Đại lý Celduc Vietnam,Two Phase Solid State Relays type SCB SOB SOB542460 Celduc Vietnam

SOB542460

2x25A/230Vac/2 Ctrl 3-32Vdc/Fastons

Two Phase Solid State Relays type SCB SOB

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SOB544330

2x40A/230Vac/2 Ctrl 8-30Vdc/Fastons

Two Phase Solid State Relays type SCB SOB

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SOB562460

2x25A/400Vac/2 Ctrl 3,5-32Vdc/Fastons

Two Phase Solid State Relays type SCB SOB

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SOB564330

2x40A/400Vac/2 Ctrl 10-30Vdc/Fastons

Two Phase Solid State Relays type SCB SOB

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SOB665300

2x50A/600Vac/2 Ctrl 10-30Vdc

Two Phase Solid State Relays type SCB SOB

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SOB763670

2x35A/400Vac/2 Ctrl 8-30Vdc/Random/VDR

Two Phase Solid State Relays type SCB SOB

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SOB765670

2x50A/400Vac/2 Ctrl 8-30Vdc/Random/VDR

Two Phase Solid State Relays type SCB SOB

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SOB767670

2x75A/400Vac/2 Ctrl 8-30Vdc/Random/VDR

Two Phase Solid State Relays type SCB SOB

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SOB863860

2x35A/400Vac/2 Ctrl 17-30Vac/dc

Two Phase Solid State Relays type SCB SOB

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SOB865660

2x50A/400Vac/2 Ctrl 8-30Vdc

Two Phase Solid State Relays type SCB SOB

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SOB867640

2x75A/400Vac/2 Ctrl 8-30Vdc

Two Phase Solid State Relays type SCB SOB

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SOB942360

2x25A/230Vac/1 Ctrl 10-30Vdc

Two Phase Solid State Relays type SCB SOB

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SOB942660

2x25A/230Vac/2 Ctrl 10-30Vdc

Two Phase Solid State Relays type SCB SOB

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SOB943360

2x35A/230Vac/1 Ctrl 10-30Vdc

Two Phase Solid State Relays type SCB SOB

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SOB945360

2x50A/230Vac/1 Ctrl 10-30Vdc

Two Phase Solid State Relays type SCB SOB

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SOB962060

2x25A/400VAC/2 Ctrl 3.5-32VDC

Two Phase Solid State Relays type SCB SOB

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SOB963660

2x35A/400Vac/2 Ctrl 10-30Vdc

Two Phase Solid State Relays type SCB SOB

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SOB96366WF

SOB963660+WF151200 ready to use

Two Phase Solid State Relays type SCB SOB

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SOB965060

2x50A/400VAC/2 Ctrl 3.5-32VDC

Two Phase Solid State Relays type SCB SOB

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SOB965160

2x50A/400Vac/2 Ctrl 6-16Vdc

Two Phase Solid State Relays type SCB SOB

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SOB965660

2x50A/400Vac/2 Ctrl 10-30Vdc

Two Phase Solid State Relays type SCB SOB

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SOB967660

2x75A/400Vac/2 Ctrl 10-30Vdc

Two Phase Solid State Relays type SCB SOB

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SOBR965560

2x24A/400Vac/2 Ctrl 10-30Vdc/Push-in terminals

Two Phase Solid State Relays type SCB SOB

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SOBR965660

2x24A/400Vac/2 Ctrl 10-30Vdc/Push-in terminals

Two Phase Solid State Relays type SCB SOB

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

1Y020915

2 pole screw connector

Connectors for SOB relays

Dầu nối cho rờ le | celduc vietnam

1Y022715

2 pole screw connector 270°

Connectors for SOB relays

Dầu nối cho rờ le | celduc vietnam

1Y040915

4 pole screw connector 90° for SOB

Connectors for SOB relays

Dầu nối cho rờ le | celduc vietnam

1Y041660

4 pole screw connector 90° & 270° for SOB

Connectors for SOB relays

Dầu nối cho rờ le | celduc vietnam

1Y041817

4 pole spring connector 180° for SOB

Connectors for SOB relays

Dầu nối cho rờ le | celduc vietnam

1Y042217

4 pole screw connector 45° for SOB

Connectors for SOB relays

Dầu nối cho rờ le | celduc vietnam

1Y042715

4 pole screw connector 270° for SOB

Connectors for SOB relays

Dầu nối cho rờ le | celduc vietnam

1Y042716

4 pole spring connector 270° for SOB

Connectors for SOB relays

Dầu nối cho rờ le | celduc vietnam

1Y044604

4 pole spring connector 180°+ locking

Connectors for SOB relays

Dầu nối cho rờ le | celduc vietnam

​ANS là đại lý phân phối chính hãng Celduc Vietnam cung cấp sản phẩm Celduc

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Celduc tại Vietnam