Đại lý Celduc Vietnam,Tubular Reed sensors PTA10440 Celduc Vietnam

PTA10440

1NO/2 wires with flat tabs/0,5m

Tubular Reed sensors

Cảm biến cọng từ hình ống | Celduc Vietnam

PTA10490

1NO/dia. 6x41mm/125°c/2 wires 800mm

Tubular Reed sensors

Cảm biến cọng từ hình ống | Celduc Vietnam

PTA11235

1NO/S15-20AT/Cable 3,5m

Tubular Reed sensors

Cảm biến cọng từ hình ống | Celduc Vietnam

PTA12401

1NO/S20-30AT/wires 100mm

Tubular Reed sensors

Cảm biến cọng từ hình ống | Celduc Vietnam

PTA13730

1NO/S25-45AT/wires 3m

Tubular Reed sensors

Cảm biến cọng từ hình ống | Celduc Vietnam

PTA50010

1NO/10W/100Vdc/0,4A/wires 100mm

Tubular Reed sensors

Cảm biến cọng từ hình ống | Celduc Vietnam

PTA80020

1NO/M10 Stainless Steel/10W/200Vdc/0,5A/Cable 2m

Tubular Reed sensors

Cảm biến cọng từ hình ống | Celduc Vietnam

PTA90160

1NO/M10/Cable 1,5m/1 Ecrou

Tubular Reed sensors

Cảm biến cọng từ hình ống | Celduc Vietnam

PTB13702

1NC/3W/100Vdc/0,25A/wires 200mm

Tubular Reed sensors

Cảm biến cọng từ hình ống | Celduc Vietnam

PTC10091

1 Change-over Brass M8/D6

Tubular Reed sensors

Cảm biến cọng từ hình ống | Celduc Vietnam

PTC13730

1 Change-over/S25-45AT/Cable 3m

Tubular Reed sensors

Cảm biến cọng từ hình ống | Celduc Vietnam

PTI10122

1NO/M8 Stainless Steel/Cable 22m/Serial resistance

Tubular Reed sensors

Cảm biến cọng từ hình ống | Celduc Vietnam

PTI40003

1NO/M8/Cable 30cm

Tubular Reed sensors

Cảm biến cọng từ hình ống | Celduc Vietnam

PTI40020

1NO/M8/Cable 2m

Tubular Reed sensors

Cảm biến cọng từ hình ống | Celduc Vietnam

PTI40030

1NO/M8/Cable 3m

Tubular Reed sensors

Cảm biến cọng từ hình ống | Celduc Vietnam

PTI50020

1NC/M8/Cable 2m

Tubular Reed sensors

Cảm biến cọng từ hình ống | Celduc Vietnam

PTI60020

1NO/M8 Stainless Steel/Cable 2m

Tubular Reed sensors

Cảm biến cọng từ hình ống | Celduc Vietnam

PTI60022

1NO/M8 Stainless Steel/Cable 2,3m with connector and support

Tubular Reed sensors

Cảm biến cọng từ hình ống | Celduc Vietnam

PTI70020

1NC/M8 Stainless Steel/Cable 2m

Tubular Reed sensors

Cảm biến cọng từ hình ống | Celduc Vietnam

PTIC0030

1RT/M8/Cable 3m

Tubular Reed sensors

Cảm biến cọng từ hình ống | Celduc Vietnam

PTPA0030

1NO/2 wires 3m + magnet

Tubular Reed sensors

Cảm biến cọng từ hình ống | Celduc Vietnam

PTPA0100

1NO/connector + magnet

Tubular Reed sensors

Cảm biến cọng từ hình ống | Celduc Vietnam

PTPA0110

1NO/connector

Tubular Reed sensors

Cảm biến cọng từ hình ống | Celduc Vietnam

PTPA0230

1NO/2 wires 3m + magnet

Tubular Reed sensors

Cảm biến cọng từ hình ống | Celduc Vietnam

PTPB0011

1NC/2 wires with faston

Tubular Reed sensors

Cảm biến cọng từ hình ống | Celduc Vietnam

​ANS là đại lý phân phối chính hãng Celduc Vietnam cung cấp sản phẩm Celduc

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Celduc tại Vietnam