Đại lý Thermalwire Vietnam,Thermalwire Vietnam,Thermalwire

ANS hiện tại là đại lý của Thermalwire   tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm Thermalwire, Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

Models Name of products Vietnamese name Brand name
  Single Conductor Appliance Wire dây dẫn đơn Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
UL 550°C (1022F) High Temperature Wire UL 600V 550°C (1022F) dây dẫn nhiệt độ cao UL 600V Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
CF 1000°C CF Furnace High Temperature Lead Wire 600V 1000°C CF dây dẫn nhiệt độ cao dùng trong lò nung 600V Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
MGT 538°C (1000°F) MGT High Temperature Heavy Duty Lead Wire 600V 538°C (1000°F) MGT dây dẫn nặng chịu nhiệt độ cao 600V Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
MGT 538°C (1000°F) MGT Small Diameter Lead Wire 600V 538°C (1000°F) MGT dây dẫn có đường kính nhỏ 600V Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
MTG 450°C (842°F) MTG Flexing Oil Resistant Lead Wire 600 Volt 450°C (842°F) MTG dây chì chịu dầu có thể uốn cong 600 Volt Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
SDT-250 PFA 250°C (482°F) SDT-250 PFA Insulated Lead Wire 600 Volt 250°C (482°F) SDT-250 PFA dây dẫn cách điện 600 Volt Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
SRGN 250°C (482°F) SRGN Flexible Motor/Apparatus/Fixture Wire 300/600 Volt 250°C (482°F) SRGN dây đẫn động cơ, thiết bị dây cố định linh hoạt 300/600 Volt Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
TGGT 250°C (482°F) TGGT Thin Wall UL 5256 Lead Wire 600 Volt 250°C (482°F) TGGT dây dẫn UL 5256 dùng cho tường mỏng 600Volt Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
TGGT UL 250°C (482°F) TGGT UL 5196 Heavy Duty Lead Wire 600 Volt 250°C (482°F) TGGT UL 5196 dây chì nặng 600 Volt Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
UL 1727 PFA 250°C (482°F) UL 1727 PFA Fluoropolymer Insulated appliance wire 600 Volt 250°C (482°F) UL 1727 PFA dây cách điện thiết bị 600 Volt Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
SGR 200°C (392°F) SRG Silicone Rubber/Glass Braid Motor Lead Wire 600V 200°C (392°F) dây dẫn bện thủy tinh, cao su silicon 600V Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
SRK 200°C (392°F) SRK Silicone Rubber/Glass Braid Heavy-Duty Flexible Power Wire 600V 200°C (392°F) SRK dây bện dẫn thủy tinh / cao su silicon linh hoạt hạng nặng 600V Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
UL 10086 200°C (392°F) UL 10086 Thin Wall Appliance Wire 600 Volt 200°C (392°F) UL 10086 dây gia dụng ứng dụng cho tường mỏng 600 Volt Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
UL 1330 200°C (392°F) UL 1330 FEP Insulated Wire 600 Volt 200°C (392°F) UL 1330 FEP dây cách điện 600 Volt Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
600VAC 150°C (302°F) Motor Lead Wire 600VAC 750VDC 150°C (302°F) dây dẫn động cơ 600VAC 750VDC Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
  Multi Conductor Cables cáp nhiều dây dẫn Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
PFA/PFA 260°C (500°F) Unshielded UL Singles Modified PFA/PFA Control Cables 600 Volt 260°C (500°F) Unshielded UL Singles Modified PFA/PFA Control Cables 600 Volt Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
3000_MULTI 538° (1000°F) Thermaflame 3000 Multi-Conductor Cable 300V/ 600V 2800°F Intermittent 538° (1000°F) Thermaflame 3000 cáp đa dây 300V/ 600V 2800°F không liên tục Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
600V_MULTI 538°C (1000°F) 600V Multi-Conductor Instrumentation / Control Cable 538°C (1000°F) 600V thiết bị đa dẫn/ cáp điều khiển Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
PFA_TC 250°C (482°F) Modified PFA Insulated Shielded Tray Cable (TC) 600 Volt 250°C (482°F) cáp khay được bảo vệ cách điện (TC) 600 Volt  điều chỉnh PFA Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
PFA_TC 250°C (482°F) Modified PFA Insulated Unshielded Tray Cable (TC) 600 Volt 250°C (482°F) cáp khay không cách điện (TC) 600 Volt điều chỉnh PFA Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
PLTC 250°C PLTC (Power Limited Tray Cable) UL Listed Unshielded 300V 250°C PLTC (cáp khay giới hạn nguồn lực)được liệt kê UL không được che chắn 300V Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
PLTC 250°C Shielded PLTC (Power Limited Tray Cable) UL Listed, 300 V 250°C Shielded PLTC (cáp khay giới hạn nguồn lực) được liệt kê UL, 300 V Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
FEP 200°C (392°F) FEP Fluoropolymer Insulated Sensor / Instrumentation / Control Cable 600 Volt 200°C (392°F) FEP cảm biến/ thiết bị/ cáp điều khiển cách điện 600 Volt Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
FEP_TC 200°C (392°F) Modified FEP Insulated Shielded Tray Cable (TC) 600 Volt 200°C (392°F) cáp khay được bảo vệ cách điện (TC) 600 Volt Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
FEP_TC 200°C (392°F) Modified FEP Insulated Unshielded Tray Cable (TC) 600 Volt 200°C (392°F) cáp khay không được cách điện (TC) 600 Volt Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
FEP_600 VOLT 200°C (392°F) Sensor and Instrumentation Cable FEP Insulation/ Silicone Rubber Jacket 600 Volt 200°C (392°F) cáp cảm biến và dụng cụ, cáp cách điện FEP vỏ cao su silicon 600 Volt Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
SILICON 200°C (392°F) Silicone Rubber Multi-Conductor Cable 600V 200°C (392°F) cáp cao su silicon 600V Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire