Đại lý Celduc Vietnam,Sensors for lifts PCLA3030 Celduc Vietnam

PC2A2330

2NO M12 70VA/300Vac/0,5A/Cable 3m

Sensors for lifts

Cảm biến cho ứng dụng thang máy | Celduc Vietnam

PC3A2330

3NO M12 70VA/300Vac/0,5A/Cable 3m

Sensors for lifts

Cảm biến cho ứng dụng thang máy | Celduc Vietnam

PCA22330

1NO M12 50VA/250Vdc/0,4A/Cable 3m

Sensors for lifts

Cảm biến cho ứng dụng thang máy | Celduc Vietnam

PCA36720

1NO M12 100VA/250Vac/3A/Cable 2m

Sensors for lifts

Cảm biến cho ứng dụng thang máy | Celduc Vietnam

PCC12320

1 Change-over M12 3VA/100Vdc/0,25A/Cable 2m

Sensors for lifts

Cảm biến cho ứng dụng thang máy | Celduc Vietnam

PCC26720

1 Change-over M12 60VA/250Vdc/1A/ 2m

Sensors for lifts

Cảm biến cho ứng dụng thang máy | Celduc Vietnam

PCLA3030

Bistable M12 100VA/250Vac/3A/Cable 3m

Sensors for lifts

Cảm biến cho ứng dụng thang máy | Celduc Vietnam

PDC20030

1 Change-over M10 60VA/250Vac/1A/Cable 3m

Sensors for lifts

Cảm biến cho ứng dụng thang máy | Celduc Vietnam

PDLA2030

Bistable M10 100VA/250Vac/1A/Cable 3m

Sensors for lifts

Cảm biến cho ứng dụng thang máy | Celduc Vietnam

PMG12921

1NO/100VA/230Vdc/3A/Cable 7m

Sensors for lifts

Cảm biến cho ứng dụng thang máy | Celduc Vietnam

PMG12924

1NO/100VA/230Vdc/3A/Cable 7m

Sensors for lifts

Cảm biến cho ứng dụng thang máy | Celduc Vietnam

PMG12930S

Bistable 60VA/230Vdc/0,3A/Cable 7,3m

Sensors for lifts

Cảm biến cho ứng dụng thang máy | Celduc Vietnam

PMG13051

1NC/30VA/230Vdc/0,5A/Cable 6,5m

Sensors for lifts

Cảm biến cho ứng dụng thang máy | Celduc Vietnam

​ANS là đại lý phân phối chính hãng Celduc Vietnam cung cấp sản phẩm Celduc

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Celduc tại Vietnam