Đại lý Celduc Vietnam,Power Controllers SWG range SWG50210 Celduc Vietnam

SWG50210

Single Phase controller 2KW/230Vac/Ctrl 0-10V

Power Controllers SWG range

Bộ điều khiển công suất celduc | Celduc Vietnam

SWG50810

Single Phase controller 8KW/230Vac/Ctrl 0-10V

Power Controllers SWG range

Bộ điều khiển công suất celduc | Celduc Vietnam

SWG81510

Three Phase controller 20KW/400Vac/Ctrl 0-10V

Power Controllers SWG range

Bộ điều khiển công suất celduc | Celduc Vietnam

SWG82710

Three Phase controller 27KW/400Vac/Ctrl 0-10V

Power Controllers SWG range

Bộ điều khiển công suất celduc | Celduc Vietnam

SWG83610

Three Phase controller 36KW/400Vac/Ctrl 0-10V

Power Controllers SWG range

Bộ điều khiển công suất celduc | Celduc Vietnam

SWG84210

Three Phase controller 42KW/400Vac/Ctrl 0-10V

Power Controllers SWG range

Bộ điều khiển công suất celduc | Celduc Vietnam

SWG84810

Three Phase controller 48KW/400Vac/Ctrl 0-10V

Power Controllers SWG range

Bộ điều khiển công suất celduc | Celduc Vietnam

SWG86010

Three Phase controller 60KW/400Vac/Ctrl 0-10V

Power Controllers SWG range

Bộ điều khiển công suất celduc | Celduc Vietnam

SWG88010

Three Phase controller 80KW/400Vac/Ctrl 0-10V

Power Controllers SWG range

Bộ điều khiển công suất celduc | Celduc Vietnam

SGTA4650

50AC1/300-510Vac/Ctrl 0-10v

Three Phase Angle Controller SGTA / SVTA / SWTA

Bộ điều khiển góc  3 pha celduc | Celduc Vietnam

SGTA4651

50AC1/300-510Vac/Ctrl 0-5v

Three Phase Angle Controller SGTA / SVTA / SWTA

Bộ điều khiển góc  3 pha celduc | Celduc Vietnam

SGTA4653

50AC1/300-510Vac/Ctrl potentiometer

Three Phase Angle Controller SGTA / SVTA / SWTA

Bộ điều khiển góc  3 pha celduc | Celduc Vietnam

SGTA4654

50AC1/300-510Vac/Ctrl 4-20mA

Three Phase Angle Controller SGTA / SVTA / SWTA

Bộ điều khiển góc  3 pha celduc | Celduc Vietnam

SVTA4650E

50AC1/200-480Vac/Ctrl 0-10v

Three Phase Angle Controller SGTA / SVTA / SWTA

Bộ điều khiển góc  3 pha celduc | Celduc Vietnam

SVTA4651E

50AC1/200-480Vac/Ctrl potentiometer

Three Phase Angle Controller SGTA / SVTA / SWTA

Bộ điều khiển góc  3 pha celduc | Celduc Vietnam

SVTA4684E

95AC1/200-480Vac/Ctrl 4-20mA

Three Phase Angle Controller SGTA / SVTA / SWTA

Bộ điều khiển góc  3 pha celduc | Celduc Vietnam

SVTA4690E

125AC1/200-480Vac/Ctrl 0-10v

Three Phase Angle Controller SGTA / SVTA / SWTA

Bộ điều khiển góc  3 pha celduc | Celduc Vietnam

SVTA4691E

125AC1/200-480Vac/Ctrl potentiometer

Three Phase Angle Controller SGTA / SVTA / SWTA

Bộ điều khiển góc  3 pha celduc | Celduc Vietnam

SVTA4694E

125AC1/200-480Vac/Ctrl 4-20mA

Three Phase Angle Controller SGTA / SVTA / SWTA

Bộ điều khiển góc  3 pha celduc | Celduc Vietnam

​ANS là đại lý phân phối chính hãng Celduc Vietnam cung cấp sản phẩm Celduc

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Celduc tại Vietnam