac/dc

Level and Flow sensors

Cảm biến lưu lượng và mức | Celduc Vietnam

PTFA3415

Horizontal level Sensor Polypro cable 1,5m 300Vac/dc

Level and Flow sensors

Cảm biến lưu lượng và mức | Celduc Vietnam

PTFA5001

Vertical level Sensor Polypro cable 2m

Level and Flow sensors

Cảm biến lưu lượng và mức | Celduc Vietnam

​ANS là đại lý phân phối chính hãng Celduc Vietnam cung cấp sản phẩm Celduc

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Celduc tại Vietnam