Đại lý Celduc Vietnam,Heatsink WF031100 Celduc Vietnam

WF031100

Heatsink DIN 0,3 °c/W with fan for SC/SO/SVT/SV9/SG

Heatsink

Bộ làm mát celduc | Celduc Vietnam

WF031200

Heatsink DIN 0,3 °c/W with fan Power Supply 24Vdc

Heatsink

Bộ làm mát celduc | Celduc Vietnam

WF050000

Heatsink 0,55 °c/W for SC/SO/SVT/SV9/SG

Heatsink

Bộ làm mát celduc | Celduc Vietnam

WF071000

Heatsink 0,7 °c/W for SA/SC/SO/SG/SU/SVT/SV9

Heatsink

Bộ làm mát celduc | Celduc Vietnam

WF108110

Heatsink DIN 1,1°c/W for SC/SO

Heatsink

Bộ làm mát celduc | Celduc Vietnam

WF112100

Heatsink DIN 1°c/W for SA/SU

Heatsink

Bộ làm mát celduc | Celduc Vietnam

WF114200

Heatsink DIN 1,75°c/W for SA/SO/SU

Heatsink

Bộ làm mát celduc | Celduc Vietnam

WF115100

Heatsink DIN 0,9°c/W for SC/SO/SVT/SV9/SG

Heatsink

Bộ làm mát celduc | Celduc Vietnam

WF121000

Heatsink DIN 1,2 °c/W for SC/SO/SVT/SV9/SG

Heatsink

Bộ làm mát celduc | Celduc Vietnam

WF124000

Heatsink 1,2 °c/W for SA/SC/SO/SU

Heatsink

Bộ làm mát celduc | Celduc Vietnam

WF151200

Heatsink DIN 2°c/W for SC/SO

Heatsink

Bộ làm mát celduc | Celduc Vietnam

WF210000

Heatsink 2,1 °c/W for SC/SO

Heatsink

Bộ làm mát celduc | Celduc Vietnam

WF311100

Heatsink DIN 3°c/W for SA et SU

Heatsink

Bộ làm mát celduc | Celduc Vietnam

1LD00400

DIN adapter for WF 21/16/13/07/05

DIN rail adapter

Đầu nối kiểu Din Rail | Celduc Vietnam

1LD00500

DIN adapter for SG / SVT / SV969300

DIN rail adapter

Đầu nối kiểu Din Rail | Celduc Vietnam

1LD12020

DIN adapter for SC / SO vertical assembling

DIN rail adapter

Đầu nối kiểu Din Rail | Celduc Vietnam

1K199000

Cover protection for SG4 / SG5 / SGT / SG9 / SMC

Protection cover

Hộp bảo vệ | Celduc Vietnam

1K453000

Protection flap for SO

Protection cover

Hộp bảo vệ | Celduc Vietnam

1K460000

Cover protection for SC

Protection cover

Hộp bảo vệ | Celduc Vietnam

1K470000

Cover protection for SC 125A et SCB

Protection cover

Hộp bảo vệ | Celduc Vietnam

1K522000

Cover protection for SA & SAL

Protection cover

Hộp bảo vệ | Celduc Vietnam

1K523000

Protection flap for SU & SUL

Protection cover

Hộp bảo vệ | Celduc Vietnam

1MZ09000

Tags for SA SU & SO

Protection cover

Hộp bảo vệ | Celduc Vietnam

1LW00000

Assembling costs relay / heatsink or 1LD00500

Mounting kits

Phụ kiện lắp ráp | Celduc Vietnam

1LWD0000

Assembling costs heatsink / DIN adapter

Mounting kits

Phụ kiện lắp ráp | Celduc Vietnam

1LWD1202

Assembling costs SCorSO / 1LD12020 + 1LD12020

Mounting kits

Phụ kiện lắp ráp | Celduc Vietnam

1LWP2300

Assembling costs 5TH23000 on SC/SO + 5TH23000

Mounting kits

Phụ kiện lắp ráp | Celduc Vietnam

1LWP2400

Assembling costs 5TH24000 on SA/SU + 5TH24000

Mounting kits

Phụ kiện lắp ráp | Celduc Vietnam

1LY00100

Assembling costs connecteur 1Y04 on SOB

Mounting kits

Phụ kiện lắp ráp | Celduc Vietnam

1L386100

Faston 6,3mm 45° for SO

 set of screws

bộ đinh ốc lắp ráp | Celduc Vietnam

1L382300

Faston 4,8mm 45° for SO

 set of screws

bộ đinh ốc lắp ráp | Celduc Vietnam

1LK00100

Kit for assembling SC-SO-SF-SM-SU / heatsink or SC-SO / 1LD12020

 set of screws

bộ đinh ốc lắp ráp | Celduc Vietnam

1LK00200

Kit for assembling SG-SVT-SV9 / heatsink or 1LD00500

 set of screws

bộ đinh ốc lắp ráp | Celduc Vietnam

1LK00300

Kit for assembling Heatsink/1LD00400 or SC-SO / 1LD00000

 set of screws

bộ đinh ốc lắp ráp | Celduc Vietnam

1LK00700

Special KIT for high current

 set of screws

bộ đinh ốc lắp ráp | Celduc Vietnam

5TH15000

Usable for 30 relays SG/SVT or 60 relays SC/SO (20ml)

Thermal grease tube and pads

Celduc Vietnam

5TH21000

Thermal Pad SC/SO

Thermal grease tube and pads

Celduc Vietnam

5TH23000

Adhesive Thermal Pad, 1 roll of 1000p for SC/SO

Thermal grease tube and pads

Celduc Vietnam

5TH24000

Adhesive Thermal Pad, 1 roll of 2500p for SA/SU

Thermal grease tube and pads

Celduc Vietnam

​ANS là đại lý phân phối chính hãng Celduc Vietnam cung cấp sản phẩm Celduc

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Celduc tại Vietnam