Nhà sản xuất

Lượt truy cập

Đang online 29
Lượt truy cập 8366778

Pre-installed with Intel Xeon 1250E, Certified DDR4 32GB RAM, 2x HDD 500GB, PWA-280W-WT w/EU power cord) ECX-2000-4R1250E32 Vecow Vietnam

Hiển thị

Liên kết Wesite
;