Đại lý Celduc Vietnam,ATEX sensors PFA2125EX Celduc Vietnam

PFA2125EX

Vertical level Sensor Stainless Steel/Cable 5 m/Ex

ATEX sensors

Cảm biến đạt chuẩn chống cháy nổ | Celduc Vietnam

PFA3125EX

Horizontal Level Sensor Plastique Cable 5m/Ex

ATEX sensors

Cảm biến đạt chuẩn chống cháy nổ | Celduc Vietnam

PLA1125EX

1NO/S15-20AT/Cable 5m/Ex

ATEX sensors

Cảm biến đạt chuẩn chống cháy nổ | Celduc Vietnam

PLB1179EX

1NC/Cable 10m/Ex+P6250000 paired

ATEX sensors

Cảm biến đạt chuẩn chống cháy nổ | Celduc Vietnam

PLC1125EX

1 Change-over/S15-20AT/Cable 5m/Ex

ATEX sensors

Cảm biến đạt chuẩn chống cháy nổ | Celduc Vietnam

PSS1905EX

1NO+serial resistance/Cable 5m/Ex

ATEX sensors

Cảm biến đạt chuẩn chống cháy nổ | Celduc Vietnam

PSS5905EX

Safety sensor NO + NC/Cable 5m/Ex

ATEX sensors

Cảm biến đạt chuẩn chống cháy nổ | Celduc Vietnam

PSS7905EX

Safety sensor 2 NO/Cable 5m/Ex

ATEX sensors

Cảm biến đạt chuẩn chống cháy nổ | Celduc Vietnam

PTA1125EX

Sensor 1NO/S15-20AT/Cable 5m/Ex

ATEX sensors

Cảm biến đạt chuẩn chống cháy nổ | Celduc Vietnam

PTA6125EX

Sensor 1NO/brass Tube/Cable 5m/200°c/Ex

ATEX sensors

Cảm biến đạt chuẩn chống cháy nổ | Celduc Vietnam

PTA9125EX

Sensor 1NO/M10/Cable 5m/200°c/Ex

ATEX sensors

Cảm biến đạt chuẩn chống cháy nổ | Celduc Vietnam

 

​ANS là đại lý phân phối chính hãng Celduc Vietnam cung cấp sản phẩm Celduc

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Celduc tại Vietnam