Đại lý Celduc Vietnam,Celduc Reverser Relays SG969100 Celduc Vietnam

SG969100

Reverser I=6,6AC3/24-500Vac/Cd10-30Vdc

Celduc Reverser Relays

Rờ le đảo chiều celduc| celduc vietnam

SG969300E

Reverser TRI I=8,5AC3/24-500Vac/Cd12-30Vdc

Celduc Reverser Relays

Rờ le đảo chiều celduc| celduc vietnam

SGR8871500

Reverser I=16AC3/24-550Vac/Cd12-30Vdc

Celduc Reverser Relays

Rờ le đảo chiều celduc| celduc vietnam

SV969300E

Reverser TRI I=8,5AC3/24-500Vac/Cd12-30Vdc

Celduc Reverser Relays

Rờ le đảo chiều celduc| celduc vietnam

SV969500E

Reverser TRI I=16AC3/24-550Vac/Cd12-30Vdc

Celduc Reverser Relays

Rờ le đảo chiều celduc| celduc vietnam

SW960330

Reverser P=1,5KW/24-500V/Cd12-30Vdc

Celduc Reverser Relays

Rờ le đảo chiều celduc| celduc vietnam

SW961230

Reverser P=4KW/24-500v/Cd12-30Vdc

Celduc Reverser Relays

Rờ le đảo chiều celduc| celduc vietnam

SMCV6080

Soft-Starter 3Ph.16AC3/200-480Vac

Soft Starter

Khởi động mềm celduc| celduc vietnam

SMCV6110

Soft-Starter 3Ph.22AC3/200-480Vac

Soft Starter

Khởi động mềm celduc| celduc vietnam

SMCV6150

Soft-Starter 3Ph.30AC3/200-480Vac

Soft Starter

Khởi động mềm celduc| celduc vietnam

SMCW6020

Soft-Starter 3Ph.2,5KW/200-480V

Soft Starter

Khởi động mềm celduc| celduc vietnam

SMCW6080

Soft-Starter 3Ph.7,5KW/200-480V

Soft Starter

Khởi động mềm celduc| celduc vietnam

SMCW6110

Soft-Starter 3Ph.11KW/200-480V

Soft Starter

Khởi động mềm celduc| celduc vietnam

SMCW6150

Soft-Starter 3Ph.15KW/200-480V

Soft Starter

Khởi động mềm celduc| celduc vietnam

SMCW6151

Soft-Starter 3Ph.15KW/200-480V/By-Pass

Soft Starter

Khởi động mềm celduc| celduc vietnam

XKRD30506

Reverser relays 24Vdc/5A

DC Reverser Relays

Rờ le đảo chiều celduc| celduc vietnam

SGRD01006

Reverser relays 24Vdc/10A

DC Reverser Relays

Rờ le đảo chiều celduc| celduc vietnam

​ANS là đại lý phân phối chính hãng Celduc Vietnam cung cấp sản phẩm Celduc

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Celduc tại Vietnam