Đại lý Celduc Vietnam,Solid State Relays SI with Diagnostic38.5220631323606 SILD845160 Celduc Vietnam

SILD845160

32A/70-275Vac/Ctrl 3-32Vdc/1500A²s/Diagnostic

Solid State Relays SI with Diagnostic38.5220631323606

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SILD865170

32A/150-510Vac/Ctrl 3,5-32Vdc/1500A²s/Diagnostic

Solid State Relays SI with Diagnostic38.5220631323606

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SILD867170

35A/150-510Vac/Ctrl 3,5-32Vdc/5000A²s/Diagnostic

Solid State Relays SI with Diagnostic38.5220631323606

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SCF42160

25A/230vac/Ctrl 4-30Vdc/Faston/Led

Solid State Relays with FASTON terminals

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SCF42324

25A/230vac/Ctrl 12-30Vdc/Faston/VDR

Solid State Relays with FASTON terminals

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SCF62160

25A/400vac/Ctrl 5-30Vdc/Faston/Led

Solid State Relays with FASTON terminals

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SCFL42100

25A/230vac/Ctrl 4-30Vdc

Solid State Relays with FASTON terminals

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SCFL62100

25A/400vac/Ctrl 5-30Vdc

Solid State Relays with FASTON terminals

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SCQ842060

4x25A/230vac/Ctrl 3-32Vdc/led

Solid State Relays with FASTON terminals

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SCQ842160

4x25A/230vac/Ctrl 3-32Vdc/led

Solid State Relays with FASTON terminals

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SF541310

10A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/Faston

Solid State Relays with FASTON terminals

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SF546310

25A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/Faston

Solid State Relays with FASTON terminals

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SP752120

25A/230vac/Ctrl 4-32Vdc/Random/VDR

Solid State Relays with FASTON terminals

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SP852120

25A/230vac/Ctrl 4-32Vdc/VDR

Solid State Relays with FASTON terminals

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

​ANS là đại lý phân phối chính hãng Celduc Vietnam cung cấp sản phẩm Celduc

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Celduc tại Vietnam