Đại lý Celduc Vietnam,Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO4 SG444020 Celduc Vietnam

SG444020

40A/230Vac/Ctrl 0-10v

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO4

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SG444120

40A/230Vac/Ctrl 0-5v/potentiometer

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO5

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SG444420

40A/230Vac/Ctrl 4-20mA

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO6

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SG464020

40A/400Vac/Ctrl 0-10v

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO7

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SG464120

40A/400Vac/Ctrl 0-5v/potentiometer

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO8

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SG464420

40A/400Vac/Ctrl 4-20mA

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO9

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SG468020

70A-400Vac/Ctrl 0-10v

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO10

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SG468420

70A-400Vac/Ctrl 4-20mA

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO11

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SG469020

110A-400Vac/Ctrl 0-10v

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO12

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SG469120

110A-400Vac/Ctrl 0-5v/potentiometer

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO13

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SG469420

110A-400Vac/Ctrl 4-20mA

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO14

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SG541020

10A/230Vac/Ctrl 0-10v

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO15

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SG541420

10A/230Vac/Ctrl 4-20mA

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO16

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SG544020

40A/230Vac/Ctrl 0-10v

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO17

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SG544120

40A/230Vac/Ctrl 0-5v/potentiometer

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO18

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SG564020

40A/400Vac/Ctrl 0-10v

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO19

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SG564120

40A/400Vac/Ctrl 0-5v/potentiometer

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO20

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SG564420

40A/400Vac/Ctrl 4-20mA

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO21

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SIL465000

32A/160-450Vac/Ctrl 0-10v

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO22

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SIM465000

40A/160-450Vac/Ctrl 0-10v

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO23

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SO367001

Gradateur 75A/400Vac/Ctrl 0-10V/burst control

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO24

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SO400200

Soft-Starter 35A/230Vac/Power supply 24Vdc

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO25

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SO400300

Soft-Starter 40A/230Vac/Power Supply24Vdc

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO26

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SO445020

50A/230Vac/Ctrl 0-10V Ana

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO27

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SO445320

50A/230Vac/Ctrl potentiometer

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO28

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SO445420

50A/230Vac/Ctrl 4-20mA

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO29

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SO465020

50A/400Vac/Ctrl 0-10V Ana

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO30

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SO465320

50A/400Vac/Ctrl potentiometer

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO31

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SO465420

50A/400Vac/Ctrl 4-20mA

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO32

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SO465620

50A/400Vac/Ctrl PWM

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO33

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SO467420

75A/400VAC Ctrl 4-20 mA

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO34

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SO467501

75A/160-450Vac/Ctrl 1-5V Ana

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO35

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SO468020

95A/400Vac/Ctrl 0-10V Ana

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO36

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SO468120

95A/400Vac/Ctrl 0-5V Ana

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO37

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SO468420

95A/400VAC Ctrl 4-20 mA

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO38

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SO469020

125A/400Vac/Ctrl 0-10V Ana

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO39

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

SO469420

125A/400VAC Ctrl 4-20 mA

Proportional Controllers type SG4/SG5/SI/SO3/SO40

Bộ điều khiển tỷ lệ Celduc | Celduc Vietnam

​ANS là đại lý phân phối chính hãng Celduc Vietnam cung cấp sản phẩm Celduc

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Celduc tại Vietnam