Đại lý Celduc Vietnam,Two and Three Phase  Solid State Relays SGB/SGT/SVT/SWT range SGB963360E Celduc Vietnam

SCT32110

3x12A/400Vac/Random

Two and Three Phase  Solid State Relays SGB/SGT/SVT/SWT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SCT62110

3x12A/400Vac/Syn./zero-cross

Two and Three Phase  Solid State Relays SGB/SGT/SVT/SWT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGB963360E

2x35A/24-600Vac/Ctrl 10-30Vdc

Two and Three Phase  Solid State Relays SGB/SGT/SVT/SWT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGB965360E

2x50A/24-600Vac/Ctrl 10-30Vdc

Two and Three Phase  Solid State Relays SGB/SGT/SVT/SWT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT865470E

3x50A/24-520Vac/Ctrl 4-32Vdc/E suffix 47,6

Two and Three Phase  Solid State Relays SGB/SGT/SVT/SWT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT867350

3x75A/24-520Vac/Ctrl 8,5-30Vdc

Two and Three Phase  Solid State Relays SGB/SGT/SVT/SWT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT962360

3x25A/24-600Vac/Ctrl 8,5-30Vdc

Two and Three Phase  Solid State Relays SGB/SGT/SVT/SWT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT962360E

3x25A/24-600Vac/Ctrl 10-30Vdc/E suffix 47,6

Two and Three Phase  Solid State Relays SGB/SGT/SVT/SWT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT965360

3x50A/24-600Vac/Ctrl 8,5-30Vdc

Two and Three Phase  Solid State Relays SGB/SGT/SVT/SWT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT965360E

3x50A/24-600Vac/Ctrl 10-30Vd/E suffix 47,6

Two and Three Phase  Solid State Relays SGB/SGT/SVT/SWT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT965960

3x50A/24-600Vac/Ctrl 90-240vac

Two and Three Phase  Solid State Relays SGB/SGT/SVT/SWT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT967360

3x75A/24-600Vac/Ctrl 8,5-30Vdc

Two and Three Phase  Solid State Relays SGB/SGT/SVT/SWT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT967360E

3x75A/24-600Vac/Ctrl 10-30Vdc/E suffix 47,6

Two and Three Phase  Solid State Relays SGB/SGT/SVT/SWT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT967760E

3x75A/24-600Vac/Ctrl 10-30Vac/E suffix 47,6

Two and Three Phase  Solid State Relays SGB/SGT/SVT/SWT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT967960E

3x75A/24-600Vac/Ctrl 90-240Vac/E suffix 47,6

Two and Three Phase  Solid State Relays SGB/SGT/SVT/SWT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SGT968360E

3x95A/24-600Vac/Ctrl 10-30Vdc/E suffix 47,6

Two and Three Phase  Solid State Relays SGB/SGT/SVT/SWT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SVT864374

3x50A/24-500Vac/Ctrl 10-32Vdc

Two and Three Phase  Solid State Relays SGB/SGT/SVT/SWT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SVT864394E

3x50A/24-500Vac/Ctrl 8,5-30Vdc/E suffix 47,6

Two and Three Phase  Solid State Relays SGB/SGT/SVT/SWT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SVT867394

3x75A/24-520Vac/Ctrl 8,5-30Vdc

Two and Three Phase  Solid State Relays SGB/SGT/SVT/SWT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SVT867994

3x75A/24-520Vac/Ctrl 90-240Vac

Two and Three Phase  Solid State Relays SGB/SGT/SVT/SWT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SVT868394E

3x95A/24-500Vac/Ctrl 8,5-30Vdc/E suffix 47,6

Two and Three Phase  Solid State Relays SGB/SGT/SVT/SWT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SVT869394

3x125A/24-500Vac/Ctrl 8,5-30Vdc

Two and Three Phase  Solid State Relays SGB/SGT/SVT/SWT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SVT869994

3x125A/24-500Vac/Ctrl 90-240Vac

Two and Three Phase  Solid State Relays SGB/SGT/SVT/SWT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SVT965360

3x50A/24-600Vac/Ctrl 8,5-30Vdc

Two and Three Phase  Solid State Relays SGB/SGT/SVT/SWT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SVT965460E

3x50A/24-600Vac/Ctrl 4-32Vdc/E suffix 47,6

Two and Three Phase  Solid State Relays SGB/SGT/SVT/SWT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SVT965760

3x50A/24-600Vac/Ctrl 10-30Vac/dc

Two and Three Phase  Solid State Relays SGB/SGT/SVT/SWT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SVT965960E

3x50A/24-600Vac/Ctrl 90-240Vac/E suffix 47,6

Two and Three Phase  Solid State Relays SGB/SGT/SVT/SWT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SVT967360

3x75A/24-600Vac/Ctrl 8,5-30Vdc

Two and Three Phase  Solid State Relays SGB/SGT/SVT/SWT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SVT967360E

3x75A/24-600Vac/Ctrl 8,5-30Vdc/E suffix 47,6

Two and Three Phase  Solid State Relays SGB/SGT/SVT/SWT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SVT967960

3x75A/24-600Vac/Ctrl 230vAC

Two and Three Phase  Solid State Relays SGB/SGT/SVT/SWT range

Rờ le bán dẫn| Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

​ANS là đại lý phân phối chính hãng Celduc Vietnam cung cấp sản phẩm Celduc

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Celduc tại Vietnam