Đại lý Celduc Vietnam,High voltage Reed Relays R1343L00 Celduc Vietnam

AB212035

For. A-20mm-100w/350Vdc/1A

REED SWITCHES / CHANGE-OVER SWITCHES

Công tắc chuyển mạch | cầu dao lưỡi gà | Celduc Vietnam

AC011015

For. A-5,33mm-0,25w/30Vdc/10mA

REED SWITCHES / CHANGE-OVER SWITCHES

Công tắc chuyển mạch | cầu dao lưỡi gà | Celduc Vietnam

AC031035

For. A-10mm-10w/100Vdc/0,5A

REED SWITCHES / CHANGE-OVER SWITCHES

Công tắc chuyển mạch | cầu dao lưỡi gà | Celduc Vietnam

AC051035

For. A-14mm-10w/100Vdc/0,5A

REED SWITCHES / CHANGE-OVER SWITCHES

Công tắc chuyển mạch | cầu dao lưỡi gà | Celduc Vietnam

AD2240105

For. A-52mm-50w/250Vdc/1,3A

REED SWITCHES / CHANGE-OVER SWITCHES

Công tắc chuyển mạch | cầu dao lưỡi gà | Celduc Vietnam

AD284590

For. A-50mm-120W/250Vac/3A

REED SWITCHES / CHANGE-OVER SWITCHES

Công tắc chuyển mạch | cầu dao lưỡi gà | Celduc Vietnam

AI441535

For. A-20mm-40w/200Vdc/1A

REED SWITCHES / CHANGE-OVER SWITCHES

Công tắc chuyển mạch | cầu dao lưỡi gà | Celduc Vietnam

AJ211035

For. A-14mm-10w/100Vdc/0,5A

REED SWITCHES / CHANGE-OVER SWITCHES

Công tắc chuyển mạch | cầu dao lưỡi gà | Celduc Vietnam

AV1080130

For. A-50mm-50w/7500Vdc/0,2A

REED SWITCHES / CHANGE-OVER SWITCHES

Công tắc chuyển mạch | cầu dao lưỡi gà | Celduc Vietnam

AX211030

For. A-15mm-10w/100Vdc/0,5A

REED SWITCHES / CHANGE-OVER SWITCHES

Công tắc chuyển mạch | cầu dao lưỡi gà | Celduc Vietnam

CD30060100

For. C-35mm-100w/500Vac/cc/3A

REED SWITCHES / CHANGE-OVER SWITCHES

Công tắc chuyển mạch | cầu dao lưỡi gà | Celduc Vietnam

CG211535

For. C-14,5mm-3w/100Vdc/0,25A

REED SWITCHES / CHANGE-OVER SWITCHES

Công tắc chuyển mạch | cầu dao lưỡi gà | Celduc Vietnam

CS2655100

For. C-35mm-60w/400Vac/cc/1A

REED SWITCHES / CHANGE-OVER SWITCHES

Công tắc chuyển mạch | cầu dao lưỡi gà | Celduc Vietnam

R1329L00

1NO/7500Vdc/50W=121R121329

High voltage Reed Relays

rờ le lưỡi ga | rờ le cọng từ | celduc viet nam

R1329L87

1NO/7500Vdc/50W=121R121329N01

High voltage Reed Relays

rờ le lưỡi ga | rờ le cọng từ | celduc viet nam

R1343L00

1NO/7500Vdc/50W=121R241343

High voltage Reed Relays

rờ le lưỡi ga | rờ le cọng từ | celduc viet nam

R1343L13

1NO/5000Vdc/50W=121R241343N2

High voltage Reed Relays

rờ le lưỡi ga | rờ le cọng từ | celduc viet nam

​ANS là đại lý phân phối chính hãng Celduc Vietnam cung cấp sản phẩm Celduc

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Celduc tại Vietnam