Đại lý Celduc Vietnam,REED PROXIMITY SENSORS PAA10060 Celduc Vietnam

PAA10060

1NO/S15-20AT/Cable 680mm/faston

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PAA11202

1NO/S15-20AT/Cable 275mm

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PAB10020

1NC/3W/100Vdc/250mA

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PB195T00

1NO/50W/250Vac/1A

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PB367G00

1NC/18W/250Vdc/0,5A

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PB390G00

1NO/18W/250Vdc/0,5A

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PBA10010

1NO/safety loop/Cable 8m

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PBA13725

1NO/12W/250Vdc/0,4A/Cable 2,5m

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PBA13780

1NO/12W/250Vdc/0,4A/Cable 8 m

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PHA01200

1NO/S08-14AT/for PCB

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PHA11200

1NO/S15-17AT/for PCB

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PHC13700

1 change-over/CG21 S15-30AT/for PCB

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PLA10100

1NO/12W/250Vdc/0,4A/Cable 10 m

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PLA10101U

1NO/10W/100VDC/0,5A/2 FILS 300MM/CONNECTOR/UL

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PLA10160

1NO/S10-15AT/2 Fils/2 wires  360mm

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PLA11208

1NO/S15-20AT/Cable 800mm

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PLA12430

1NO/S20-30AT/Cable 3m

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PLA12435U

1NO/S20-30AT/Cable 350mm/UL

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PLA13701

1NO/S25-45AT/Cable 100mm

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PLA13730

1NO/S25-45AT/Cable 3m

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PLA13750

1NO/S25-45AT/Cable 5m

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PLA43403

1NO/Cable 300mm/1A/350Vdc/100W

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PLB10060

1NC/Cable 3m + P6250000 paired

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PLB16701

1NC/Cable 100mm + P6250100 paired

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PLC10040

1 change-over/Cable 1,5m

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PLC12425U

1 change-over/Cable 106mm/UL

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PLC13701

1 change-over/S25-45AT/3 wires 100mm

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PLMA0100

PLA  Aluminium cable 80cm+magnet

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PMG12482

1NO/safety loop/Cable 8m

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PS2A0020

2NO/10W/100VDC/0,5A/CABLE 2M

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PSA60010

1NO/2A/24 à 440Vac/ UL/wires 300mm

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PSA60015

1NO/2A/24 à 440Vac/Cable 1500mm

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PSA60020

1NO/2A/6 à 440Vac/UL/wires 3m

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PSC41000

1 change-over/100W/300Vac/3A/Cable 40cm

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PSC42000

1 change-over/100W/300Vac/3A/Câble 2,5m

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

PSL40010

1NO/10W/350Vdc/0,5A/2 wires 550mm

REED PROXIMITY SENSORS

Cảm biến tiệm cận cọng từ | Celduc Vietnam

 

 

 

 

REFERENCE

Đặc tính kỹ thuật 

Tên Sản phẩm 

 

1LM00100

Pack of 16 Locking for PW

Sensors for windows

Cảm biến dùng trong ứng dụng cửa sổ | Celduc Vietnam

2YB20031

Cable 3m+2pins connector for PW

Sensors for windows

Cảm biến dùng trong ứng dụng cửa sổ | Celduc Vietnam

2YB20051

Cable 5m+2pins connector for PW

Sensors for windows

Cảm biến dùng trong ứng dụng cửa sổ | Celduc Vietnam

2YB20111

Cable 10m+2pins connector for PW

Sensors for windows

Cảm biến dùng trong ứng dụng cửa sổ | Celduc Vietnam

2YB20131

Cable 13m+2pins connector for PW

Sensors for windows

Cảm biến dùng trong ứng dụng cửa sổ | Celduc Vietnam

2YB20151

Cable 15m+2pins connector for PW

Sensors for windows

Cảm biến dùng trong ứng dụng cửa sổ | Celduc Vietnam

2YB20251

Cable 25m+2pins connector for PW

Sensors for windows

Cảm biến dùng trong ứng dụng cửa sổ | Celduc Vietnam

2YB40080

Cable 8m+4pins connector for PW

Sensors for windows

Cảm biến dùng trong ứng dụng cửa sổ | Celduc Vietnam

PW520000

Magnet for PW

Sensors for windows

Cảm biến dùng trong ứng dụng cửa sổ | Celduc Vietnam

PWA01501

Sensor 1NO (2pins + loking)

Sensors for windows

Cảm biến dùng trong ứng dụng cửa sổ | Celduc Vietnam

PWA11500

Sensor 1NO + loop (4pins)

Sensors for windows

Cảm biến dùng trong ứng dụng cửa sổ | Celduc Vietnam

PWB01501

Sensor 1NC (2pins + loking)

Sensors for windows

Cảm biến dùng trong ứng dụng cửa sổ | Celduc Vietnam

PWB11500

Sensor 1NC + loop (4pins)

Sensors for windows

Cảm biến dùng trong ứng dụng cửa sổ | Celduc Vietnam

PWC01500

Sensor 1 change-over (4pins)

Sensors for windows

Cảm biến dùng trong ứng dụng cửa sổ | Celduc Vietnam

​ANS là đại lý phân phối chính hãng Celduc Vietnam cung cấp sản phẩm Celduc

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Celduc tại Vietnam