Đại lý Norres Vietnam,Norres Vietnam,Norres

Models Name of products Vietnamese name Brand name
PROTAPE® PUR 301 AS (XLD) Antistatic polyurethane hose, Ống polyurethane chống tĩnh điện,  Norres Vietnam
PROTAPE® PUR 330 AS  Antistatic polyurethane hose, Ống polyurethane chống tĩnh điện,  Norres Vietnam
PROTAPE® PUR 330 AS BLACK Antistatic polyurethane hose, Ống polyurethane chống tĩnh điện,  Norres Vietnam
PROTAPE® PUR 333 AS  Antistatic polyurethane hose, Ống polyurethane chống tĩnh điện,  Norres Vietnam
AIRDUC® PUR 350 AS Antistatic polyurethane hose, Ống polyurethane chống tĩnh điện,  Norres Vietnam
AIRDUC® PUR 350 AS BLACK Antistatic polyurethane hose, Ống polyurethane chống tĩnh điện,  Norres Vietnam
AIRDUC® PUR 350 AS- TWIN COLOR Antistatic polyurethane hose, Ống polyurethane chống tĩnh điện,  Norres Vietnam
AIRDUC® PUR 355 AS Antistatic polyurethane hose, Ống polyurethane chống tĩnh điện,  Norres Vietnam
AIRDUC® PUR 355 AS WEAR STRIP (HD) Antistatic polyurethane hose, Ống polyurethane chống tĩnh điện,  Norres Vietnam
AIRDUC® PUR 355 AS TWIN COLOR Antistatic polyurethane hose, Ống polyurethane chống tĩnh điện,  Norres Vietnam
AIRDUC® PUR 356 AS Antistatic polyurethane hose, Ống polyurethane chống tĩnh điện,  Norres Vietnam
AIRDUC® PUR 356 AS WEAR STRIP (XHD) Antistatic polyurethane hose, Ống polyurethane chống tĩnh điện,  Norres Vietnam
AIRDUC® PUR 351 EC electricallt conductive polyurethane hose, medium heavy ống polyurethane dẫn điện, nặng vừa Norres Vietnam
AIRDUC® PUR 355 EC electricallt conductive polyurethane hose, heavy ống polyurethane dẫn điện, nặng Norres Vietnam
AIRDUC® PUR 355 EC TWIN COLOR electricallt conductive polyurethane hose, heavy ống polyurethane dẫn điện, nặng  Norres Vietnam
AIRDUC® PUR 356 EC electricallt conductive polyurethane hose, supper heavy ống polyurethane dẫn điện, rất nặng Norres Vietnam
AIRDUC® PUR 351 HT high temperature hose, medium heavy ống chịu nhiệt độ cao, vừa nặng Norres Vietnam
AIRDUC® PUR 355 HT high temperature hose, heavy ống chịu nhiệt độ cao, nặng Norres Vietnam
AIRDUC® PUR 356 HT high temperature hose, supper heavy ống chịu nhiệt độ cao, siêu nặng Norres Vietnam
PROTAPE® PUR 327 MEMORY crush resistance hose ống kháng nghiền Norres Vietnam
PROTAPE® PUR 327 PP crush resistance hose ống kháng nghiền Norres Vietnam
AIRDUC® PUR 351 SWEEPER sweeper hose, medium heavy vòi quét, độ nặng vừa Norres Vietnam
AIRDUC® PUR 355 SWEEPER sweeper hose vòi quét Norres Vietnam
AIRDUC® PUR 355 SWEEPER REINFORCED sweeper hose vòi quét Norres Vietnam
AIRDUC® PUR 355 VAC TRUCK ORANGE Vacuum truck hose, heavy and reinforced, very flexible Ống xe tải chân không, nặng và được gia cố, rất linh hoạt Norres Vietnam
AIRDUC® PUR 355 VAC TRUCK REINFORCED Vacuum truck hose, heavy and reinforced Ống xe tải chân không, nặng và được gia cố Norres Vietnam
AIRDUC® PUR 357 VAC TRUCK Vacuum truck hose, supper heavy and extremely reinforced Ống xe tải chân không, siêu nặng, được gia cố cẩn thận Norres Vietnam
AIRDUC® PUR C 335 FOOD AS FLAT screening machine hose and compensator, vibration resistant ống máy sàng lọc và bộ bù, chống rung Norres Vietnam
CP PUR 455 FOOD food hose and pharmaceutial hose, super light ống dùng trong thực phẩm và dược phẩm, siêu nhẹ Norres Vietnam
PROTAPE® PUR 331 FOOD (XLD) food hose and pharmaceutial hose, super light ống dùng trong thực phẩm và dược phẩm, siêu nhẹ Norres Vietnam
PROTAPE® PUR 330 FOOD  food hose and pharmaceutial hose,  light ống dùng trong thực phẩm và dược phẩm, nhẹ Norres Vietnam
PROTAPE® PUR INOX 330 FOOD AS Antistatic polyurethane hose and pharmaceutial hose, light, stainless steel (inox) Ống polyurethane chống tĩnh điện và ống dược dụng, nhẹ, thép không gỉ (inox) Norres Vietnam
AIRDUC PUR 350 FOOD AS Antistatic polyurethane hose and pharmaceutial hose, medium heavy Ống polyurethane chống tĩnh điện và ống dược dụng, nặng vừa Norres Vietnam
AIRDUC PUR 351 FOOD  food hose and pharmaceutial hose, medium heavy and reinforced ống thực phẩm và ống dược phẩm, nặng vừa và được gia cố Norres Vietnam
AIRDUC PUR INOX 351 FOOD AS Antistatic polyurethane hose and pharmaceutial hose, medium heavy and reinfoced, stainless steel (inox) Ống polyurethane chống tĩnh điện và ống dược dụng, nặng vừa, được gia cố, thép không gỉ (inox) Norres Vietnam
AIRDUC PUR 355 FOOD food hose and pharmaceutial hose, heavy ống thực phẩm và ống dược phẩm, nặng  Norres Vietnam
AIRDUC PUR INOX 355 FOOD AS Antistatic polyurethane hose and pharmaceutial hose, heavy stainless steel (inox) Ống polyurethane chống tĩnh điện và ống dược dụng, nặng, thép không gỉ (inox) Norres Vietnam
AIRDUC PUR 356 FOOD food hose and pharmaceutial hose, supper heavy ống thực phẩm và ống dược phẩm, siêu nặng Norres Vietnam
AIRDUC PUR INOX 356 FOOD AS Antistatic polyurethane hose and pharmaceutial hose, supper heavy, stainless steel (inox) Ống polyurethane chống tĩnh điện và ống dược dụng, siêu nặng, được gia cố, thép không gỉ (inox) Norres Vietnam
AIRDUC PUR 356 FOOD REINFORCED food hose and pharmaceutial hose, supper heavy and reinforced ống thực phẩm và ống dược phẩm, siêu nặng và được gia cố Norres Vietnam
BARDUC PUR INOX 382 FOOD AS Antistatic hose and pharmaceutial hose, supper heavy and reinforced, smooth interior and external, stainless steel (inox) Ống chống tĩnh điện và ống dược dụng, siêu nặng và được gia cố, bên trong và bên ngoài nhẵn, thép không gỉ (inox) Norres Vietnam
TIMBERDUC PUR 531 AS Antistatic polyurethane hose for the woodworking industry, light, flame retardant Ống polyurethane chống tĩnh điện cho ngành công nghiệp chế biến gỗ, nhẹ, chống cháy Norres Vietnam
TIMBERDUC PUR 532 AS Antistatic polyurethane hose for the woodworking industry, medium heavy, flame retardant Ống polyurethane chống tĩnh điện cho ngành công nghiệp chế biến gỗ, nặng vừa, chống cháy Norres Vietnam
TIMBERDUC PUR 532 CNC CNC machine hose for the woodworkign industry, reinforced and for higher vaccum, high flexible and compressible 4:1 Ống máy CNC cho ngành thiết kế đồ gỗ, được gia cố và cho chân không cao hơn, linh hoạt cao và có thể nén 4: 1 Norres Vietnam
TIMBERDUC PUR 533 AS Antistatic polyurethane hose for the woodworking industry, heavy, flame retardant Ống polyurethane chống tĩnh điện cho ngành công nghiệp chế biến gỗ, nặng, chống cháy Norres Vietnam
PROTAPE TPE 320 TPE hose, light and antistatic Ống TPE, nhẹ và chống tĩnh điện Norres Vietnam
PROTAPE TPE 320 HT (XLD) TPE hose, light, up to + 150 C degree Ống TPE, nhẹ, lên đến + 150 độ C Norres Vietnam
AIRDUC® TPE 363 TPE-Schlauch, mittelschwer (bis +150°C) + antistatisch Ống TPE, nhẹ, vải được gia cố lên đến +125 độ C Norres Vietnam
AIRDUC® TPR 363 AS WEAR STRIP (MD) TPE hose medium heavy (up to + 150C), antistatic + external protection profile Ống TPE nặng vừa (lên đến + 150C), chống tĩnh điện + cấu hình bảo vệ bên ngoài Norres Vietnam
PROTAPE PVC 310 PVC hose, light ống PVC, nhẹ Norres Vietnam
AIRDUC® TPE 341 PVC hose, medium heavy ống PVC, nặng vừa Norres Vietnam
AIRDUC® TPE 345 PVC hose, heavy ống PVC, nặng Norres Vietnam
PROTAPE PVC 371 PVC ducting, to +110C Ống dẫn PVC,lên đến + 110C Norres Vietnam
PROTAPE PVC 371 (MD) PVC ventilation hose, medium heavy duty Ống thông gió PVC, hạng nặng vừa Norres Vietnam
PROTAPE PVC 371 (HD) PVC ventilation hose, heavy Ống thông gió PVC, hạng nặng Norres Vietnam
PROTAPE PVC 371 AS (HD) PVC ventilation hose, heavy, antistatic Ống thông gió PVC, hạng nặng, chống tĩnh điện Norres Vietnam
PROTAPE PVC 371 HT PVC ducting, to +120C Ống dẫn PVC,lên đến + 120C Norres Vietnam
PROTAPE PUR 370 Polyurethane ducting, to +125C Ống dẫn polyurethane, đến + 125C Norres Vietnam
CP PVC 465 PVC clamp profile hose (clip hose), to +110C Ống kẹp PVC (ống kẹp), đến + 110C Norres Vietnam
CP PVC 465 EC CP PVC 465 EC CP PVC 465 EC Norres Vietnam
CP PVC 466 HT CP PVC 466 HT CP PVC 466 HT Norres Vietnam
CP HITEX 467 WELDING CP HITEX 467 WELDING CP HITEX 467 WELDING Norres Vietnam
CP PE 457 CP PE 457  CP PE 458 Norres Vietnam
CP PE 457 EC CP PE 457 EC CP PE 457 EC Norres Vietnam
PROTAPE PE 322 EC PROTAPE PE 322 EC PROTAPE PE 322 EC Norres Vietnam
AIRDUC  PE 362 FOOD AIRDUC PE 362 FOOD AIRDUC PE 362 FOOD Norres Vietnam
AIRDUC PE 362 EC AIRDUC PE 362 EC AIRDUC PE 362 EC Norres Vietnam
SUPERFLEX PVC 372 SUPERFLEX PVC 372 SUPERFLEX PVC 373 Norres Vietnam