No. Mã Sản Phẩm Ghi Chú Điện Áp Contact
1 USM315-402W Motor only 1 Phase 220/230V Contact to ANS Vietnam
2 USM425-402W Motor only 1 Phase 220/230V Contact to ANS Vietnam
3 USM540-402W Motor only 1 Phase 220/230V Contact to ANS Vietnam
4 USM590-502W Motor only 1 Phase 220/230V Contact to ANS Vietnam
5 USM560-502W Motor only 1 Phase 220/230V Contact to ANS Vietnam
6 BX460C-30  Motor + Driver + Gear Head 1 Phase 200-230V Contact to ANS Vietnam
7 BX5120C-50 Motor + Driver + Gear Head 1 Phase 200-230V Contact to ANS Vietnam
8 BX6200C-5 Motor + Driver + Gear Head 1 Phase 200-230V Contact to ANS Vietnam
9 BX6400S-30 Motor + Driver + Gear Head 3 Phase 200-230V Contact to ANS Vietnam
10 BX460CM-30 Motor + Driver + Gear Head 1 Phase 200-230V Contact to ANS Vietnam
11 BX5120CM-50 Motor + Driver + Gear Head 1 Phase 200-230V Contact to ANS Vietnam
12 BX6200CM-5 Motor + Driver + Gear Head 1 Phase 200-230V Contact to ANS Vietnam
13 BX6400S-50 Motor + Driver + Gear Head 3 Phase 200-230V Contact to ANS Vietnam
14 FBL5120CW-30 Motor + Driver + Gear Head 1 Phase 200-230V Contact to ANS Vietnam
15 MSP-2W Speed Controller only 1 Phase 220/230V Contact to ANS Vietnam
16 USP315-2E Speed Controller only 1 Phase 220/230V Contact to ANS Vietnam
17 USP425-2E Speed Controller only 1 Phase 220/230V Contact to ANS Vietnam
18 USP540-2E Speed Controller only 1 Phase 220/230V Contact to ANS Vietnam
19 USP560-2E Speed Controller only 1 Phase 220/230V Contact to ANS Vietnam
20 USP590-2E Speed Controller only 1 Phase 220/230V Contact to ANS Vietnam
21 BXD60A-C Driver only 1 Phase 200-230V Contact to ANS Vietnam
22 BXD120A-C Driver only 1 Phase 200-230V Contact to ANS Vietnam
23 BXD200A-C Driver only 1 Phase 200-230V Contact to ANS Vietnam
24 BXD400B-S Driver only 1 Phase 200-230V Contact to ANS Vietnam
25 FBLD120CW Driver only 1 Phase 200-230V Contact to ANS Vietnam
26 SB50 Brake Pack 1 Phase 200-230V Contact to ANS Vietnam
27 ES02 Speed Controller only 1 Phase 100-230V Contact to ANS Vietnam
28 FPW690S2-30 With Gear Head 3 Phase 200/220/230V Contact to ANS Vietnam
29 FPW690S2-50 With Gear Head 3 Phase 200/220/230V Contact to ANS Vietnam
30 FPW540S2-30 With Gear Head 3 Phase 200/220/230V Contact to ANS Vietnam
31 FPW540S2-50 With Gear Head 3 Phase 200/220/230V Contact to ANS Vietnam
32 FE100C Inverter 1 Phase 200 -240V Contact to ANS Vietnam
33 FE200C Inverter 1 Phase 200 -240V Contact to ANS Vietnam
34 5IK40A-CW2E Round Shaft 1 Phase 220/230V Contact to ANS Vietnam
35 BHI62E-A Round Shaft 1 Phase 220/230V Contact to ANS Vietnam
36 RK564ACE Motor and Driver Package 1 Phase 200-230V Contact to ANS Vietnam
37 RK566ACE Motor and Driver Package 1 Phase 200-230V Contact to ANS Vietnam
38 RK569ACE Motor and Driver Package 1 Phase 200-230V Contact to ANS Vietnam
39 RK596ACE Motor and Driver Package 1 Phase 200-230V Contact to ANS Vietnam
40 RK599ACE Motor and Driver Package 1 Phase 200-230V Contact to ANS Vietnam
41 RK5913ACE Motor and Driver Package 1 Phase 200-230V Contact to ANS Vietnam

Oriental Motor_ANS Vietnam ....

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất !!

 

Logo ANS

Công Ty TNHH TMDV Anh Nghi Sơn

 

I địa chỉ I D3, KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM

I mã số thuế I 0310692382 

I điện thoại I  + 84 . 8 . 3517 0401/02       I fax I +84 . 8 . 3517 0403

 

I email ans.vina@gmail.com      I website I  www.ansvietnam.com

I liên hệ trực tuyến I     Skype   |   Yahoo