Đại lý Celduc Vietnam,DC Solid State Relays SCC10506 Celduc Vietnam

SCC10506

5 A - 60 Vdc - Ctrl 3-16 Vdc

DC Solid State Relays

Rờ le bán dẫn DC | Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SCC20506

5 A - 60 Vdc - Ctrl10-32 Vdc

DC Solid State Relays

Rờ le bán dẫn DC | Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SCC21506

15 A - 60 Vdc - Ctrl 10-32 Vdc

DC Solid State Relays

Rờ le bán dẫn DC | Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SCI0100600

100A - 600Vdc - Ctrl 4,5-32Vdc

DC Solid State Relays

Rờ le bán dẫn DC | Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SCI0251700

25A - 1700Vdc - Ctrl 4,5-32Vdc

DC Solid State Relays

Rờ le bán dẫn DC | Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SCI0501200

50A - 1200Vdc - Ctrl 4,5-32Vdc

DC Solid State Relays

Rờ le bán dẫn DC | Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SCM0100200

100A - 200Vdc - Ctrl 4,5-32Vdc

DC Solid State Relays

Rờ le bán dẫn DC | Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SCM0150100

150A/100Vdc/Ctrl 4,5-32Vdc

DC Solid State Relays

Rờ le bán dẫn DC | Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SCM030200

30A - 200 Vdc - Ctrl 4,5-32Vdc

DC Solid State Relays

Rờ le bán dẫn DC | Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SCM040600

40A - 600 Vdc - Ctrl 4,5-32Vdc

DC Solid State Relays

Rờ le bán dẫn DC | Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SDI0501700

50A - 1700Vdc - Ctrl 24-48Vdc

DC Solid State Relays

Rờ le bán dẫn DC | Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SDI0501710

50A - 1700Vdc - Ctrl 72-96-110Vdc

DC Solid State Relays

Rờ le bán dẫn DC | Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SDI1001700

100A - 1700Vdc - Ctrl 24-48Vdc

DC Solid State Relays

Rờ le bán dẫn DC | Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SOM020100

20A - 60 Vdc - Ctrl 3,5-32Vdc

DC Solid State Relays

Rờ le bán dẫn DC | Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SOM020200

20A - 110 Vdc - Ctrl 3,5-32Vdc

DC Solid State Relays

Rờ le bán dẫn DC | Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SOM02060

20A - 40 Vdc - Ctrl 3,5-32Vdc

DC Solid State Relays

Rờ le bán dẫn DC | Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SOM040100

40A - 60 Vdc - Ctrl 3,5-32Vdc

DC Solid State Relays

Rờ le bán dẫn DC | Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SOM040200

40A - 110 Vdc - Ctrl 3,5-32Vdc

DC Solid State Relays

Rờ le bán dẫn DC | Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SOM04060

40A - 40 Vdc - Ctrl 3,5-32Vdc

DC Solid State Relays

Rờ le bán dẫn DC | Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

SOM06075

60A - 40Vdc - Ctrl 3,5-32Vdc

DC Solid State Relays

Rờ le bán dẫn DC | Rờ le mạch rắn | rờ le celduc| celduc vietnam

ESO01000

Protection C1,D2 In=80A/Un=200Vdc

Voltage protection for DC Solid State Relays

Bộ bảo vệ dòng điện Celduc | celduc vietnam

​ANS là đại lý phân phối chính hãng Celduc Vietnam cung cấp sản phẩm Celduc

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Celduc tại Vietnam