Đại lý Celduc Vietnam,Three-phase AC soft starter SIT865390 Celduc Vietnam

SIT865390

celpac 3x22A/24-520Vac/Ctrl 10-30Vac/8,5-30Vdc

Three-phase AC soft starter

Khởi động mềm AC ba pha celduc| celduc vietnam

SIT865570

celpac 3x22A/24-520Vac/Ctrl 10-30Vdc

Three-phase AC soft starter

Khởi động mềm AC ba pha celduc| celduc vietnam

SIT865990

celpac 3x22A/24-520Vac/Ctrl 90-240Vac

Three-phase AC soft starter

Khởi động mềm AC ba pha celduc| celduc vietnam

SIT867570

celpac 3x22A I²t=7200/24-520Vac/Ctrl 10-30Vdc

Three-phase AC soft starter

Khởi động mềm AC ba pha celduc| celduc vietnam

SWT860330

3x5A/24-520Vac/Ctrl 10-30Vac/dc

Three-phase AC soft starter

Khởi động mềm AC ba pha celduc| celduc vietnam

SWT861730

3x28A/24-520Vac/Ctrl 10-30Vac/dc

Three-phase AC soft starter

Khởi động mềm AC ba pha celduc| celduc vietnam

SWT861790

3x28A/24-520Vac/Ctrl 90-240Vac

Three-phase AC soft starter

Khởi động mềm AC ba pha celduc| celduc vietnam

SWT862030

3x32A/24-520Vac/Ctrl 10-30Vac/dc

Three-phase AC soft starter

Khởi động mềm AC ba pha celduc| celduc vietnam

SWT862090

3x32A/24-520Vac/Ctrl 90-240Vac

Three-phase AC soft starter

Khởi động mềm AC ba pha celduc| celduc vietnam

SWT865080

3x50A/24-520Vac/Ctrl 10-30Vac/dc

Three-phase AC soft starter

Khởi động mềm AC ba pha celduc| celduc vietnam

​ANS là đại lý phân phối chính hãng Celduc Vietnam cung cấp sản phẩm Celduc

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Celduc tại Vietnam