Đại lý Celduc Vietnam,Dual In Line Reed relays D31A3100 Celduc Vietnam

D31A3100

1A/5v

Dual In Line Reed relays

rờ le lưỡi ga | rờ le cọng từ | celduc viet nam

D31A3110

1A/5v/Diode

Dual In Line Reed relays

rờ le lưỡi ga | rờ le cọng từ | celduc viet nam

D31A5100

1A/12v

Dual In Line Reed relays

rờ le lưỡi ga | rờ le cọng từ | celduc viet nam

D31A7100

1A/24v

Dual In Line Reed relays

rờ le lưỡi ga | rờ le cọng từ | celduc viet nam

D31A7110

1A/24v/Diode

Dual In Line Reed relays

rờ le lưỡi ga | rờ le cọng từ | celduc viet nam

D31B3100

1B/5v

Dual In Line Reed relays

rờ le lưỡi ga | rờ le cọng từ | celduc viet nam

D31B5100

1B/12V

Dual In Line Reed relays

rờ le lưỡi ga | rờ le cọng từ | celduc viet nam

D31C2100

1C/5v

Dual In Line Reed relays

rờ le lưỡi ga | rờ le cọng từ | celduc viet nam

D31C2110

1C/5v/Diode

Dual In Line Reed relays

rờ le lưỡi ga | rờ le cọng từ | celduc viet nam

D31C5100

1C/12v

Dual In Line Reed relays

rờ le lưỡi ga | rờ le cọng từ | celduc viet nam

D31C5110

1C/12v/Diode

Dual In Line Reed relays

rờ le lưỡi ga | rờ le cọng từ | celduc viet nam

D31C7100

1C/24v

Dual In Line Reed relays

rờ le lưỡi ga | rờ le cọng từ | celduc viet nam

D31C7110

1C/24v/Diode

Dual In Line Reed relays

rờ le lưỡi ga | rờ le cọng từ | celduc viet nam

D32A3100

2A/5v/Coil 200ohms

Dual In Line Reed relays

rờ le lưỡi ga | rờ le cọng từ | celduc viet nam

D32A3110

2A/5v/Diode/Coil 200ohms

Dual In Line Reed relays

rờ le lưỡi ga | rờ le cọng từ | celduc viet nam

D32A5100

2A/12v

Dual In Line Reed relays

rờ le lưỡi ga | rờ le cọng từ | celduc viet nam

D32A7100A

2A/24V

Dual In Line Reed relays

rờ le lưỡi ga | rờ le cọng từ | celduc viet nam

D41A5100L

1A/12V

Dual In Line Reed relays

rờ le lưỡi ga | rờ le cọng từ | celduc viet nam

D51A3110

1A/5v/Diode/2,5KV

Dual In Line Reed relays

rờ le lưỡi ga | rờ le cọng từ | celduc viet nam

D71A2100

1A/5v

Dual In Line Reed relays

rờ le lưỡi ga | rờ le cọng từ | celduc viet nam

D71A2110

1A/5v/Diode

Dual In Line Reed relays

rờ le lưỡi ga | rờ le cọng từ | celduc viet nam

D71A5100

1A/12v

Dual In Line Reed relays

rờ le lưỡi ga | rờ le cọng từ | celduc viet nam

​ANS là đại lý phân phối chính hãng Celduc Vietnam cung cấp sản phẩm Celduc

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Celduc tại Vietnam